เนื้อเพลง We Ride (I See The Future) คำอ่านไทย Mary J. Blige

Intro:]
(อินโทร : ])
Just can’t help it
(จั๊สท แค็นท เฮ้ลพ อิท)
I love my hun
(ไอ ลัฝ มาย ฮัน)
All that I need
(ออล แดท ไอ นี๊ด)
And all that
(แอนด์ ออล แดท)
I want
(ไอ ว้อนท)

Said I
(เซ็ด ดาย)
Just can’t help it
(จั๊สท แค็นท เฮ้ลพ อิท)
I love my hun
(ไอ ลัฝ มาย ฮัน)
All that I need
(ออล แดท ไอ นี๊ด)
And all that I want
(แอนด์ ออล แดท ไอ ว้อนท)

[Verse 1:]
([ เฝิซ 1 : ])
Everybody asking
(เอวี่บอดี้ อาคกิ้ง)
” Why Mary ain’t mad no more? ”
(” วาย แมริ เอน แม้ด โน โม “)
It seems
(อิท ซีม)
Like a question
(ไล๊ค เก เคว๊สชั่น)
That I’ve already answered
(แดท แอฝ ออลเร๊ดี้ แอ๊นเซ่อร)
Like too many
(ไล๊ค ทู เมนอิ)
Times before
(ไทม์ บีฟอร์)
Now ladies
(นาว เลดิส)
If you got a man
(อิ๊ฟ ยู ก็อท ดา แมน)
And he treat
(แอนด์ ฮี ทรี๊ท)
You real good
(ยู เรียล กู๊ด)
Ain’t you gon’ flex
(เอน ยู ก็อน ฟเล็คซ)
Every chance
(เอ๊เฝอร์รี่ แช้นซํ)
That you get
(แดท ยู เก็ท)
Now ain’t you gonna
(นาว เอน ยู กอนนะ)
Love him
(ลัฝ ฮิม)
Just like you should
(จั๊สท ไล๊ค ยู เชิด)
Especially when you
(เอ็วเพฌแอ็ลลิ เว็น ยู)
Never thought
(เน๊เฝ่อร์ ธอท)
You would
(ยู เวิด)
Yeah
(เย่)
Oh you know
(โอ ยู โนว์)
That I’m
(แดท แอม)
All into the feeling
(ออล อิ๊นทู เดอะ ฟีลอิง)
And I never
(แอนด์ ดาย เน๊เฝ่อร์)
Look to lose it
(ลุ๊ค ทู ลู้ส อิท)
Oh for sho’
(โอ ฟอร์ โช)
This is consistent
(ดิส ซิส คอนซิ๊สเท่นท)
With you
(วิธ ยู)
I find a rhythm
(ไอ ไฟนด์ อะ ริธึ่ม)

[Hook:]
([ ฮุ๊ค : ])
From the day
(ฟรอม เดอะ เดย์)
To the night
(ทู เดอะ ไน๊ท)
We ride
(วี ไรด์)
We ride
(วี ไรด์)
We ride
(วี ไรด์)
Hey
(เฮ)
How you
(ฮาว ยู)
Like it
(ไล๊ค อิท)
How you
(ฮาว ยู)
Like it
(ไล๊ค อิท)
I see
(ไอ ซี)
The future baby
(เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ เบ๊บี้)
You and I
(ยู แอนด์ ดาย)
Better with time
(เบ๊ทเท่อร์ วิธ ไทม์)

And it is
(แอนด์ ดิท อีส)
What it is
(ว๊อท ดิธ อีส)
And I
(แอนด์ ดาย)
Just can’t help it
(จั๊สท แค็นท เฮ้ลพ อิท)
And I felt
(แอนด์ ดาย เฟ็ลท)
What I felt
(ว๊อท ไอ เฟ็ลท)
No
(โน)
I just can’t help it
(ไอ จั๊สท แค็นท เฮ้ลพ อิท)
I see the future, baby
(ไอ ซี เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ , เบ๊บี้)
Me and you
(มี แอนด์ ยู)
That’s how we do
(แด้ท ฮาว วี ดู)

