เนื้อเพลง Discotheque (DM Deep Club Mix) คำอ่านไทย U2

You can reach
(ยู แคน รี๊ช)
But you can’t grab it
(บั๊ท ยู แค็นท แกร๊บ อิท)
You can hold it, control it
(ยู แคน โฮลด์ ดิท , คอนโทรล อิท)
No, you can’t bag it
(โน , ยู แค็นท แบ๊ก อิท)

You can push
(ยู แคน พุช)
But you can’t direct it Circulate, regulate, oh no
(บั๊ท ยู แค็นท ไดเร็ค ดิธ เซ๊อร์คิวเหลท , เรกอิวเลท , โอ โน)
You cannot connect it
(ยู แคนน็อท คอนเน็คท ดิธ)

You know you’re chewing bubblegum
(ยู โนว์ ยัวร์ chewings บับเบิลกัม)
You know what that is
(ยู โนว์ ว๊อท แดท อีส)
But you still want some
(บั๊ท ยู สทิลล ว้อนท ซัม)
You just can’t get enough
(ยู จั๊สท แค็นท เก็ท อีน๊าฟ)
Of that lovie dovie stuff
(อ็อฝ แดท ลัฝอิ dovie สทั๊ฟฟ)

You get confused
(ยู เก็ท คอนฟิ้วส)
But you know it
(บั๊ท ยู โนว์ อิท)
Yeah, you hurt for it, work for it, love
(เย่ , ยู เฮิร์ท ฟอร์ อิท , เวิ๊ร์ค ฟอร์ อิท , ลัฝ)
You don’t always show it
(ยู ด้อนท์ ออลเว โชว์ อิท)

Let’s go
(เล็ท โก)
Let’s go
(เล็ท โก)
Discotheque
(ดิซโคะทีค)

Let’s go
(เล็ท โก)
Let’s go
(เล็ท โก)
Let’s go
(เล็ท โก)
Discotheque
(ดิซโคะทีค)

You want to be the one
(ยู ว้อนท ทู บี ดิ วัน)
But you know you’re someone else instead
(บั๊ท ยู โนว์ ยัวร์ ซัมวัน เอ๊ลส อินสเท๊ด)
You want to be the song
(ยู ว้อนท ทู บี เดอะ ซ็อง)
Be the song that you’re hearing, yeah
(บี เดอะ ซ็อง แดท ยัวร์ เฮียริง , เย่)

Love…
(ลัฝ)
[Heaven in your heart]
([ เฮ๊ฝเฝ่น อิน ยุร ฮาร์ท ])
[You want heaven in your heart]
([ ยู ว้อนท เฮ๊ฝเฝ่น อิน ยุร ฮาร์ท ])
Love…
(ลัฝ)
[You want heaven in your heart]
([ ยู ว้อนท เฮ๊ฝเฝ่น อิน ยุร ฮาร์ท ])
[You want heaven in your heart]
([ ยู ว้อนท เฮ๊ฝเฝ่น อิน ยุร ฮาร์ท ])
[You want heaven in your heart]
([ ยู ว้อนท เฮ๊ฝเฝ่น อิน ยุร ฮาร์ท ])
Love…
(ลัฝ)

It’s not a trick
(อิทซ น็อท ดา ทริ๊ค)
‘Cause you can’t learn it
(ค๊อส ยู แค็นท เลิร์น หนิด)
It’s the way you don’t pay, that’s okay
(อิทซ เดอะ เวย์ ยู ด้อนท์ เพย์ , แด้ท โอเค)
‘Cause you can’t earn it
(ค๊อส ยู แค็นท เอิร์น หนิด)

You know you’re chewing bubblegum
(ยู โนว์ ยัวร์ chewings บับเบิลกัม)
You know what that is
(ยู โนว์ ว๊อท แดท อีส)
But you still want some
(บั๊ท ยู สทิลล ว้อนท ซัม)
You just can’t get enough
(ยู จั๊สท แค็นท เก็ท อีน๊าฟ)
Of that lovie dovie stuff
(อ็อฝ แดท ลัฝอิ dovie สทั๊ฟฟ)

Let’s go
(เล็ท โก)
Let’s go
(เล็ท โก)
Discotheque
(ดิซโคะทีค)

Go go
(โก โก)
Go go
(โก โก)
Discotheque
(ดิซโคะทีค)

You’re looking for the one
(ยัวร์ ลุคอิง ฟอร์ ดิ วัน)
But you know you’re somewhere else instead
(บั๊ท ยู โนว์ ยัวร์ ซัมแวร์ เอ๊ลส อินสเท๊ด)
You want to be the song
(ยู ว้อนท ทู บี เดอะ ซ็อง)
Be the song that you hear in your head
(บี เดอะ ซ็อง แดท ยู เฮียร อิน ยุร เฮด)

Love…
(ลัฝ)
Love…
(ลัฝ)

But you take what you can get
(บั๊ท ยู เท้ค ว๊อท ยู แคน เก็ท)
‘Cause it’s all that you can find
(ค๊อส อิทซ ซอร์ แดท ยู แคน ไฟนด์)
But you know there’s something more
(บั๊ท ยู โนว์ แดร์ ซัมติง โม)
Tonight, tonight, tonight
(ทูไน๊ท , ทูไน๊ท , ทูไน๊ท)

And oh my…how so…
(แอนด์ โอ มาย ฮาว โซ)

I…I can’t get
(ไอ ไอ แค็นท เก็ท)
I can’t…not enough
(ไอ แค็นท น็อท อีน๊าฟ)
I can’t get in
(ไอ แค็นท เก็ท อิน)
I can’t…not enough
(ไอ แค็นท น็อท อีน๊าฟ)
I can’t get in
(ไอ แค็นท เก็ท อิน)
I can’t…not enough
(ไอ แค็นท น็อท อีน๊าฟ)
Not enough
(น็อท อีน๊าฟ)
I can’t…I can’t…I
(ไอ แค็นท ไอ แค็นท ไอ)
I can’t get in…not…not
(ไอ แค็นท เก็ท อิน น็อท น็อท)

Love…
(ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Discotheque (DM Deep Club Mix) คำอ่านไทย U2

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น