เนื้อเพลง Talkin’ World War III Blues คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
(บาย บ็อบ ดายแลน)

Some time ago a crazy dream came to me,
(ซัม ไทม์ อะโก อะ คเรสิ ดรีม เคม ทู มี ,)
I dreamt I was walkin’ into World War Three,
(ไอ ดเร็มท ไอ วอส วอคกิน อิ๊นทู เวิลด วอร์ ทรี ,)
I went to the doctor the very next day
(ไอ เว็นท ทู เดอะ ด๊อคเท่อร์ เดอะ เฝ๊รี่ เน๊กซท เดย์)
To see what kinda words he could say.
(ทู ซี ว๊อท กินดา เวิร์ด ฮี เคิด เซย์)
He said it was a bad dream.
(ฮี เซ็ด ดิท วอส ซา แบ้ด ดรีม)
I wouldn’t worry ’bout it none, though,
(ไอ วูดดึ่น ว๊อร์รี่ เบาท ดิธ นัน , โธ ,)
They were my own dreams and they’re only in my head.
(เด เวอ มาย โอว์น ดรีม แซน เดรว โอ๊นลี่ อิน มาย เฮด)

I said, ” Hold it, Doc, a World War passed through my brain. ”
(ไอ เซ็ด , ” โฮลด์ ดิท , ด็อค , อะ เวิลด วอร์ พาสส ทรู มาย เบรน “)
He said, ” Nurse, get your pad, this boy’s insane, ”
(ฮี เซ็ด , ” เนิร์ส , เก็ท ยุร แพ็ด , ดิส บอย อินเซน , “)
He grabbed my arm, I said ” Ouch! ”
(ฮี แกรบเบด มาย อาร์ม , ไอ เซ็ด ” Ouch ! “)
As I landed on the psychiatric couch,
(แอส ซาย แลนด์ ออน เดอะ psychiatric เคาช ,)
He said, ” Tell me about it. ”
(ฮี เซ็ด , ” เทลล มี อะเบ๊าท ดิธ “)

Well, the whole thing started at 3 o’clock fast,
(เวลล , เดอะ โฮล ทริง สท๊าร์ท แอ็ท 3 โอคล็อก ฟาสท ,)
It was all over by quarter past.
(อิท วอส ซอร์ โอ๊เฝ่อร บาย คว๊อร์เท่อร พาสท์)
I was down in the sewer with some little lover
(ไอ วอส เดาน อิน เดอะ ซยูเออะ วิธ ซัม ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝเออะ)
When I peeked out from a manhole cover
(เว็น นาย พีค เอ๊าท ฟรอม มา manhole โค๊ฝเฝ่อร์)
Wondering who turned the lights on.
(วันเดอะริง ฮู เทิร์น เดอะ ไล๊ท ออน)

Well, I got up and walked around
(เวลล , ไอ ก็อท อั๊พ แอนด์ ว๊อล์ค อะราวนฺดฺ)
And up and down the lonesome town.
(แอนด์ อั๊พ แอนด์ เดาน เดอะ โลนซัม ทาวน์)
I stood a-wondering which way to go,
(ไอ ซทูด อะ วันเดอะริง วิช เวย์ ทู โก ,)
I lit a cigarette on a parking meter
(ไอ ลิท ดา ซิกะเรท ออน อะ พาคกิ้ง มิ๊เท่อร์)
And walked on down the road.
(แอนด์ ว๊อล์ค ออน เดาน เดอะ โร้ด)
It was a normal day.
(อิท วอส ซา น๊อร์มอล เดย์)

Well, I rung the fallout shelter bell
(เวลล , ไอ รัง เดอะ ฟอร์เร้า เช๊ลเท่อร์ เบลล์)
And I leaned my head and I gave a yell,
(แอนด์ ดาย ลีน มาย เฮด แอนด์ ดาย เกฝ อะ เยลล ,)
” Give me a string bean, I’m a hungry man. ”
(” กี๊ฝ มี อะ สทริง บีน , แอม มา ฮั๊งกรี้ แมน “)
A shotgun fired and away I ran.
(อะ ชอทกัน เฟอ แอนด์ อะเวย์ ไอ แร็น)
I don’t blame them too much though,
(ไอ ด้อนท์ เบลม เด็ม ทู มัช โธ ,)
I know I look funny.
(ไอ โนว์ ไอ ลุ๊ค ฟันนิ)

Down at the corner by a hot-dog stand
(เดาน แอ็ท เดอะ ค๊อร์เน่อร์ บาย อะ ฮอท ด้อกก สแทนด์)
I seen a man, I said, ” Howdy friend,
(ไอ ซีน อะ แมน , ไอ เซ็ด , ” Howdy เฟรน ,)
I guess there’s just us two. ”
(ไอ เกสส แดร์ จั๊สท อัซ ทู “)
He screamed a bit and away he flew.
(ฮี สครีม อะ บิท แอนด์ อะเวย์ ฮี ฟลู)
Thought I was a Communist.
(ธอท ไอ วอส ซา คอมมิวนิซท)

Well, I spied a girl and before she could leave,
(เวลล , ไอ สพาย อะ เกิร์ล แอนด์ บีฟอร์ ชี เคิด ลี๊ฝ ,)
” Let’s go and play Adam and Eve. ”
(” เล็ท โก แอนด์ เพลย์ แอดแอ็ม แอนด์ อี๊ฟ “)
I took her by the hand and my heart it was thumpin’
(ไอ ทุค เฮอ บาย เดอะ แฮนด์ แอนด์ มาย ฮาร์ท ดิธ วอส ทรัมพิน)
When she said, ” Hey man, you crazy or sumpin’,
(เว็น ชี เซ็ด , ” เฮ แมน , ยู คเรสิ ออ sumpin ,)
You see what happened last time they started. ”
(ยู ซี ว๊อท แฮ๊พเพ่น ล๊าสท ไทม์ เด สท๊าร์ท “)

