เนื้อเพลง Death คำอ่านไทย Cam’ron

[chorus]
([ ค๊อรัส ])
[Biggie on ” Suicidal Thoughts ” ]
([ บิ๊กกี้ ออน ” ซยูอิไซดแอ็ล ธอท ” ])
I swear to God it feel like death is
(ไอ สแวร์ ทู ก๊อด ดิท ฟีล ไล๊ค เด้ท อีส)
f*cking callin me. But naw you wouldn’t understand….
(เอฟ *คิง คอลลิน มี บั๊ท นอว ยู วูดดึ่น อั๊นเด้อรสแทนด)

Ayo hit wit at least ten, beat again
(เอโย ฮิท วิท แอ็ท ลีซท เท็น , บีท อะเกน)
Hey Cam’Ron need a friend?
(เฮ แคมรัน นี๊ด อะ เฟรน)
Aww man we meet again
(อาวว แมน วี มี๊ท อะเกน)
Heres your suit and tie your laced with the gear,
(เฮียร ยุร ซุ๊ท แอนด์ ไท ยุร แล็ค วิธ เดอะ เกียร์ ,)
You the same mutha f*cka I been chasing for years
(ยู เดอะ เซม มาตดา เอฟ *cka ไอ บีน เชซิง ฟอร์ เยียร์)
[Come on chill man, don’t take me]
([ คัมมอน ชิล แมน , ด้อนท์ เท้ค มี ])
Don’t take you why not? Cause you rhyme now?
(ด้อนท์ เท้ค ยู วาย น็อท ค๊อส ยู ไรม นาว)
Listen here muthaf*cka lie down
(ลิ๊สซึ่น เฮียร muthaf*cka ไล เดาน)
Yo yo chill it ain’t my time now
(โย โย ชิล อิท เอน มาย ไทม์ นาว)
Come on last year you had me duckin the blaze
(คัมมอน ล๊าสท เยียร์ ยู แฮ็ด มี ดักคิน เดอะ เบลซ)
What about that b*tch that you f*cked wit’ AIDS?
(ว๊อท อะเบ๊าท แดท บี *tch แดท ยู เอฟ *cked วิท เอด)
Aww sh*t come on death I ain’t know that,
(อาวว ฌะ *ที คัมมอน เด้ท ไอ เอน โนว์ แดท ,)
You know I wouldn’t of went up in that b*tch kojak
(ยู โนว์ ไอ วูดดึ่น อ็อฝ เว็นท อั๊พ อิน แดท บี *tch โคแจก)
Yeah but her ass was so phat. But let’s go back to when your ass stole cracks
(เย่ บั๊ท เฮอ อาซ วอส โซ แฟททฺ บั๊ท เล็ท โก แบ็ค ทู เว็น ยุร อาซ ซโทล แคร๊ค)
But I was a little cat that ain’t know jack
(บั๊ท ไอ วอส ซา ลิ๊ทเทิ่ล แค๊ท แดท เอน โนว์ แจ็ค)
So I know that but lets go black when they put you in the trunk of the gold
(โซ ไอ โนว์ แดท บั๊ท เล็ท โก แบล๊ค เว็น เด พุท ยู อิน เดอะ ทรังค อ็อฝ เดอะ โกลด์)
hatch
(แฮ็ช)
Oh yeah with the cold rats. But back then I even came back with rabies
(โอ เย่ วิธ เดอะ โคลด์ แร๊ท บั๊ท แบ็ค เด็น นาย อี๊เฝ่น เคม แบ็ค วิธ เรบีส)
But you still living that was way back in the 80’s n*gga
(บั๊ท ยู สทิลล ลีฝอิง แดท วอส เวย์ แบ็ค อิน เดอะ 80s เอ็น *gga)
But yo you tried to get me once when my house caught on fire
