เนื้อเพลง Gotta Man คำอ่านไทย Eve

[Little Girl]
([ ลิ๊ทเทิ่ล เกิร์ล ])
I got a boyfriend now [laughs]
(ไอ ก็อท ดา บอยเฟรน นาว [ ล๊าฟ ])

[Eve]
([ อี๊ฟ ])
C’mon, uh, uh, uh, yo, yo
(ซีมอน , อา , อา , อา , โย , โย)

[1] – Gotta man that I think I’m gon’ love forever
([ 1 ] กอททะ แมน แดท ไอ ทริ๊งค แอม ก็อน ลัฝ ฟอเร๊เฝ่อร)
And forever, we’ll be together [C’mon]
(แอนด์ ฟอเร๊เฝ่อร , เวลล บี ทูเก๊ทเธ่อร์ [ ซีมอน ])
No matter where he goes, I’ll be thinkin’ of him
(โน แม๊ทเท่อร์ แวร์ ฮี โกซ , แอล บี ติ้งกิน อ็อฝ ฮิม)
I’m gonna love him, I’m gonna love him
(แอม กอนนะ ลัฝ ฮิม , แอม กอนนะ ลัฝ ฮิม)

[Repeat 1]
([ รีพี๊ท 1 ])

[Eve]
([ อี๊ฟ ])
Yo, Yo, this n*gga lookin’ like love, no doubt
(โย , โย , ดิส เอ็น *gga ลุคกิน ไล๊ค ลัฝ , โน เดาท)
Sophisticated thug keep me guessin’
(โซะฟิซทิเคท ธัก คี๊พ มี เกสซิน)
Said it would be a blessin’ just to watch you undressin’
(เซ็ด ดิท เวิด บี อะ เบสซิน จั๊สท ทู ว๊อทช ยู undressin)
Callin’ you daddy, late nights I’m layin’ on your chest
(คอลลิน ยู แดดดิ , เหลท ไน๊ท แอม เลย์อิน ออน ยุร เชสทํ)
And, stay reminiscin’ bout the rest
(แอนด์ , สเทย์ reminiscin เบาท เดอะ เรสท)
And, how they less than, trying to come between what we share
(แอนด์ , ฮาว เด เลซ แฑ็น , ทไรอิง ทู คัม บีทะวีน ว๊อท วี แชร์)
Can’t compare, could have been left
(แค็นท คอมแพร์ , เคิด แฮ็ฝ บีน เล๊ฟท)
But when it’s mine, I never share, fight to the death
(บั๊ท เว็น อิทซ ไมน์ , ไอ เน๊เฝ่อร์ แชร์ , ไฟ้ท ทู เดอะ เด้ท)
If need be to prove that, wounds from your war
(อิ๊ฟ นี๊ด บี ทู พรู๊ฝ แดท , วูนด์ ฟรอม ยุร วอร์)
Other b*tches couldn’t soothe that, broke from a bad back
(อ๊อเธ่อร์ บี *tches คูดซึ่น ซูฑ แดท , บโรค ฟรอม มา แบ้ด แบ็ค)
I’m holdin’ you down, throwin’ dirt with other b*tches
(แอม โฮดดิน ยู เดาน , โตวอิน เดิร์ท วิธ อ๊อเธ่อร์ บี *tches)
But them other fishes drown, locked in, for however long
(บั๊ท เด็ม อ๊อเธ่อร์ ฟิตเชช ดราวน , ล๊อค อิน , ฟอร์ เฮาเอฝเออะ ลอง)
I’m playin’ it smart, court dates in other cities
(แอม เพลย์ยิน หนิด สมาร์ท , คอร์ท เดท ซิน อ๊อเธ่อร์ ซิดีสฺ)
There I’m playinโ?T my part, wif-ey, in ya life see
(แดร์ แอม playinโ ที มาย พาร์ท , wif อาย์ , อิน ยา ไล๊ฟ ซี)
Forever be us, passenger side of a Bentley
(ฟอเร๊เฝ่อร บี อัซ , แพซเซ็นเจอะ ไซด์ อ็อฝ อะ เบนลี่)
Or the number 2 bus, tell the whole world, papi
(ออ เดอะ นั๊มเบ้อร์ 2 บัส , เทลล เดอะ โฮล เวิลด , เพพี)
EVE don’t want nobody else, with other n*ggas pick and choose
(อี๊ฟ ด้อนท์ ว้อนท โนบอดี้ เอ๊ลส , วิธ อ๊อเธ่อร์ เอ็น *ggas พิค แอนด์ ชู๊ส)
But you, I’m keepin’ for myself
(บั๊ท ยู , แอม คริพปิน ฟอร์ ไมเซลฟ)

