เนื้อเพลง Time’s up คำอ่านไทย Jadakiss feat Nate Dogg

[Jadakiss]
([ Jadakiss ])
Yeah, yo, I’m the n*gga with the perpetual oyster bars
(เย่ , โย , แอม เดอะ เอ็น *gga วิธ เดอะ เพอะเพชอวล oyster บาร์)
Mother of pearl delivery, voice of God
(ม๊าเธ่อร์ อ็อฝ เพิร์ล ดิลีฝเออะริ , ว๊อยซ์ อ็อฝ ก๊อด)
And…it’s hard just being the boss
(แอนด์ อิทซ ฮาร์ด จั๊สท บีอิง เดอะ บอส)
Being I can’t go to jail cause them years’ll cost me
(บีอิง ไอ แค็นท โก ทู เจล ค๊อส เด็ม yearsll คอสทํ มี)
Don’t get me wrong, lay a n*gga down if he force me
(ด้อนท์ เก็ท มี รอง , เลย์ อะ เอ็น *gga เดาน อิ๊ฟ ฮี ฟอร์ซ มี)
Rather just sit back and roll a dutch
(ร๊าเธ่อร์ จั๊สท ซิท แบ็ค แอนด์ โรลล อะ ดัช)
Think how I’ma put the game in the cobra clutch
(ทริ๊งค ฮาว แอมอา พุท เดอะ เกม อิน เดอะ ค๊อบร้า คลัทซ์)
Think about how I’ma get the ‘caine over Customs
(ทริ๊งค อะเบ๊าท ฮาว แอมอา เก็ท เดอะ เคน โอ๊เฝ่อร คั๊สท่อม)
Never underestimate n*ggaz, or over trust them
(เน๊เฝ่อร์ อันเดอะเรซทิเมท เอ็น *ggaz , ออ โอ๊เฝ่อร ทรัสท เด็ม)
Uh…yeah them M’s is right in my face
(อา เย่ เด็ม เอมสฺ ซิส ไร๊ท อิน มาย เฟซ)
I just gotta throw my Timbs on and tighten my lace
(ไอ จั๊สท กอททะ โธรว์ มาย ทิมสฺ ออน แอนด์ ทายอึน มาย เลซ)
If it don’t jam, the Tech will spray
(อิ๊ฟ อิท ด้อนท์ แจม , เดอะ ทิค วิล สเพรย์)
When I spit everybody gotta split like pepper spray
(เว็น นาย ซพิท เอวี่บอดี้ กอททะ สพลิ๊ท ไล๊ค เพ๊พเพ่อร์ สเพรย์)
Cause I’m a n*gga that hate to settle
(ค๊อส แอม มา เอ็น *gga แดท เฮท ทู เซ็ทเทิ่ล)
I’m a man of the Lord but I still can’t escape the devil
(แอม มา แมน อ็อฝ เดอะ หลอร์ด บั๊ท ไอ สทิลล แค็นท เอสเขพ เดอะ เด๊ฝิ้ล)
Moved away and still can’t escape the ghetto, what
(มู๊ฝ อะเวย์ แอนด์ สทิลล แค็นท เอสเขพ เดอะ เกทโท , ว๊อท)

[Chorus: Nate Dogg]
([ ค๊อรัส : แนตชฺ ด๊อก ])
The time to talk is up
(เดอะ ไทม์ ทู ท๊อล์ค อีส อั๊พ)
So bring the heat, that time is over
(โซ บริง เดอะ ฮีท , แดท ไทม์ อีส โอ๊เฝ่อร)
While you running your mouth I’m creeping up over your shoulder
(ไวล์ ยู รันนิง ยุร เม๊าธ แอม ครีพปิ้ง อั๊พ โอ๊เฝ่อร ยุร โช๊ลเด้อร์)
A gun, a knife, a bat, a brick, anything I can get my hands on
(อะ กัน , อะ ไน๊ฟ , อะ แบท , อะ บริ๊ค , เอนอิธิง ไอ แคน เก็ท มาย แฮนด์ ออน)
Call my bluff, start acting up, and I’ll leave you underground
(คอลลํ มาย บลัฟ , สท๊าร์ท แอคทิง อั๊พ , แอนด์ แอล ลี๊ฝ ยู อันเดิกเรานด)