(บั๊ท โย ยู ทไร ทู เก็ท มี วั๊นซ เว็น มาย เฮ้าส คอท ออน ไฟเออะร)
So I let you go when your girl called you a liar and choked you with your
(โซ ไอ เล็ท ยู โก เว็น ยุร เกิร์ล คอลลํ ยู อะ ไลอ้าร แอนด์ โชค ยู วิธ ยุร)
necklace
(เนคเครด)
And what about when your ass drove wreckless
(แอนด์ ว๊อท อะเบ๊าท เว็น ยุร อาซ ดโรฝ เวรคเคดสฺ)
Wha what in the Lexus? Come on now I’m thinking of Blood in the BM
(Wha ว๊อท อิน เดอะ เล็กเซด คัมมอน นาว แอม ติ้งกิง อ็อฝ บลัด อิน เดอะ BM)
Well I know where he at n*gga yo you wanna see him
(เวลล ไอ โนว์ แวร์ ฮี แอ็ท เอ็น *gga โย ยู วอนนา ซี ฮิม)
Ayo don’t play wit me n*gga you’ll get lead in yo head
(เอโย ด้อนท์ เพลย์ วิท มี เอ็น *gga โยว เก็ท ลี๊ด อิน โย เฮด)
Yo shut up n*gga you bout to die you can’t kill me I’m dead
(โย ชั๊ท อั๊พ เอ็น *gga ยู เบาท ทู ดาย ยู แค็นท คิลล์ มี แอม เด้ด)
This is how I get extortion. I coulda got your ass when you was a portion
(ดิส ซิส ฮาว ไอ เก็ท เอ็คซทอฌัน นาย คอดา ก็อท ยุร อาซ เว็น ยู วอส ซา พ๊อร์ชั่น)
Mom wanted abortion
(มัม ว้อนท อะบอฌัน)
Yo why didn’t you come get me when my time was done?
(โย วาย ดิ๊นอิน ยู คัม เก็ท มี เว็น มาย ไทม์ วอส ดัน)
When I didn’t have a penny and I was confined to crumbs?
(เว็น นาย ดิ๊นอิน แฮ็ฝ อะ เพนนี แอนด์ ดาย วอส ค๊อนไฟน์ ทู ครัม)
When I wanted to kill myself and couldn’t find a gun
(เว็น นาย ว้อนท ทู คิลล์ ไมเซลฟ แอนด์ คูดซึ่น ไฟนด์ อะ กัน)
Oh yeah that time you was beeping me 911
(โอ เย่ แดท ไทม์ ยู วอส beepings มี 911)
But to mean I was petty
(บั๊ท ทู มีน นาย วอส เพททิ)
But now I ain’t ready
(บั๊ท นาว ไอ เอน เร๊ดี้)
Man Cam hurry up I got to go get little ready
(แมน แค็ม เฮ๊อร์รี่ อั๊พ ไอ ก็อท ทู โก เก็ท ลิ๊ทเทิ่ล เร๊ดี้)
Me and her got a little 2:00 appointment
(มี แอนด์ เฮอ ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล 2 : 00 แอ็พพอยนทเม็นท)
She playing with wires while she eating on a ointment
(ชี พเลนิ่ง วิธ ไวร์ ไวล์ ชี อีสดิง ออน อะ ออยทเม็นท)
Yo but I don’t wanna even join the casket crew
(โย บั๊ท ไอ ด้อนท์ วอนนา อี๊เฝ่น จอย เดอะ แคซเค็ท ครู)
Too bad mutha f*cka be back in a few
(ทู แบ้ด มาตดา เอฟ *cka บี แบ็ค อิน อะ ฟิว)
Yo chill, chill chill yo, sh*t.
(โย ชิล , ชิล ชิล โย , ฌะ *ที)

