เนื้อเพลง Part Time Mutha คำอ่านไทย 2Pac

[cutting and scratching]
([ คัททิง แอนด์ scratchings ])
She’s a part time
(ชี ซา พาร์ท ไทม์)
a part time
(อะ พาร์ท ไทม์)
part time
(พาร์ท ไทม์)
She’s a [part time mutha]
(ชี ซา [ พาร์ท ไทม์ มาตดา ])
A part time
(อะ พาร์ท ไทม์)
A part time
(อะ พาร์ท ไทม์)
part time
(พาร์ท ไทม์)
She’s a [part time mutha]
(ชี ซา [ พาร์ท ไทม์ มาตดา ])

Meet Cindi, she’s twenty-two, lives right on the dope track
(มี๊ท Cindi , ชี ทเว้นที่ ทู , ไล้ฝ ไร๊ท ออน เดอะ โดพ แทร็ค)
Used to be fat now weighs less than a Tic-Tac
(ยู๊ส ทู บี แฟท นาว เว เลซ แฑ็น อะ ทิค Tac)
Now what’s that say about, this big epidemic
(นาว ว๊อท แดท เซย์ อะเบ๊าท , ดิส บิ๊ก เอพิเดมอิค)
This hypocritical world, and the people in it
(ดิส ฮิโพะครีทอิแค็ล เวิลด , แอนด์ เดอะ พี๊เพิ่ล อิน หนิด)
Now speaking of in it Cindi loved to get buckwild
(นาว ซพีคอิง อ็อฝ อิน หนิด Cindi ลัฝ ทู เก็ท บัควายแอล)
F*ck with a smile single file she’ll bust nuff styles
(เอฟ *ck วิธ อะ สไมล์ ซิ๊งเกิ้ล ไฟล์ เชลล์ บัซท นัฟ สไทล์)
That would be cool, if she was your lover
(แดท เวิด บี คูล , อิ๊ฟ ชี วอส ยุร ลัฝเออะ)
But f*ck that, Cindi was my dope fiend mother
(บั๊ท เอฟ *ck แดท , Cindi วอส มาย โดพ ฟีนด ม๊าเธ่อร์)
Welfare checks never stepped through the front door
(เวลแฟ เช็ค เน๊เฝ่อร์ สตอปชฺ ทรู เดอะ ฟร๊อนท ดอร์)
Cuz moms would run to the dopeman once more
(คัซ มัม เวิด รัน ทู เดอะ dopeman วั๊นซ โม)
All those days, had me fiending for a hot meal
(ออล โฑส เดย์ , แฮ็ด มี ฟีนดิงสฺ ฟอร์ รา ฮอท มีล)
Now I’m a crook, got steel, I do not feel
(นาว แอม มา ครุค , ก็อท สทีล , ไอ ดู น็อท ฟีล)
So don’t even trip, when I flip, with my thirty-eight
(โซ ด้อนท์ อี๊เฝ่น ทริ๊พ , เว็น นาย ฟลิพ , วิธ มาย เธอทิ เอท)
Revenge is a b*tch, and my hit shake the murder rate
(รีเฝ้นจ อีส ซา บี *tch , แอนด์ มาย ฮิท เช้ค เดอะ เม๊อร์เด้อร์ เหรท)
Word to the mutha, I’m touched
(เวิร์ด ทู เดอะ มาตดา , แอม ทั๊ช)
When moms come by, n*ggaz hush or get rushed
(เว็น มัม คัม บาย , เอ็น *ggaz ฮัฌ ออ เก็ท รัช)
Maybe one day she’ll recover
(เมบี วัน เดย์ เชลล์ รีคั๊ฝเฝ่อร์)
But what will it take, to shake, or break
(บั๊ท ว๊อท วิล อิท เท้ค , ทู เช้ค , ออ เบร๊ค)
My part time mutha
(มาย พาร์ท ไทม์ มาตดา)

I gotta live with a part time
(ไอ กอททะ ไล้ฝ วิธ อะ พาร์ท ไทม์)
A part time
(อะ พาร์ท ไทม์)
A part time
(อะ พาร์ท ไทม์)
She’s a [part time mutha]
(ชี ซา [ พาร์ท ไทม์ มาตดา ])
A part time
(อะ พาร์ท ไทม์)
A part time
(อะ พาร์ท ไทม์)
She’s a [part time mutha]
(ชี ซา [ พาร์ท ไทม์ มาตดา ])

