เนื้อเพลง All For Love คำอ่านไทย Jimmy Cliff

I’ve travelled far and wide
(แอฝ ทแรฝเอ็ลด ฟาร์ แอนด์ ไวด์)
Over hills and mountain side
(โอ๊เฝ่อร ฮิลล์ แซน เม๊าเท่น ไซด์)
I’ve pushed aside my pride
(แอฝ พุช อะไซ๊ดฺ มาย ไพรด์)
All for love
(ออล ฟอร์ ลัฝ)
I’ve travelled near and far
(แอฝ ทแรฝเอ็ลด เนียร์ แอนด์ ฟาร์)
On foot, ship, train and car
(ออน ฟุ้ท , ชิพ , เทรน แอนด์ คารํ)
I’ve wished upon a star
(แอฝ วิ๊ช อุพอน อะ สทาร์)
All for love
(ออล ฟอร์ ลัฝ)
I’ve broken all the rules
(แอฝ บโรเค็น ออล เดอะ รูล)
I’ve even played the fool
(แอฝ อี๊เฝ่น เพลย์ เดอะ ฟูล)
Sometimes I blow my cool
(ซัมไทม์ ซาย โบลว์ มาย คูล)
All for love
(ออล ฟอร์ ลัฝ)
Through burning sun and pouring rain
(ทรู เบรินนิง ซัน แอนด์ ช เรน)
And even though I feel the pain
(แอนด์ อี๊เฝ่น โธ ไอ ฟีล เดอะ เพน)
I’d do it all again
(อาย ดู อิท ดอร์ อะเกน)
All for love
(ออล ฟอร์ ลัฝ)
For love, for love,
(ฟอร์ ลัฝ , ฟอร์ ลัฝ ,)
For love, all for love
(ฟอร์ ลัฝ , ออล ฟอร์ ลัฝ)
For love, for love, for love
(ฟอร์ ลัฝ , ฟอร์ ลัฝ , ฟอร์ ลัฝ)
All for love
(ออล ฟอร์ ลัฝ)
I’ve travelled countless miles
(แอฝ ทแรฝเอ็ลด เคานทเล็ซ ไมล)
Going in and out of styles
(โกอิ้ง อิน แอนด์ เอ๊าท อ็อฝ สไทล์)
Wearing frown and wearing smile
(เวียริง ฟเราน แอนด์ เวียริง สไมล์)
All for love
(ออล ฟอร์ ลัฝ)
Sometimes my faith decrease
(ซัมไทม์ มาย เฟท ดี๊ครีซ)
And my anger increase
(แอนด์ มาย แอ๊งเก้อร อิ๊นครีซ)
Still I keep the peace
(สทิลล ไอ คี๊พ เดอะ พี๊ซ)
All for love
(ออล ฟอร์ ลัฝ)
For love, for love,
(ฟอร์ ลัฝ , ฟอร์ ลัฝ ,)
for love, all for love
(ฟอร์ ลัฝ , ออล ฟอร์ ลัฝ)
For love, for love, for love
(ฟอร์ ลัฝ , ฟอร์ ลัฝ , ฟอร์ ลัฝ)
All for love
(ออล ฟอร์ ลัฝ)
A man will sacrifice his wealth
(อะ แมน วิล แซ๊คริไฟซ์ ฮิส เว้ลธ)
And loose his health
(แอนด์ ลู้ส ฮิส เฮ็ลธ)
Sometimes his poor heart melt
(ซัมไทม์ ฮิส พัวร์ ฮาร์ท เม้ลท)
All for love
(ออล ฟอร์ ลัฝ)
A woman will leave her home to Rome
(อะ วู๊แม่น วิล ลี๊ฝ เฮอ โฮม ทู โรม)
And leave her family
(แอนด์ ลี๊ฝ เฮอ แฟ๊มิลี่)
To be with the one she loves
(ทู บี วิธ ดิ วัน ชี ลัฝ)
All for love
(ออล ฟอร์ ลัฝ)
For love, for love,
(ฟอร์ ลัฝ , ฟอร์ ลัฝ ,)
For love, all for love
(ฟอร์ ลัฝ , ออล ฟอร์ ลัฝ)
For love, for love,
(ฟอร์ ลัฝ , ฟอร์ ลัฝ ,)
For love, all for love
(ฟอร์ ลัฝ , ออล ฟอร์ ลัฝ)
I look deep down in my soul
(ไอ ลุ๊ค ดี๊พ เดาน อิน มาย โซล)
From thing that I behold
(ฟรอม ทริง แดท ไอ บิโฮลด)
Sometimes I lose control
(ซัมไทม์ ซาย ลู้ส คอนโทรล)
I’ve sacrificed
(แอฝ แซ๊คริไฟซ์)
I pay the price
(ไอ เพย์ เดอะ ไพร๊ซ์)
Still I hear that sweet refrain
(สทิลล ไอ เฮียร แดท สวี้ท ริฟเรน)
Do it again, do it again
(ดู อิท อะเกน , ดู อิท อะเกน)
All for love
(ออล ฟอร์ ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All For Love คำอ่านไทย Jimmy Cliff

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น