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])
I got a song
(ไอ ก็อท ดา ซ็อง)
In my heart
(อิน มาย ฮาร์ท)
That’s all
(แด้ท ซอร์)
That I need
(แดท ไอ นี๊ด)
I sing it
(ไอ ซิง อิท)
A capella
(อะ capella)
I sing it
(ไอ ซิง อิท)
To the beat
(ทู เดอะ บีท)
What we are
(ว๊อท วี อาร์)
Is classic
(อีส คแลซซิแค็ล)
You know it
(ยู โนว์ อิท)
Because your
(บิคอส ยุร)
Attitude shows it
(แอ๊ททิจูด โชว์ ซิท)
Now fellas
(นาว เฟลลา)
If you got a girl
(อิ๊ฟ ยู ก็อท ดา เกิร์ล)
And she treats
(แอนด์ ชี ทรี๊ท)
You right
(ยู ไร๊ท)
Ain’t you gonna spend
(เอน ยู กอนนะ สเพ็นด)
Every dollar, every cent
(เอ๊เฝอร์รี่ ดอลเลอะ , เอ๊เฝอร์รี่ เซ็นท)
Eh
(เอ)
Ain’t you gonna make sure
(เอน ยู กอนนะ เม้ค ชัวร์)
She stay fly
(ชี สเทย์ ฟลาย)
Especially when
(เอ็วเพฌแอ็ลลิ เว็น)
She’s reppin’
(ชี เพพพิน)
You for life
(ยู ฟอร์ ไล๊ฟ)

[Hook:]
([ ฮุ๊ค : ])
From the day
(ฟรอม เดอะ เดย์)
To the night
(ทู เดอะ ไน๊ท)
We ride
(วี ไรด์)
We ride
(วี ไรด์)
We ride
(วี ไรด์)
Hey
(เฮ)
Now how you
(นาว ฮาว ยู)
Like it
(ไล๊ค อิท)
How you
(ฮาว ยู)
Like it now
(ไล๊ค อิท นาว)
I see
(ไอ ซี)
The future baby
(เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ เบ๊บี้)
You and I
(ยู แอนด์ ดาย)
Better with time
(เบ๊ทเท่อร์ วิธ ไทม์)

And it is
(แอนด์ ดิท อีส)
What it is
(ว๊อท ดิธ อีส)
And I
(แอนด์ ดาย)
Just can’t help it
(จั๊สท แค็นท เฮ้ลพ อิท)
And I felt
(แอนด์ ดาย เฟ็ลท)
What I felt
(ว๊อท ไอ เฟ็ลท)
And you know
(แอนด์ ยู โนว์)
I just can’t help it
(ไอ จั๊สท แค็นท เฮ้ลพ อิท)
I see the future, baby
(ไอ ซี เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ , เบ๊บี้)
Me and you
(มี แอนด์ ยู)
That’s how we do
(แด้ท ฮาว วี ดู)

[Bridge:]
([ บริดจ : ])
You are mine
(ยู อาร์ ไมน์)
I told you before
(ไอ โทลด ยู บีฟอร์)
I wouldn’t lie
(ไอ วูดดึ่น ไล)
I need you
(ไอ นี๊ด ยู)
And more
(แอนด์ โม)
Gotta stay
(กอททะ สเทย์)
With you
(วิธ ยู)
I am safe
(ไอ แอ็ม เซฟ)
With you
(วิธ ยู)
Let me
(เล็ท มี)
Repeat it
(รีพี๊ท ดิธ)
In case you forgot
(อิน เค๊ส ยู เฟาะกอท)
Love is a mountain
(ลัฝ อีส ซา เม๊าเท่น)
And we’re
(แอนด์ เวีย)
At the top
(แอ็ท เดอะ ท๊อพ)
Yeah
(เย่)
Breath and strength
(บรี๊ทฺรฺ แอนด์ ซทเร็งธ)
Cause I see
(ค๊อส ไอ ซี)
The future in your eyes
(เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ อิน ยุร อาย)

