เนื้อเพลง Vampire คำอ่านไทย Bif Naked

baby get ready – i’m coming for you,
(เบ๊บี้ เก็ท เร๊ดี้ แอม คัมอิง ฟอร์ ยู ,)
i’m a vampire!
(แอม มา แฝ๊มไพร์ !)
i want you – nothing you can do,
(ไอ ว้อนท ยู นัธอิง ยู แคน ดู ,)
i’m a vampire!
(แอม มา แฝ๊มไพร์ !)
watch me do my dance for you,
(ว๊อทช มี ดู มาย แด๊นซ์ ฟอร์ ยู ,)
i want you – nothing you can do,
(ไอ ว้อนท ยู นัธอิง ยู แคน ดู ,)
baby get ready – i’m coming for you,
(เบ๊บี้ เก็ท เร๊ดี้ แอม คัมอิง ฟอร์ ยู ,)
i’m a vampire!
(แอม มา แฝ๊มไพร์ !)

come to my world, child of the night,
(คัม ทู มาย เวิลด , ชายลํดํ อ็อฝ เดอะ ไน๊ท ,)
come out of your darkness and into my light,
(คัม เอ๊าท อ็อฝ ยุร ดาคเน็ซ แซน อิ๊นทู มาย ไล๊ท ,)
looking for you all of your life,
(ลุคอิง ฟอร์ ยู ออล อ็อฝ ยุร ไล๊ฟ ,)
don’t be afraid – it’ll be all right…
(ด้อนท์ บี อะเฟรด อิว บี ออล ไร๊ท)

god grant you serenity,
(ก๊อด แกร๊นท ยู ซิเรนอิทิ ,)
you bring out the best in me,
(ยู บริง เอ๊าท เดอะ เบ๊สท์ อิน มี ,)
let my love take you higher,
(เล็ท มาย ลัฝ เท้ค ยู ไฮเออะ ,)
guess what… i’m a vampire!
(เกสส ว๊อท แอม มา แฝ๊มไพร์ !)

baby get ready – i’m coming for you,
(เบ๊บี้ เก็ท เร๊ดี้ แอม คัมอิง ฟอร์ ยู ,)
i’m a vampire!
(แอม มา แฝ๊มไพร์ !)
i want you – nothing you can do,
(ไอ ว้อนท ยู นัธอิง ยู แคน ดู ,)
i’m a vampire!
(แอม มา แฝ๊มไพร์ !)
watch me do my dance for you,
(ว๊อทช มี ดู มาย แด๊นซ์ ฟอร์ ยู ,)
i want you – nothing you can do,
(ไอ ว้อนท ยู นัธอิง ยู แคน ดู ,)
baby get ready – i’m coming for you,
(เบ๊บี้ เก็ท เร๊ดี้ แอม คัมอิง ฟอร์ ยู ,)
i’m a vampire!
(แอม มา แฝ๊มไพร์ !)

in your head you always hear me
(อิน ยุร เฮด ยู ออลเว เฮียร มี)
close your eyes – i’m all that you see,
(โคลส ยุร อาย แอม ออล แดท ยู ซี ,)
for lust, for life, my intimate fire,
(ฟอร์ ลัซท , ฟอร์ ไล๊ฟ , มาย อีนทิมิท ไฟเออะร ,)
nightly dances, dance in desire…
(ไนทลิ แด๊นซ์ , แด๊นซ์ อิน ดีไซรํ)

god grant you serenity,
(ก๊อด แกร๊นท ยู ซิเรนอิทิ ,)
you bring out the best in me,
(ยู บริง เอ๊าท เดอะ เบ๊สท์ อิน มี ,)
let my love take you higher,
(เล็ท มาย ลัฝ เท้ค ยู ไฮเออะ ,)
guess what… i’m a vampire!
(เกสส ว๊อท แอม มา แฝ๊มไพร์ !)

baby get ready – i’m coming for you,
(เบ๊บี้ เก็ท เร๊ดี้ แอม คัมอิง ฟอร์ ยู ,)
i’m a vampire!
(แอม มา แฝ๊มไพร์ !)
i want you – nothing you can do,
(ไอ ว้อนท ยู นัธอิง ยู แคน ดู ,)
i’m a vampire!
(แอม มา แฝ๊มไพร์ !)
watch me do my dance for you,
(ว๊อทช มี ดู มาย แด๊นซ์ ฟอร์ ยู ,)
i want you – nothing you can do,
(ไอ ว้อนท ยู นัธอิง ยู แคน ดู ,)
baby get ready – i’m coming for you,
(เบ๊บี้ เก็ท เร๊ดี้ แอม คัมอิง ฟอร์ ยู ,)
i’m a vampire!
(แอม มา แฝ๊มไพร์ !)

[let’s be together… don’t be afraid… you called me… i was what you wished for…
([ เล็ท บี ทูเก๊ทเธ่อร์ ด้อนท์ บี อะเฟรด ยู คอลลํ มี ไอ วอส ว๊อท ยู วิ๊ช ฟอร์)
you held me here beside you… i was what you wished for… i came for you… i came
(ยู เฮ็ลด มี เฮียร บีไซด์ ยู ไอ วอส ว๊อท ยู วิ๊ช ฟอร์ ไอ เคม ฟอร์ ยู ไอ เคม)
for you… i was what you wished for… you taste like honeydew… be careful what you
(ฟอร์ ยู ไอ วอส ว๊อท ยู วิ๊ช ฟอร์ ยู เท๊ซท ไล๊ค honeydew บี แค๊ร์ฟูล ว๊อท ยู)
wish for… i wished for you your whole life… be careful what you wish for… let me
(วิ๊ช ฟอร์ ไอ วิ๊ช ฟอร์ ยู ยุร โฮล ไล๊ฟ บี แค๊ร์ฟูล ว๊อท ยู วิ๊ช ฟอร์ เล็ท มี)
be you tonight… tonight…]
(บี ยู ทูไน๊ท ทูไน๊ท ])

baby get ready – i’m coming for you,
(เบ๊บี้ เก็ท เร๊ดี้ แอม คัมอิง ฟอร์ ยู ,)
i’m a vampire!
(แอม มา แฝ๊มไพร์ !)
i want you – nothing you can do,
(ไอ ว้อนท ยู นัธอิง ยู แคน ดู ,)
i’m a vampire!
(แอม มา แฝ๊มไพร์ !)
watch me do my dance for you,
(ว๊อทช มี ดู มาย แด๊นซ์ ฟอร์ ยู ,)
i want you – nothing you can do,
(ไอ ว้อนท ยู นัธอิง ยู แคน ดู ,)
baby get ready – i’m coming for you,
(เบ๊บี้ เก็ท เร๊ดี้ แอม คัมอิง ฟอร์ ยู ,)
i’m a vampire!
(แอม มา แฝ๊มไพร์ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Vampire คำอ่านไทย Bif Naked

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น