I grew up in a home where no-one liked me
(ไอ กรู อั๊พ อิน อะ โฮม แวร์ โน วัน ลิค มี)
Moms would hit the pipe, everynight, she would fight me
(มัม เวิด ฮิท เดอะ ไพพ , เอฟรี่ไนท์ , ชี เวิด ไฟ้ท มี)
Poppa was a nasty old man, like the rest
(พอพพะ วอส ซา นาซทิ โอลด์ แมน , ไล๊ค เดอะ เรสท)
He’s feeling on my chest, with his hand in my dress
(อีส ฟีลอิง ออน มาย เชสทํ , วิธ ฮิส แฮนด์ อิน มาย เดรส)
Just another pest, and yes I was nervous
(จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ เพสท , แอนด์ เย็ซ ซาย วอส เนอฝัซ)
Blood sensor tests, I just don’t deserve this
(บลัด sensor เทสท์ , ไอ จั๊สท ด้อนท์ ดิเสิฝ ดิส)
I wanna tell mom, but would she listen
(ไอ วอนนา เทลล มัม , บั๊ท เวิด ชี ลิ๊สซึ่น)
She’s bound to be b*tchin if she hasn’t got a fix in
(ชี บาวนฺดฺ ทู บี บี *tchin อิ๊ฟ ชี แฮ็ซท ก็อท ดา ฟิกซ์ อิน)
So… now I lay me down to sleep
(โซ นาว ไอ เลย์ มี เดาน ทู สลี๊พ)
Lord don’t let him rape me
(หลอร์ด ด้อนท์ เล็ท ฮิม เร้พ มี)
If he does my soul to keep
(อิ๊ฟ ฮี โด มาย โซล ทู คี๊พ)
Don’t let the devil take me
(ด้อนท์ เล็ท เดอะ เด๊ฝิ้ล เท้ค มี)
Can’t concentrate I contemplate in my classroom
(แค็นท ค๊อนเซ็นเทรท ไอ คอนเท็มพเลท อิน มาย คลาสรูม)
Thinkin how my step dad, raped me in the bathroom
(ติ้งกิน ฮาว มาย สเท็พ แด๊ด , แร็พ มี อิน เดอะ บาทรูม)
Every day I make class, and yet I’m missing periods
(เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ ไอ เม้ค คลาสสํ , แอนด์ เย๊ท แอม มีซซิง พี๊เหรียด)
The thought of pregnancy is in my head and now I’m fearing it
(เดอะ ธอท อ็อฝ พเรกแน็นซิ อีส ซิน มาย เฮด แอนด์ นาว แอม เฟียริง อิท)
I gotta tell mom, before she sees me
(ไอ กอททะ เทลล มัม , บีฟอร์ ชี ซี มี)
I told her how he G’d me, and she didn’t believe me
(ไอ โทลด เฮอ ฮาว ฮี Gd มี , แอนด์ ชี ดิ๊นอิน บีลี๊ฝ มี)
Callin me a sl*t cuz my b*tt’s kinda big so
(คอลลิน มี อะ sl*ที คัซ มาย บี *tts กินดา บิ๊ก โซ)
Still that ain’t no way to be talkin to your kids though
(สทิลล แดท เอน โน เวย์ ทู บี ทอคกิ่น ทู ยุร คิด โธ)
I can’t believe the way you call it
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ เดอะ เวย์ ยู คอลลํ อิท)
Gotta believe in him, and dissin her own daughter
(กอททะ บีลี๊ฝ อิน ฮิม , แอนด์ ดิซซิน เฮอ โอว์น ด๊อเท่อร์)
Time for me to break and find another
(ไทม์ ฟอร์ มี ทู เบร๊ค แอนด์ ไฟนด์ อะน๊าเทร่อร์)
That’s when I discovered
(แด้ท เว็น นาย ดิสโค๊ฟเฝ่อร์)
The ways of the days of a part time mutha
(เดอะ เวย์ อ็อฝ เดอะ เดย์ อ็อฝ อะ พาร์ท ไทม์ มาตดา)

I got a part time
(ไอ ก็อท ดา พาร์ท ไทม์)
A part time
(อะ พาร์ท ไทม์)
A part time
(อะ พาร์ท ไทม์)
She’s a [part time mutha]
(ชี ซา [ พาร์ท ไทม์ มาตดา ])
Part time
(พาร์ท ไทม์)
A part time
(อะ พาร์ท ไทม์)
A part time mutha
(อะ พาร์ท ไทม์ มาตดา)
She’s a [part time mutha]
(ชี ซา [ พาร์ท ไทม์ มาตดา ])