[Repeat 1]
([ รีพี๊ท 1 ])
[Repeat 1]
([ รีพี๊ท 1 ])

All my peoples thinkin’ I’m delirious
(ออล มาย พี๊เพิ่ล ติ้งกิน แอม ดิลีเรียซ)
But the love I feel is serious
(บั๊ท เดอะ ลัฝ ไอ ฟีล อีส ซี๊เรี๊ยส)
Couples of the world, no comparing us
(คั๊พเพิ่ล อ็อฝ เดอะ เวิลด , โน คอมพิวริง อัซ)
Been through fist fights with n*ggas when I see it escalate
(บีน ทรู ฟิซท ไฟ้ท วิธ เอ็น *ggas เว็น นาย ซี อิท เอ๊สคาเลท)
I’m the getaway driver so my n*gga can escape
(แอม เดอะ เกทอเวย์ ดไรฝเออะ โซ มาย เอ็น *gga แคน เอสเขพ)
Pull my ice for the bail, spending nights in jail
(พูลล มาย ไอ๊ซ์ ฟอร์ เดอะ เบล , ซเพ็นดิง ไน๊ท ซิน เจล)
Drawing hearts on the wall with our names around the cell
(ดรออิง ฮาร์ท ออน เดอะ วอลล์ วิธ เอ๊า เนม อะราวนฺดฺ เดอะ เซล)
It made a little craziness, maybe I’m blind
(อิท เมด อะ ลิ๊ทเทิ่ล คเรสิเน็ซ , เมบี แอม ไบลนฺดฺ)
But for me to leave now lookin’ for love would take a lifetime
(บั๊ท ฟอร์ มี ทู ลี๊ฝ นาว ลุคกิน ฟอร์ ลัฝ เวิด เท้ค เก ไลฟ์ไทม์)
So I’m keepin’ mine, uh-huh, f*ck it keep me blind
(โซ แอม คริพปิน ไมน์ , อา ฮู , เอฟ *ck อิท คี๊พ มี ไบลนฺดฺ)
Feels like heaven when we makin’ love, controllin’ my spine
(ฟีล ไล๊ค เฮ๊ฝเฝ่น เว็น วี เมกิน ลัฝ , คอนโทวลิน มาย ซไพน)
Wine and dine, I don’t need that as long as long as you wit me
(ไวน์ แอนด์ ไดน , ไอ ด้อนท์ นี๊ด แดท แอส ลอง แอส ลอง แอส ยู วิท มี)
And you b*tches thinkin’ that you competition, come and get me
(แอนด์ ยู บี *tches ติ้งกิน แดท ยู ค็อมพิทีฌอัน , คัม แอนด์ เก็ท มี)
My position is held, some try and all fail
(มาย โพซิ๊ชั่น อีส เฮ็ลด , ซัม ธราย แอนด์ ออล เฟล)
P*ssy piece a mothaf*cka’, uh-huh, good enough to sell
(พี *ssy พี๊ซ อะ mothaf*cka , อา ฮู , กู๊ด อีน๊าฟ ทู เซลล์)
Never leave his baby girl, mad ’cause he claim me
(เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ ฮิส เบ๊บี้ เกิร์ล , แม้ด ค๊อส ฮี เคลม มี)
Only thug in the hood that was wild enough to tame me
(โอ๊นลี่ ธัก อิน เดอะ ฮุด แดท วอส ไวลด์ อีน๊าฟ ทู เทม มี)