[Hook:]
([ ฮุ๊ค : ])
From the day
(ฟรอม เดอะ เดย์)
To the night
(ทู เดอะ ไน๊ท)
We ride
(วี ไรด์)
We ride
(วี ไรด์)
We ride
(วี ไรด์)
How you
(ฮาว ยู)
Like it
(ไล๊ค อิท)
How you
(ฮาว ยู)
Like it, baby
(ไล๊ค อิท , เบ๊บี้)

I see
(ไอ ซี)
The future baby
(เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ เบ๊บี้)
You and I
(ยู แอนด์ ดาย)
Better with time
(เบ๊ทเท่อร์ วิธ ไทม์)

And it is
(แอนด์ ดิท อีส)
What it is
(ว๊อท ดิธ อีส)
And I
(แอนด์ ดาย)
Just can’t help it
(จั๊สท แค็นท เฮ้ลพ อิท)
And I felt
(แอนด์ ดาย เฟ็ลท)
What I felt
(ว๊อท ไอ เฟ็ลท)
And you know
(แอนด์ ยู โนว์)
I just can’t help it
(ไอ จั๊สท แค็นท เฮ้ลพ อิท)
I see the future, baby
(ไอ ซี เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ , เบ๊บี้)
Me and you
(มี แอนด์ ยู)
That’s how we do
(แด้ท ฮาว วี ดู)

From the day
(ฟรอม เดอะ เดย์)
To the night
(ทู เดอะ ไน๊ท)
We ride
(วี ไรด์)
We ride
(วี ไรด์)
We ride
(วี ไรด์)
Now how you
(นาว ฮาว ยู)
Like it
(ไล๊ค อิท)
How you
(ฮาว ยู)
Like it
(ไล๊ค อิท)
Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)
I see
(ไอ ซี)
The future baby
(เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ เบ๊บี้)
You and I
(ยู แอนด์ ดาย)
Better with time
(เบ๊ทเท่อร์ วิธ ไทม์)

And it is
(แอนด์ ดิท อีส)
What it is
(ว๊อท ดิธ อีส)
And I
(แอนด์ ดาย)
Just can’t help it
(จั๊สท แค็นท เฮ้ลพ อิท)
And I felt
(แอนด์ ดาย เฟ็ลท)
What I felt
(ว๊อท ไอ เฟ็ลท)
And you know
(แอนด์ ยู โนว์)
I just can’t help it
(ไอ จั๊สท แค็นท เฮ้ลพ อิท)
I see the future, baby
(ไอ ซี เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ , เบ๊บี้)
Me and you
(มี แอนด์ ยู)
That’s how we do
(แด้ท ฮาว วี ดู)

[Outro:]
([ เอ๊าโต : ])
Just can’t help it
(จั๊สท แค็นท เฮ้ลพ อิท)
I love my hun
(ไอ ลัฝ มาย ฮัน)
[And we ride]
([ แอนด์ วี ไรด์ ])
All that I need
(ออล แดท ไอ นี๊ด)
And all that
(แอนด์ ออล แดท)
I want
(ไอ ว้อนท)

Said I
(เซ็ด ดาย)
Just can’t help it
(จั๊สท แค็นท เฮ้ลพ อิท)
I love my hun
(ไอ ลัฝ มาย ฮัน)
[And we ride]
([ แอนด์ วี ไรด์ ])
All that I need
(ออล แดท ไอ นี๊ด)
And all that I want
(แอนด์ ออล แดท ไอ ว้อนท)

From the day
(ฟรอม เดอะ เดย์)
‘Till the night
(ทิลล์ เดอะ ไน๊ท)
We ride
(วี ไรด์)
We ride
(วี ไรด์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง We Ride (I See The Future) คำอ่านไทย Mary J. Blige

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น