[chorus x3]
([ ค๊อรัส x3 ])

Oh you slid up on me. Ayo Death hurry up before they give up on me.
(โอ ยู ซลิด อั๊พ ออน มี เอโย เด้ท เฮ๊อร์รี่ อั๊พ บีฟอร์ เด กี๊ฝ อั๊พ ออน มี)
Come on, my man
(คัมมอน , มาย แมน)
It’s your time, it’s your time
(อิทซ ยุร ไทม์ , อิทซ ยุร ไทม์)
Ayo Death I forsake you, I ain’t trying to snake you
(เอโย เด้ท ไอ เฟาะเซค ยู , ไอ เอน ทไรอิง ทู สเน๊ค ยู)
Well why shouldn’t I take you
(เวลล วาย ชูดดึ่น ไอ เท้ค ยู)
Well I understand I stole bottles. But nowadays I’m the one the little grove
(เวลล ไอ อั๊นเด้อรสแทนด ดาย ซโทล บ๊อทเทิ่ล บั๊ท เนาอะเดส แอม ดิ วัน เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล กโรฝ)
follow
(ฟ๊อลโล่ว)
Yo I’m like a role model. And my girls pregnant
(โย แอม ไล๊ค เก โรล โม๊เด็ล แอนด์ มาย เกิร์ล เพร๊กแน๊นท)
Look don’t hand me the game
(ลุ๊ค ด้อนท์ แฮนด์ มี เดอะ เกม)
Yo for real I don’t wanna see my family in pain
(โย ฟอร์ เรียล ไอ ด้อนท์ วอนนา ซี มาย แฟ๊มิลี่ อิน เพน)
Look Cam, man, shut up
(ลุ๊ค แค็ม , แมน , ชั๊ท อั๊พ)
But, but
(บั๊ท , บั๊ท)
What, what
(ว๊อท , ว๊อท)
Yo man that f*cked up
(โย แมน แดท เอฟ *cked อั๊พ)
Yeah, well tough luck
(เย่ , เวลล ทั๊ฟ ลัค)
Ayo just show me the light and get me through the fog
(เอโย จั๊สท โชว์ มี เดอะ ไล๊ท แอนด์ เก็ท มี ทรู เดอะ ฟ๊อก)
What about Mr. Diggs and Jimmy and the God
(ว๊อท อะเบ๊าท มีซเทอะ Diggs แซน จิมมี่ แอนด์ เดอะ ก๊อด)
Oh your crew after you left they got a little chest hair
(โอ ยุร ครู แอ๊ฟเท่อร ยู เล๊ฟท เด ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เชสทํ แฮร์)
After hard rocks yo they’ll meet you here next year
(แอ๊ฟเท่อร ฮาร์ด ร๊อค โย เด๊ว มี๊ท ยู เฮียร เน๊กซท เยียร์)
Ayo what happened to em
(เอโย ว๊อท แฮ๊พเพ่น ทู เอ็ม)
You know n*ggas on the hill sniped em
(ยู โนว์ เอ็น *ggas ออน เดอะ ฮิลล์ ซนิพ เอ็ม)
Ayo why they just ain’t fight em?
(เอโย วาย เด จั๊สท เอน ไฟ้ท เอ็ม)
See funerals I like em you see family and friends
(ซี ฟิ๊วเนอร่อล ซาย ไล๊ค เอ็ม ยู ซี แฟ๊มิลี่ แอนด์ เฟรน)
Yeah don’t forget the snitches
(เย่ ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท เดอะ สนิทเชด)
While you looking for them man I’m looking for the b*tches
(ไวล์ ยู ลุคอิง ฟอร์ เด็ม แมน แอม ลุคอิง ฟอร์ เดอะ บี *tches)
And you don’t need no ends, and n*gga no friends
(แอนด์ ยู ด้อนท์ นี๊ด โน เอ็นด , แอนด์ เอ็น *gga โน เฟรน)
I’m just gonna go wit you I ain’t got no wins
(แอม จั๊สท กอนนะ โก วิท ยู ไอ เอน ก็อท โน วิน)
Lemme get my sh*t man I’ll go check it.
(เลมมี เก็ท มาย ฌะ *ที แมน แอล โก เช็ค อิท)
Matter fact death you got to give me one second
(แม๊ทเท่อร์ แฟคท เด้ท ยู ก็อท ทู กี๊ฝ มี วัน เซ๊คคั่น)
Before I lay me down to sleep, I pray the Lord my soul to keep
(บีฟอร์ ไอ เลย์ มี เดาน ทู สลี๊พ , ไอ เพรย์ เดอะ หลอร์ด มาย โซล ทู คี๊พ)
And if I die…..
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย ดาย)
Ayo man, cut the crap man just get yo sh*t man and that’ll be that
(เอโย แมน , คัท เดอะ แครพ แมน จั๊สท เก็ท โย ฌะ *ที แมน แอนด์ แธดิล บี แดท)
Man f*ck it death I’m ready to go lying in the ditch
(แมน เอฟ *ck อิท เด้ท แอม เร๊ดี้ ทู โก ลายยิง อิน เดอะ ดิช)
Aw Cam yo you always f*cking crying like a b*tch
(อาว แค็ม โย ยู ออลเว เอฟ *คิง คไรอิง ไล๊ค เก บี *tch)
I ain’t gonna take you your life you can have that
(ไอ เอน กอนนะ เท้ค ยู ยุร ไล๊ฟ ยู แคน แฮ็ฝ แดท)
Just wanted to waste time you someone to laugh at
(จั๊สท ว้อนท ทู เวซท ไทม์ ยู ซัมวัน ทู ล๊าฟ แอ็ท)
Ayo why you f*ck with me just give me one answer
(เอโย วาย ยู เอฟ *ck วิธ มี จั๊สท กี๊ฝ มี วัน แอ๊นเซ่อร)
Ayo I see you next album with my man lung cancer
(เอโย ไอ ซี ยู เน๊กซท อั๊ลบั้ม วิธ มาย แมน ลัง แค๊นเซ่อร์)

[chorus til end]
([ ค๊อรัส ทิล เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Death คำอ่านไทย Cam’ron

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น