[Repeat 1]
([ รีพี๊ท 1 ])
[Repeat 1]
([ รีพี๊ท 1 ])

I’m the b*tch he’ll never leave, helped him build his luxuries
(แอม เดอะ บี *tch เฮ็ลล เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ , เฮ้ลพ ฮิม บิ้ลดํ ฮิส ลอคชูหรีด)
Carry stories that can hurt him, still he only trustin’ me
(แค๊รรี่ สตอยสฺ แดท แคน เฮิร์ท ฮิม , สทิลล ฮี โอ๊นลี่ ทัสซิน มี)
Secrets never leave my mouth, even if they torture me
(ซี๊เขร็ท เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ มาย เม๊าธ , อี๊เฝ่น อิ๊ฟ เด ท๊อเจ้อร มี)
Always taught to hold the ground, that’s why I’ll always be his queen
(ออลเว ทอท ทู โฮลด์ เดอะ กราวนด์ , แด้ท วาย แอล ออลเว บี ฮิส ควีน)
It’s some thug sh*t things see him in the party, start to flip
(อิทซ ซัม ธัก ฌะ *ที ทริง ซี ฮิม อิน เดอะ พ๊าร์ที่ , สท๊าร์ท ทู ฟลิพ)
[What the f*ck?]
([ ว๊อท เดอะ เอฟ *ck ])
Curse him out on the regular just to make him sick
(เคอร์ส ฮิม เอ๊าท ออน เดอะ เร๊กกูล่าร์ จั๊สท ทู เม้ค ฮิม ซิ๊ค)
Disappear for a day or two to test his loyal ground
(ดิสแอ๊พเพียร์ ฟอร์ รา เดย์ ออ ทู ทู เทสท์ ฮิส ล๊อยัล กราวนด์)
Keep my dogs on a short leash, controllin’ the growl
(คี๊พ มาย ด้อกก ออน อะ ช๊อร์ท ลีฌ , คอนโทวลิน เดอะ กเราล)
Open wide, I don’t give a f*ck, I’m swallowing my pride
(โอ๊เพ่น ไวด์ , ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck , แอม สโลลิงค์ มาย ไพรด์)
And he fast to blast a cat that he think be on the prowl
(แอนด์ ฮี ฟาสท ทู บลาสทํ ดา แค๊ท แดท ฮี ทริ๊งค บี ออน เดอะ พเราล)
But I’ll never let him go, temper flare, let it go
(บั๊ท แอล เน๊เฝ่อร์ เล็ท ฮิม โก , เท๊มเพ่อร์ ฟแล , เล็ท ดิธ โก)
Always be his extra back bone, quick to let a n*gga know
(ออลเว บี ฮิส เอ๊กซทร่า แบ็ค โบน , ควิค ทู เล็ท ดา เอ็น *gga โนว์)
Always by his side, EVE the apple in his eye
(ออลเว บาย ฮิส ไซด์ , อี๊ฟ ดิ แอพ อิน ฮิส อาย)
Us together ain’t no stopping snatchin’ pieces of the pie
(อัซ ทูเก๊ทเธ่อร์ เอน โน ซทอพพิง snatchin พี๊ซ อ็อฝ เดอะ ไพ)
Us together in our own world, what’s his becomes mine
(อัซ ทูเก๊ทเธ่อร์ อิน เอ๊า โอว์น เวิลด , ว๊อท ฮิส บีคัม ไมน์)
Exceed eternity with him we’ll stand the test of time
(เอ็กซี๊ด อิเทอนิทิ วิธ ฮิม เวลล สแทนด์ เดอะ เทสท์ อ็อฝ ไทม์)

[Repeat 1 to fade]
([ รีพี๊ท 1 ทู เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gotta Man คำอ่านไทย Eve

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น