เนื้อเพลง Hootie Hoo คำอ่านไทย Outkast

[big boi]
([ บิ๊ก บอย ])
Hootie hoo
(Hootie ฮู)
Follow the funk from the skunk
(ฟ๊อลโล่ว เดอะ ฟังค ฟรอม เดอะ ซคังค)
And the dank that is crunk in the dungeon
(แอนด์ เดอะ แด็งค แดท อีส ครัก อิน เดอะ ดันจัน)
It goes on and on and on, like that
(อิท โกซ ออน แอนด์ ออน แอนด์ ออน , ไล๊ค แดท)
Goin out to the jeeps and hoes in the ’llac
(โกอิน เอ๊าท ทู เดอะ จีพ แซน โฮ ซิน เดอะ แลกคฺ)
Ah suki, suki
(อา suki , suki)
All day and day, any day, every damn day
(ออล เดย์ แอนด์ เดย์ , เอ๊นี่ เดย์ , เอ๊เฝอร์รี่ แดมนํ เดย์)
I be thinkin about the good ol’ days when I was a whippersnapper
(ไอ บี ติ้งกิน อะเบ๊าท เดอะ กู๊ด ol เดย์ เว็น นาย วอส ซา whippersnapper)
Used to try to get a kiss, but now it be them draws I’m after
(ยู๊ส ทู ธราย ทู เก็ท ดา คิซ , บั๊ท นาว อิท บี เด็ม ดรอว์ แอม แอ๊ฟเท่อร)
I’m just a southernplayalistic pimp
(แอม จั๊สท ดา southernplayalistic พิมพ)
I used to slang a fat rock, but now I’m servin hemp
(ไอ ยู๊ส ทู ซแล็ง อะ แฟท ร๊อค , บั๊ท นาว แอม เซิฝวิน เฮ็มพ)
I never even smoked a gram of crack, but yo I’m dope
(ไอ เน๊เฝ่อร์ อี๊เฝ่น สโม๊ค อะ กแร็ม อ็อฝ แคร๊ค , บั๊ท โย แอม โดพ)
Mo’ doper than a junkie or a pooky cause it’s on
(โม โดปเพอ แฑ็น อะ จังคี ออ รา pooky ค๊อส อิทซ ออน)
So each one, teach one, I be claimin true
(โซ อีช วัน , ที๊ช วัน , ไอ บี คลีมมิน ทรู)
To east pointe and college park and the things I used to do
(ทู อี๊สท pointe แอนด์ ค๊อลลิจ พาร์ค แอนด์ เดอะ ทริง ซาย ยู๊ส ทู ดู)
Around atl, home of the pimps and the money makers
(อะราวนฺดฺ atl , โฮม อ็อฝ เดอะ พิมพ แซน เดอะ มั๊นนี่ เมคเออะ)
Club n*ggaz, magic city and them southern playas
(คลับ เอ็น *ggaz , แม๊จิค ซิ๊ที่ แอนด์ เด็ม ซัฑเอิน พอลเย)
I never said I was a gangsta but I will do ya
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เซ็ด ดาย วอส ซา แก๊งซดา บั๊ท ไอ วิล ดู ยา)
So hallelujah, hallelujah
(โซ เฮลเลวลูยา , เฮลเลวลูยา)
One for the playas at the crib, drinking drinks
(วัน ฟอร์ เดอะ พอลเย แอ็ท เดอะ คริบ , ดริงคิง ดริ๊งค)
And two is for the sound, hootie hoo that I make
(แอนด์ ทู อีส ฟอร์ เดอะ ซาวน์ด , hootie ฮู แดท ไอ เม้ค)

Chorus:
(ค๊อรัส :)

Hootie hoo
(Hootie ฮู)
Tight like hallways, smoked out always[hootie hoo]
(ไท๊ท ไล๊ค ฮอวเวย์ , สโม๊ค เอ๊าท ออลเว [ hootie ฮู ])
Yeah, hootie hoo
(เย่ , hootie ฮู)
Big boi on the left, andre’s on my right
(บิ๊ก บอย ออน เดอะ เล๊ฟท , อันเดร ออน มาย ไร๊ท)
Tight like hallways, smoked out always [hootie hoo]
(ไท๊ท ไล๊ค ฮอวเวย์ , สโม๊ค เอ๊าท ออลเว [ hootie ฮู ])

