เนื้อเพลง Stay Alive in Nyc คำอ่านไทย Memphis Bleek

Yea,
(เย ,)
Yea street life
(เย สทรีท ไล๊ฟ)
Gutter sh*t
(กัทเทอะ ฌะ *ที)
Soldier life n*gga
(โซ๊ลเจ้อร์ ไล๊ฟ เอ็น *gga)
Get it right
(เก็ท ดิธ ไร๊ท)
New York City
(นิว ยอค ซิ๊ที่)
Where I’m from
(แวร์ แอม ฟรอม)
Live are Die
(ไล้ฝ อาร์ ดาย)
Marcy
(มาร์ซี)
Do what you do
(ดู ว๊อท ยู ดู)

Check it out now
(เช็ค อิท เอ๊าท นาว)
Yo I’m here to put my thing down
(โย แอม เฮียร ทู พุท มาย ทริง เดาน)
Set up shot with c*caine now
(เซ็ท อั๊พ ฌ็อท วิธ ซี *เคน นาว)
Pick off n*ggas who aint down
(พิค ออฟฟ เอ็น *ggas ฮู เอน เดาน)
I’m in the game now
(แอม อิน เดอะ เกม นาว)
Brought a couple of cats from the way down
(บรอท ดา คั๊พเพิ่ล อ็อฝ แค๊ท ฟรอม เดอะ เวย์ เดาน)
Who know how to slang thows
(ฮู โนว์ ฮาว ทู ซแล็ง thows)
And grimmy n*ggas who aim wild
(แอนด์ grimmy เอ็น *ggas ฮู เอม ไวลด์)
Who juss want to rep
(ฮู ยูส ว้อนท ทู เร็พ)
And wet n*ggas who think foul
(แอนด์ เว๊ท เอ็น *ggas ฮู ทริ๊งค เฟาล)
Ran into Jay while I’m clappin this math
(แร็น อิ๊นทู เจ ไวล์ แอม แค๊พปิน ดิส แมตซฺ)
This crab show me some slab
(ดิส แคร๊บ โชว์ มี ซัม ซแล็บ)
Now I’m tryna get back
(นาว แอม ทายนา เก็ท แบ็ค)
We played the out skerch
(วี เพลย์ ดิ เอ๊าท skerch)
N*gga smoother then my shirt
(เอ็น *gga สมูดเดอร์ เด็น มาย เชิ๊ร์ท)
Spit a couple of words, a pound, then he merked
(ซพิท ดา คั๊พเพิ่ล อ็อฝ เวิร์ด , อะ เพานด , เด็น ฮี merked)
Sh*t he left skid marks
(ฌะ *ที ฮี เล๊ฟท ซคิด ม๊าร์ค)
I let the clip spark
(ไอ เล็ท เดอะ คลิพ สพ๊าร์ค)
When off in the hood
(เว็น ออฟฟ อิน เดอะ ฮุด)
Played the bench till its dark
(เพลย์ เดอะ เบ๊นช ทิลล์ อิทซ ด๊าร์ค)
I’m profouned to the drug game
(แอม profouned ทู เดอะ ดรัก เกม)
A thin line between love and hate
(อะ ทริน ไลน์ บีทะวีน ลัฝ แอนด์ เฮท)
Some n*ggas I love to hate
(ซัม เอ็น *ggas ซาย ลัฝ ทู เฮท)
I thought my connect respect me
(ไอ ธอท มาย คอนเน็คท เรสเพ๊คท มี)
This n*gga got bad words since some haters wet me
(ดิส เอ็น *gga ก็อท แบ้ด เวิร์ด ซิ๊นซ ซัม เฮเดอ เว๊ท มี)

[Chorus 4x’s]
([ ค๊อรัส 4xs ])
To stay alive in New York City
(ทู สเทย์ อะไล๊ฝ อิน นิว ยอค ซิ๊ที่)
To stay alive realize that you got to be a soilder
(ทู สเทย์ อะไล๊ฝ รีแอะไลส แดท ยู ก็อท ทู บี อะ soilder)