I rush to tend her, talked as I touch her
(ไอ รัช ทู เท็นด เฮอ , ท๊อล์ค แอส ซาย ทั๊ช เฮอ)
She blushed, the clothes came off, and I bust her
(ชี บลัฌ , เดอะ คโลฑ เคม ออฟฟ , แอนด์ ดาย บัซท เฮอ)
I’m up now, ready to get drunk on the block
(แอม อั๊พ นาว , เร๊ดี้ ทู เก็ท ดรั๊งค ออน เดอะ บล๊อค)
Here, take a cab, thanks a lot for the cot
(เฮียร , เท้ค เก แค๊บ , แธ๊งค์ ซา ล็อท ฟอร์ เดอะ ค็อท)
She’s gone, and I’m thinkin that my game’s so strong
(ชี กอน , แอนด์ แอม ติ้งกิน แดท มาย เกม โซ สทรอง)
Pat myself on the back and move on
(แพ็ท ไมเซลฟ ออน เดอะ แบ็ค แอนด์ มู๊ฝ ออน)
Is this just how it is hell no
(อีส ดิส จั๊สท ฮาว อิท อีส เฮ็ลล โน)
Cuz she came back with the kid and yo
(คัซ ชี เคม แบ็ค วิธ เดอะ คิด แอนด์ โย)
I been payin ever since
(ไอ บีน เพย์อิน เอ๊เฝ่อร์ ซิ๊นซ)
The clothes the food the cars and oh the rent
(เดอะ คโลฑ เดอะ ฟู้ด เดอะ คารํ แซน โอ เดอะ เร๊นท)
All of my time gets spent at the workplace
(ออล อ็อฝ มาย ไทม์ เก็ท ซเพ็นท แอ็ท เดอะ workplace)
No time to kiss her got me list in the first place
(โน ไทม์ ทู คิซ เฮอ ก็อท มี ลิสท อิน เดอะ เฟิร์สท เพลส)
So I do the dishes and clean the floor
(โซ ไอ ดู เดอะ ดิสชิด แซน คลีน เดอะ ฟลอร์)
When I sleep I can’t dream anymore
(เว็น นาย สลี๊พ ไอ แค็นท ดรีม แอนนี่มอ)
Oh no… now I’m a part time mutha
(โอ โน นาว แอม มา พาร์ท ไทม์ มาตดา)
And I, change the diapers and clean the sh*t
(แอนด์ ดาย , เช้งจํ เดอะ ได๊อะเพ่อร์ แซน คลีน เดอะ ฌะ *ที)
The tables are turned I can’t take this
(เดอะ เท๊เบิ้ล แซร์ เทิร์น ดาย แค็นท เท้ค ดิส)
Oh no… now I’m a part time mutha
(โอ โน นาว แอม มา พาร์ท ไทม์ มาตดา)

A part time
(อะ พาร์ท ไทม์)
A part time mutha
(อะ พาร์ท ไทม์ มาตดา)
Now I’m a part time mutha
(นาว แอม มา พาร์ท ไทม์ มาตดา)
I’m a [part time mutha]
(แอม มา [ พาร์ท ไทม์ มาตดา ])
A part time
(อะ พาร์ท ไทม์)
A part time
(อะ พาร์ท ไทม์)
Part time
(พาร์ท ไทม์)
Now I’ma [part time mutha]
(นาว แอมอา [ พาร์ท ไทม์ มาตดา ])
She’s a part time
(ชี ซา พาร์ท ไทม์)
A part time mutha
(อะ พาร์ท ไทม์ มาตดา)
He’s a part time mutha
(อีส ซา พาร์ท ไทม์ มาตดา)
She’s a [part time mutha]
(ชี ซา [ พาร์ท ไทม์ มาตดา ])
A part time
(อะ พาร์ท ไทม์)
A part time
(อะ พาร์ท ไทม์)
A part time
(อะ พาร์ท ไทม์)
Part time mutha
(พาร์ท ไทม์ มาตดา)
A part time
(อะ พาร์ท ไทม์)
A part time mutha
(อะ พาร์ท ไทม์ มาตดา)
Pa-pa-pa-part time
(พา พา พา พาร์ท ไทม์)
Pa-pa-pa-part time…
(พา พา พา พาร์ท ไทม์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Part Time Mutha คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น