Well, I seen a Cadillac window uptown
(เวลล , ไอ ซีน อะ คาดิลแล วิ๊นโด้ว อั๊พทาวน์)
And there was nobody aroun’,
(แอนด์ แดร์ วอส โนบอดี้ aroun ,)
I got into the driver’s seat
(ไอ ก็อท อิ๊นทู เดอะ ดไรฝเออะ ซีท)
And I drove 42nd Street
(แอนด์ ดาย ดโรฝ 42nd สทรีท)
In my Cadillac.
(อิน มาย คาดิลแล)
Good car to drive after a war.
(กู๊ด คารํ ทู ไดร๊ฝ แอ๊ฟเท่อร รา วอร์)

Well, I remember seein’ some ad,
(เวลล , ไอ รีเม๊มเบ่อร์ ซีอิน ซัม แอ็ด ,)
So I turned on my Conelrad.
(โซ ไอ เทิร์น ออน มาย Conelrad)
But I didn’t pay my Con Ed bill,
(บั๊ท ไอ ดิ๊นอิน เพย์ มาย ค็อน Ed บิลล์ ,)
So the radio didn’t work so well.
(โซ เดอะ เร๊ดิโอ ดิ๊นอิน เวิ๊ร์ค โซ เวลล)
Turned on my player-
(เทิร์น ออน มาย เพย์เยอร์)
It was Rock-A-Day, Johnny singin’,
(อิท วอส ร๊อค กา เดย์ , จอนนิ ซิงอิน ,)
” Tell Your Ma, Tell Your Pa,
(” เทลล ยุร มา , เทลล ยุร พา ,)
Our Loves Are Gonna Grow Ooh-wah, Ooh-wah. ”
(เอ๊า ลัฝ แซร์ กอนนะ โกรว์ อู้ วา , อู้ วา “)

I was feelin’ kinda lonesome and blue,
(ไอ วอส ฟีลิน กินดา โลนซัม แอนด์ บลู ,)
I needed somebody to talk to.
(ไอ นี๊ด ซัมบอดี้ ทู ท๊อล์ค ทู)
So I called up the operator of time
(โซ ไอ คอลลํ อั๊พ ดิ ออพเออะเรเทอะ อ็อฝ ไทม์)
Just to hear a voice of some kind.
(จั๊สท ทู เฮียร รา ว๊อยซ์ อ็อฝ ซัม ไคนด์)
” When you hear the beep
(” เว็น ยู เฮียร เดอะ บีพ)
It will be three o’clock, ”
(อิท วิล บี ทรี โอคล็อก , “)
She said that for over an hour
(ชี เซ็ด แดท ฟอร์ โอ๊เฝ่อร แอน เอาเอ้อร์)
And I hung it up.
(แอนด์ ดาย ฮัง อิท อั๊พ)

Well, the doctor interrupted me just about then,
(เวลล , เดอะ ด๊อคเท่อร์ อินเทอร์รัพท มี จั๊สท อะเบ๊าท เด็น ,)
Sayin, ” Hey I’ve been havin’ the same old dreams,
(เซย์อิน , ” เฮ แอฝ บีน เฮฝวิน เดอะ เซม โอลด์ ดรีม ,)
But mine was a little different you see.
(บั๊ท ไมน์ วอส ซา ลิ๊ทเทิ่ล ดีฟเฟอะเร็นท ยู ซี)
I dreamt that the only person left after the war was me.
(ไอ ดเร็มท แดท ดิ โอ๊นลี่ เพ๊อร์ซั่น เล๊ฟท แอ๊ฟเท่อร เดอะ วอร์ วอส มี)
I didn’t see you around. ”
(ไอ ดิ๊นอิน ซี ยู อะราวนฺดฺ “)

Well, now time passed and now it seems
(เวลล , นาว ไทม์ พาสส แอนด์ นาว อิท ซีม)
Everybody’s having them dreams.
(เอวี่บอดี้ แฮฝวิ่ง เด็ม ดรีม)
Everybody sees themselves walkin’ around with no one else.
(เอวี่บอดี้ ซี เฑ็มเซลฝส วอคกิน อะราวนฺดฺ วิธ โน วัน เอ๊ลส)
Half of the people can be part right all of the time,
(ฮาล์ฟ อ็อฝ เดอะ พี๊เพิ่ล แคน บี พาร์ท ไร๊ท ดอร์ อ็อฝ เดอะ ไทม์ ,)
Some of the people can be all right part of the time.
(ซัม อ็อฝ เดอะ พี๊เพิ่ล แคน บี ออล ไร๊ท พาร์ท อ็อฝ เดอะ ไทม์)
I think Abraham Lincoln said that.
(ไอ ทริ๊งค อับบาร์ฮัม ลินเคิน เซ็ด แดท)
” I’ll let you be in my dreams if I can be in yours, ”
(” แอล เล็ท ยู บี อิน มาย ดรีม อิ๊ฟ ฟาย แคน บี อิน ยุร , “)
I said that.
(ไอ เซ็ด แดท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Talkin’ World War III Blues คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น