Check it
(เช็ค อิท)
Yo I’ma soldier to the heart
(โย แอมอา โซ๊ลเจ้อร์ ทู เดอะ ฮาร์ท)
Through my blood line
(ทรู มาย บลัด ไลน์)
One way to catch a crab is always on his front time
(วัน เวย์ ทู แค็ทช อะ แคร๊บ อีส ออลเว ออน ฮิส ฟร๊อนท ไทม์)
I keep a chicken on a bench flippin
(ไอ คี๊พ อะ ชีคเค็น ออน อะ เบ๊นช ฟริพพิน)
Grippin
(กริบปิน)
I smoke weed but this sh*t got a n*gga slippin
(ไอ สโม๊ค วี บั๊ท ดิส ฌะ *ที ก็อท ดา เอ็น *gga สลิปพิน)
A herb seed burn me, drop the L
(อะ เฮิร์บ ซี เบิร์น มี , ดรอพ เดอะ แอล)
Spot it through my per-if-u
(สพอท ดิธ ทรู มาย เพอร์ อิ๊ฟ ยู)
This n*gga tryna murder me
(ดิส เอ็น *gga ทายนา เม๊อร์เด้อร์ มี)
Shorty wop jumped in front of me
(ชอร์ทดิง wop จั๊มพ อิน ฟร๊อนท อ็อฝ มี)
Caught one
(คอท วัน)
Blaze back empty empty the roots
(เบลซ แบ็ค เอ๊มพที่ เอ๊มพที่ เดอะ รู๊ท)
Through the b*tch n*ggas, take that
(ทรู เดอะ บี *tch เอ็น *ggas , เท้ค แดท)
N*ggaz killed my down b*tch
(เอ็น *ggaz คิลล์ มาย เดาน บี *tch)
Bust around b*tch
(บัซท อะราวนฺดฺ บี *tch)
I dont know who clapped
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ฮู แครบชฺ)
So I dont hang around
(โซ ไอ ด้อนท์ แฮง อะราวนฺดฺ)
Sh*t
(ฌะ *ที)
Lame beat me on the ounce of raw
(เลม บีท มี ออน ดิ อันซ อ็อฝ รอว์)
Dominican n*gga
(โดมินนีแคน เอ็น *gga)
Look innocent n*gga
(ลุ๊ค อิ๊นโนเซ้นท เอ็น *gga)
F*ck it I’ma finish this n*gga
(เอฟ *ck อิท แอมอา ฟิ๊หนิช ดิส เอ็น *gga)
Back the coop out the lot
(แบ็ค เดอะ คูพ เอ๊าท เดอะ ล็อท)
Cock one in the drop
(ค๊อค วัน อิน เดอะ ดรอพ)
Put the burner in the dash fee dipped in black
(พุท เดอะ เบอเนอะ อิน เดอะ แด็ฌ ฟี ดริพ อิน แบล๊ค)
Got Bleek on alert
(ก็อท Bleek ออน อะเลิ๊ร์ท)
For the cat who beat me on the stack
(ฟอร์ เดอะ แค๊ท ฮู บีท มี ออน เดอะ ซแท็ค)

[Chorus 4x’s]
([ ค๊อรัส 4xs ])
To stay alive in New York City
(ทู สเทย์ อะไล๊ฝ อิน นิว ยอค ซิ๊ที่)
To stay alive realize that you got to be a soilder
(ทู สเทย์ อะไล๊ฝ รีแอะไลส แดท ยู ก็อท ทู บี อะ soilder)