[Jadakiss]
([ Jadakiss ])
I know how to get my pairs off me
(ไอ โนว์ ฮาว ทู เก็ท มาย แพ ออฟฟ มี)
They can cry and die from high blood pressure cause tears are salty
(เด แคน คราย แอนด์ ดาย ฟรอม ไฮฮ บลัด พเรฌเออะ ค๊อส เทียร์ แซร์ ซอลทิ)
It’s a symptom if you bobbin your head
(อิทซ ซา ซิมพ์ทั่ม อิ๊ฟ ยู บอบบิน ยุร เฮด)
Know that he’s sick, know the flow is ridic’, now throw him a grip
(โนว์ แดท อีส ซิ๊ค , โนว์ เดอะ โฟลว์ อีส ridic , นาว โธรว์ ฮิม มา กริพ)
When I get it, you already know I’m throwin them bricks
(เว็น นาย เก็ท ดิธ , ยู ออลเร๊ดี้ โนว์ แอม โตวอิน เด็ม บริ๊ค)
Puttin purple everywhere, daddy, I’m throwin them nicks
(พันดิน เพ๊อร์เพิ่ล เอวี่แวร์ , แดดดิ , แอม โตวอิน เด็ม นิค)
That’s right, homey, you can’t move me
(แด้ท ไร๊ท , โฮมี , ยู แค็นท มู๊ฝ มี)
I ain’t goin nowhere, I’m in the hood like bootleg movies
(ไอ เอน โกอิน โนแวร์ , แอม อิน เดอะ ฮุด ไล๊ค bootleg มูวี่)
All you shootin is the breeze, a bootleg uzi
(ออล ยู ชูดทิน อีส เดอะ บร๊ซ , อะ bootleg uzi)
I’m just waitin on a que like Suzie, don’t lose me
(แอม จั๊สท เว๊ทดิน ออน อะ ครี ไล๊ค ซูซี , ด้อนท์ ลู้ส มี)
These penitentiary chances that I take
(ฑิส เพนิเทนฌะริ แช้นซํ แดท ไอ เท้ค)
Should be able to get the mansion by the lake
(เชิด บี เอ๊เบิ้ล ทู เก็ท เดอะ แม๊นชั่น บาย เดอะ เล้ค)
But I invest my bread into something else
(บั๊ท ไอ อินเฝ๊สท มาย เบร้ด อิ๊นทู ซัมติง เอ๊ลส)
Into something else that’ll make something melt
(อิ๊นทู ซัมติง เอ๊ลส แธดิล เม้ค ซัมติง เม้ลท)
You just gotta feel the kid
(ยู จั๊สท กอททะ ฟีล เดอะ คิด)
if not rap for the fact of how real he is, whatever
(อิ๊ฟ น็อท แร็พ ฟอร์ เดอะ แฟคท อ็อฝ ฮาว เรียล ฮี อีส , ฮว็อทเอฝเออะ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Jadakiss]
([ Jadakiss ])
Aiyo, n*ggaz know the champ is in here
(ไอโย , เอ็น *ggaz โนว์ เดอะ แช๊มพํ อีส ซิน เฮียร)
He took it from crack to rap, now he put out two anthems a year
(ฮี ทุค อิท ฟรอม แคร๊ค ทู แร็พ , นาว ฮี พุท เอ๊าท ทู แอ๊นเทร่ม ซา เยียร์)
And I just wanna rock for a century
(แอนด์ ดาย จั๊สท วอนนา ร๊อค ฟอร์ รา เซ๊นจูรี่)
Then chase the book with the documentary
(เด็น เชส เดอะ บุ๊ค วิธ เดอะ ดอคิวเมนทะริ)
If you, can’t do nothin other than flow
(อิ๊ฟ ยู , แค็นท ดู นอทติน อ๊อเธ่อร์ แฑ็น โฟลว์)
Life’s a b*tch like the mother from +Blow+, let’s go
(ไล๊ฟ ซา บี *tch ไล๊ค เดอะ ม๊าเธ่อร์ ฟรอม +โบลว์ + , เล็ท โก)
Don’t make me put your heart in your lap
(ด้อนท์ เม้ค มี พุท ยุร ฮาร์ท อิน ยุร แหล๊พ)
F*ck ridin the beat, n*gga, I parallel park on the track
(เอฟ *ck ริดอิน เดอะ บีท , เอ็น *gga , ไอ พ๊าราเล้ล พาร์ค ออน เดอะ แทร็ค)
Hop out lookin crispy, fresh and new
(ฮ็อพ เอ๊าท ลุคกิน ครีซพิ , เฟรช แอนด์ นิว)
In the six, but it’s a BM, and it’s Pepsi blue
(อิน เดอะ ซิกซ์ , บั๊ท อิทซ ซา BM , แอนด์ อิทซ เพบชี่ บลู)
And, I don’t know you.
(แอนด์ , ไอ ด้อนท์ โนว์ ยู)
But I know a man becomes a man from all the sh*t that he go through
(บั๊ท ไอ โนว์ อะ แมน บีคัม ซา แมน ฟรอม ออล เดอะ ฌะ *ที แดท ฮี โก ทรู)
Ya’ll ain’t f*ckin with Jason
(ยอล เอน เอฟ *ckin วิธ เจสัน)
After I cash in, there’s really no justification
(แอ๊ฟเท่อร ไอ แค๊ช อิน , แดร์ ริแอ็ลลิ โน จัซทิฟิเคฌัน)
Of how I’m gonna change the game, so don’t get outta line
(อ็อฝ ฮาว แอม กอนนะ เช้งจํ เดอะ เกม , โซ ด้อนท์ เก็ท เอ๊าตา ไลน์)
Cause this little nine will change your frame, what up
(ค๊อส ดิส ลิ๊ทเทิ่ล ไนน วิล เช้งจํ ยุร เฟรม , ว๊อท อั๊พ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Time’s up คำอ่านไทย Jadakiss feat Nate Dogg

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น