[andre benjamin]
([ อันเดร เบทจามิน ])
Now playin these b*tches is my favorite sport
(นาว เพลย์ยิน ฑิส บี *tches ซิส มาย เฟเฝอะริท สพอร์ท)
But ain’t no game when they be callin your name in the court
(บั๊ท เอน โน เกม เว็น เด บี คอลลิน ยุร เนม อิน เดอะ คอร์ท)
Oh, it’s saturday night, I guess that makes it alright
(โอ , อิทซ แซทเออะดิ ไน๊ท , ไอ เกสส แดท เม้ค ซิท ออลไร๊ท)
Got an obese twenty sack, fully packed, it’s so tight
(ก็อท แอน โอะบีซ ทเว้นที่ แซ๊ค , ฟูลลิ แพ็ค , อิทซ โซ ไท๊ท)
That it’s bustin out the seems, yes sir, I’m set
(แดท อิทซ บัสติน เอ๊าท เดอะ ซีม , เย็ซ เซ่อร์ , แอม เซ็ท)
Oh, but let me tuck the 380 before I jet
(โอ , บั๊ท เล็ท มี ทัค เดอะ 380 บีฟอร์ ไอ เจ๊ต)
Hops off in the lac with big gipp, you got a light[hootie hoo]
(ฮ็อพ ออฟฟ อิน เดอะ แล็ค วิธ บิ๊ก gipp , ยู ก็อท ดา ไล๊ท [ hootie ฮู ])
Communication device dun went off twice
(ค็อมยูนิเคฌัน ดีไฝ๊ซ์ ดัน เว็นท ออฟฟ ทไวซ)
Should I answer the call, yes, I’m mackin ’em all
(เชิด ดาย แอ๊นเซ่อร เดอะ คอลลํ , เย็ซ , แอม แมคกิน เอ็ม ออล)
We met ’em up in the mall, recall player’s ball
(วี เม็ท เอ็ม อั๊พ อิน เดอะ มอลล์ , รีคอลล เพย์เยอร์ บอล)
Well, it’s player’s ball 2, so I guess I’ll call you
(เวลล , อิทซ เพย์เยอร์ บอล 2 , โซ ไอ เกสส แอล คอลลํ ยู)
Later on, and then your whole crew can fall through
(เลทเออะ ออน , แอนด์ เด็น ยุร โฮล ครู แคน ฟอลล์ ทรู)
Now later on done got here
(นาว เลทเออะ ออน ดัน ก็อท เฮียร)
I takes a peek, now let me see, what do we got here?
(ไอ เท้ค ซา พีค , นาว เล็ท มี ซี , ว๊อท ดู วี ก็อท เฮียร)
Draws, fallin down like n*ggaz in a drive-by
(ดรอว์ , แฟลลิน เดาน ไล๊ค เอ็น *ggaz อิน อะ ไดร๊ฝ บาย)
I got up in them hoes and I told ’em bye bye
(ไอ ก็อท อั๊พ อิน เด็ม โฮ แซน ดาย โทลด เอ็ม ไบ ไบ)
About two weeks later, she called me with some bullsh*t
(อะเบ๊าท ทู วี๊ค เลทเออะ , ชี คอลลํ มี วิธ ซัม bullsh*ที)
Talkin ’bout her period late, guess what I did
(ทอคกิ่น เบาท เฮอ พี๊เหรียด เหลท , เกสส ว๊อท ไอ ดิด)
Click
(คลิ๊ก)
Naw, it couldn’t be me. not me
(นอว , อิท คูดซึ่น บี มี น็อท มี)

Chorus[2x]
(ค๊อรัส [ 2x ])

[big boi]
([ บิ๊ก บอย ])
Uh, well you know we gettin blizzard cuz we got that chicken gizzard
(อา , เวลล ยู โนว์ วี เกดดิน บลีสเสิด คัซ วี ก็อท แดท ชีคเค็น กีสเสิด)
In the dungeon and scope but some of you n*ggaz can’t cope with it
(อิน เดอะ ดันจัน แอนด์ สโคพ บั๊ท ซัม อ็อฝ ยู เอ็น *ggaz แค็นท โค้พ วิธ อิท)
So, opie, hip hop, to the front, to the back and it don’t stop
(โซ , opie , ฮิพ ฮ็อพ , ทู เดอะ ฟร๊อนท , ทู เดอะ แบ็ค แอนด์ ดิท ด้อนท์ สท๊อพ)
From the streets of atl to the slums of college park
(ฟรอม เดอะ สทรีท อ็อฝ atl ทู เดอะ สลัม อ็อฝ ค๊อลลิจ พาร์ค)
So got on martino, it’s outkast for the 94 era
(โซ ก็อท ออน martino , อิทซ เอ้าแคส ฟอร์ เดอะ 94 เอ๊ร่า)
You heard the player’s call, we takin it to another level
(ยู เฮิด เดอะ เพย์เยอร์ คอลลํ , วี ทอคกิ่น หนิด ทู อะน๊าเทร่อร์ เล๊เฝ่ล)
So ’lujah, halle, let me get a swallow of that martel
(โซ lujah , halle , เล็ท มี เก็ท ดา สว๊อลโล่ว อ็อฝ แดท martel)
And you may go to hell
(แอนด์ ยู เมย์ โก ทู เฮ็ลล)

[andre benjamin]
([ อันเดร เบทจามิน ])
Set sail with a n*gga from atl, southwest that is
(เซ็ท เซล วิธ อะ เอ็น *gga ฟรอม atl , southwest แดท อีส)
It’s that southern ses in your chest that is
(อิทซ แดท ซัฑเอิน ses ซิน ยุร เชสทํ แดท อีส)
One mo’ gen for my friend who don’t take
(วัน โม gen ฟอร์ มาย เฟรน ฮู ด้อนท์ เท้ค)
No bullsh*t from no b*tch who is stank
(โน bullsh*ที ฟรอม โน บี *tch ฮู อีส ซแท็งค)
I ain’t the sugar daddy n*gga who will make you
(ไอ เอน เดอะ ชู๊ก้าร แดดดิ เอ็น *gga ฮู วิล เม้ค ยู)
Silly of you to think that I would, but I will lay you
(ซิ๊ลลี่ อ็อฝ ยู ทู ทริ๊งค แดท ไอ เวิด , บั๊ท ไอ วิล เลย์ ยู)
Down like some bo-los, you can throw those
(เดาน ไล๊ค ซัม โบ โรซ , ยู แคน โธรว์ โฑส)
Head, til I’m dead, yes, it’s now your broke hoes
(เฮด , ทิล แอม เด้ด , เย็ซ , อิทซ นาว ยุร บโรค โฮ)
Don’t get me wrong to disrespect is not my sh*t
(ด้อนท์ เก็ท มี รอง ทู ดิซริซเพคท อีส น็อท มาย ฌะ *ที)
But if you fall in this category, then youse a b*tch
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู ฟอลล์ อิน ดิส แค๊ทิกอรี่ , เด็น ยูซ อะ บี *tch)

Chorus[4x]
(ค๊อรัส [ 4x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hootie Hoo คำอ่านไทย Outkast

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น