Yo, Yo
(โย , โย)
Slow money, broke n*ggas, no weed
(สโลว์ มั๊นนี่ , บโรค เอ็น *ggas , โน วี)
One gun
(วัน กัน)
And my down b*tch gone
(แอนด์ มาย เดาน บี *tch กอน)
Got a n*gga on the run
(ก็อท ดา เอ็น *gga ออน เดอะ รัน)
Strip hot
(ซทริพ ฮอท)
N*ggas came through
(เอ็น *ggas เคม ทรู)
Bang shots
(แบง ฌ็อท)
Have me sleeping in my wheels
(แฮ็ฝ มี ซลีพพิง อิน มาย วีล)
To the real get got
(ทู เดอะ เรียล เก็ท ก็อท)
Now I play the cut
(นาว ไอ เพลย์ เดอะ คัท)
On some n*gga what sh*t
(ออน ซัม เอ็น *gga ว๊อท ฌะ *ที)
Flip fo-in-dicals
(ฟลิพ โฟ อิน dicals)
For real now who wants it
(ฟอร์ เรียล นาว ฮู ว้อนท ซิท)
Two blocks from the Jay’s this n*gga lay
(ทู บล๊อค ฟรอม เดอะ เจ ดิส เอ็น *gga เลย์)
He pump trays
(ฮี พั๊มพ ทเร)
Try’n to get the Memph man put away
(Tryn ทู เก็ท เดอะ Memph แมน พุท อะเวย์)
His next option
(ฮิส เน๊กซท อ๊อพชั่น)
Pack up get out of dodge
(แพ็ค อั๊พ เก็ท เอ๊าท อ็อฝ ด็อจ)
When he caught I’ma let the fifth give his face a massage
(เว็น ฮี คอท แอมอา เล็ท เดอะ ฟิฟธ กี๊ฝ ฮิส เฟซ อะ แมสเสจ)
Too much dro got my eyes low
(ทู มัช ดีโร ก็อท มาย อาย โลว)
On the creep triple black down
(ออน เดอะ ครีพ ทริ๊พเพิ่ล แบล๊ค เดาน)
Cuz I’ma cripple that clown
(คัซ แอมอา คลิบเปิล แดท คลาวนํ)
Spotted him by WoodHall
(ซพอททิด ฮิม บาย WoodHall)
N*ggas think the fe-in took off
(เอ็น *ggas ทริ๊งค เดอะ ฟี อิน ทุค ออฟฟ)
Like he ran track or he played football
(ไล๊ค ฮี แร็น แทร็ค ออ ฮี เพลย์ ฟุทบอล)
Hot day and everybody outside
(ฮอท เดย์ แอนด์ เอวี่บอดี้ เอ๊าทไซ้ด)
I’ma catch him on that block
(แอมอา แค็ทช ฮิม ออน แดท บล๊อค)
Where the hot wips ride
(แวร์ เดอะ ฮอท wips ไรด์)
Ride slow this n*gga out burning trees
(ไรด์ สโลว์ ดิส เอ็น *gga เอ๊าท เบรินนิง ทรี)
Wit a bad b*tch
(วิท ดา แบ้ด บี *tch)
I’ma put his brain on her sleeve
(แอมอา พุท ฮิส เบรน ออน เฮอ ซลีฝ)
I’ts already cocked
(อิทซ ออลเร๊ดี้ ค๊อค)
I move slow up the block
(ไอ มู๊ฝ สโลว์ อั๊พ เดอะ บล๊อค)
Jumped out
(จั๊มพ เอ๊าท)
Made him tounge kiss the glock
(เมด ฮิม ทอง คิซ เดอะ คล็อก)
I Squeeze two
(ไอ สควี๊ซ ทู)
And n*ggas seen this n*gga drop
(แอนด์ เอ็น *ggas ซีน ดิส เอ็น *gga ดรอพ)
Cold of the street and forever stay hot
(โคลด์ อ็อฝ เดอะ สทรีท แอนด์ ฟอเร๊เฝ่อร สเทย์ ฮอท)
Motherf*cker
(Motherf*cker)

[Chorus 4x’s]
([ ค๊อรัส 4xs ])
To stay alive in New York City
(ทู สเทย์ อะไล๊ฝ อิน นิว ยอค ซิ๊ที่)
To stay alive realize that you got to be a soldier
(ทู สเทย์ อะไล๊ฝ รีแอะไลส แดท ยู ก็อท ทู บี อะ โซ๊ลเจ้อร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stay Alive in Nyc คำอ่านไทย Memphis Bleek

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น