เนื้อเพลง Your Time คำอ่านไทย Nina Sky

When we first meet I was drawn to you
(เว็น วี เฟิร์สท มี๊ท ไอ วอส ดรอน ทู ยู)
Attracted to your style your brand new suit
(แอทแทร็คท ทู ยุร สไทล์ ยุร แบรนดฺ นิว ซุ๊ท)
Didn’t take that long to fall in love
(ดิ๊นอิน เท้ค แดท ลอง ทู ฟอลล์ อิน ลัฝ)
Built this bond it became so strong
(บิลท ดิส บอนดฺ ดิท บิเคม โซ สทรอง)
But as time passes changes are visible
(บั๊ท แอส ไทม์ แพเซ เช้งจํ แซร์ ฝีสอิบล)
Work more often and lately busy too
(เวิ๊ร์ค โม อ๊อฟเฟ่น แอนด์ เลทลิ บี๊ซี่ ทู)
Wondering whats goin’on
(วันเดอะริง ว๊อท goinon)
What’s taking up your time
(ว๊อท เทคอิง อั๊พ ยุร ไทม์)
My friend sayings that your cheating
(มาย เฟรน เซอิง แดท ยุร ชีดิง)
Should I read the signs
(เชิด ดาย รี๊ด เดอะ ซายน)

Should I move on and find someone better
(เชิด ดาย มู๊ฝ ออน แอนด์ ไฟนด์ ซัมวัน เบ๊ทเท่อร์)
Should I sit down and write you a letter
(เชิด ดาย ซิท เดาน แอนด์ ไร๊ท ยู อะ เล็ทเท่อร์)
You bought me gifts and a diamond ring
(ยู บอท มี กิฟท แซน อะ ได๊ม่อนดํ ริง)
But all I really want is just one thing
(บั๊ท ดอร์ ไอ ริแอ็ลลิ ว้อนท อีส จั๊สท วัน ทริง)
Your time
(ยุร ไทม์)
Should I move on and find someone better
(เชิด ดาย มู๊ฝ ออน แอนด์ ไฟนด์ ซัมวัน เบ๊ทเท่อร์)
Should I sit down and write you a letter
(เชิด ดาย ซิท เดาน แอนด์ ไร๊ท ยู อะ เล็ทเท่อร์)
You bought me gifts and a diamond ring
(ยู บอท มี กิฟท แซน อะ ได๊ม่อนดํ ริง)
But all I really want is just one thing
(บั๊ท ดอร์ ไอ ริแอ็ลลิ ว้อนท อีส จั๊สท วัน ทริง)
Your time, simply your time, all I want is your time
(ยุร ไทม์ , ซีมพลิ ยุร ไทม์ , ออล ไอ ว้อนท อีส ยุร ไทม์)
Your time, your time
(ยุร ไทม์ , ยุร ไทม์)

Tired of sleepin’ home alone at night
(ไทร์ อ็อฝ สลีฟปิน โฮม อะโลน แอ็ท ไน๊ท)
Dreamin’ of you should be by my side
(ดรีมมิน อ็อฝ ยู เชิด บี บาย มาย ไซด์)
How many nights have I sat and cried
(ฮาว เมนอิ ไน๊ท แฮ็ฝ ไอ แซ็ท แอนด์ คราย)
Relationships should consist of you and I
(ริเลฌันฌิพ เชิด คอนซิ๊สท อ็อฝ ยู แอนด์ ดาย)
Time…all I ask for with you
(ไทม์ ออล ไอ อาสคฺ ฟอร์ วิธ ยู)
thought that this was so sure
(ธอท แดท ดิส วอส โซ ชัวร์)
I always miss you when your not around
(ไอ ออลเว มิซ ยู เว็น ยุร น็อท อะราวนฺดฺ)
Been waiting for you but you let me down
(บีน เวททิง ฟอร์ ยู บั๊ท ยู เล็ท มี เดาน)

Should I move on and find someone better
(เชิด ดาย มู๊ฝ ออน แอนด์ ไฟนด์ ซัมวัน เบ๊ทเท่อร์)
Should I sit down and write you a letter
(เชิด ดาย ซิท เดาน แอนด์ ไร๊ท ยู อะ เล็ทเท่อร์)
You bought me gifts and a diamond ring
(ยู บอท มี กิฟท แซน อะ ได๊ม่อนดํ ริง)
But all I really want is just one thing
(บั๊ท ดอร์ ไอ ริแอ็ลลิ ว้อนท อีส จั๊สท วัน ทริง)
Your time
(ยุร ไทม์)
Should I move on and find someone better
(เชิด ดาย มู๊ฝ ออน แอนด์ ไฟนด์ ซัมวัน เบ๊ทเท่อร์)
Should I sit down and write you a letter
(เชิด ดาย ซิท เดาน แอนด์ ไร๊ท ยู อะ เล็ทเท่อร์)
You bought me gifts and a diamond ring
(ยู บอท มี กิฟท แซน อะ ได๊ม่อนดํ ริง)
But all I really want is just one thing
(บั๊ท ดอร์ ไอ ริแอ็ลลิ ว้อนท อีส จั๊สท วัน ทริง)
Your time, simply your time, all I want is your time
(ยุร ไทม์ , ซีมพลิ ยุร ไทม์ , ออล ไอ ว้อนท อีส ยุร ไทม์)
Your time, your time
(ยุร ไทม์ , ยุร ไทม์)

Your love is so incredible
(ยุร ลัฝ อีส โซ อินเคร๊ดิเบิ้ล)
Need you to know that
(นี๊ด ยู ทู โนว์ แดท)
I need you here with me, with me
(ไอ นี๊ด ยู เฮียร วิธ มี , วิธ มี)
And when you go
(แอนด์ เว็น ยู โก)
I miss you so
(ไอ มิซ ยู โซ)
Just let me know should I move on, move on
(จั๊สท เล็ท มี โนว์ เชิด ดาย มู๊ฝ ออน , มู๊ฝ ออน)

Should I move on and find someone better
(เชิด ดาย มู๊ฝ ออน แอนด์ ไฟนด์ ซัมวัน เบ๊ทเท่อร์)
Should I sit down and write you a letter
(เชิด ดาย ซิท เดาน แอนด์ ไร๊ท ยู อะ เล็ทเท่อร์)
You bought me gifts and a diamond ring
(ยู บอท มี กิฟท แซน อะ ได๊ม่อนดํ ริง)
But I really want is just one thing
(บั๊ท ไอ ริแอ็ลลิ ว้อนท อีส จั๊สท วัน ทริง)
Your time
(ยุร ไทม์)
Should I move on and find someone better
(เชิด ดาย มู๊ฝ ออน แอนด์ ไฟนด์ ซัมวัน เบ๊ทเท่อร์)
Should I sit down and write you a letter
(เชิด ดาย ซิท เดาน แอนด์ ไร๊ท ยู อะ เล็ทเท่อร์)
You bought me gifts and a diamond ring
(ยู บอท มี กิฟท แซน อะ ได๊ม่อนดํ ริง)
But all I really want is just one thing
(บั๊ท ดอร์ ไอ ริแอ็ลลิ ว้อนท อีส จั๊สท วัน ทริง)
Your time, simply your time, all I want is your time
(ยุร ไทม์ , ซีมพลิ ยุร ไทม์ , ออล ไอ ว้อนท อีส ยุร ไทม์)
Your time, your time
(ยุร ไทม์ , ยุร ไทม์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Your Time คำอ่านไทย Nina Sky

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น