เนื้อเพลง Drink to Get Drunk คำอ่านไทย Sia

I eat food to satisfy my hunger
(ไอ อี๊ท ฟู้ด ทู แซ๊ททิซไฟ มาย ฮังเกอะ)
I drink water to quench my thirst
(ไอ ดริ๊งค ว๊อเท่อร ทู คเว็นช มาย เทริ๊สท)
I use my mouth and air to blow balloon up
(ไอ ยู๊ส มาย เม๊าธ แอนด์ แอร์ ทู โบลว์ แบ็ลลูน อั๊พ)
I prick with pin to watch it burst
(ไอ พริค วิธ พิน ทู ว๊อทช อิท เบิ๊ร์สท)
To make noise I use my breathe
(ทู เม้ค น๊อยส ไอ ยู๊ส มาย บรีฑ)
To unlock doors I use a key
(ทู อันลอค ดอร์ ซาย ยู๊ส อะ คีย์)
When I’m looking for something I use my eyes
(เว็น แอม ลุคอิง ฟอร์ ซัมติง ไอ ยู๊ส มาย อาย)
I use booze to unlock me
(ไอ ยู๊ส บูส ทู อันลอค มี)

I sweep so I can sleep
(ไอ สวี้พ โซ ไอ แคน สลี๊พ)
I sweep so I can sleep
(ไอ สวี้พ โซ ไอ แคน สลี๊พ)

Sweep Sweep Sweep Sweep Sweep
(สวี้พ สวี้พ สวี้พ สวี้พ สวี้พ)

I wear shoes so I can run
(ไอ แวร์ ชู โซ ไอ แคน รัน)
As to avoid the broken glass
(แอส ทู อะฝอยด เดอะ บโรเค็น กล๊าสส)
I wear the pants because they suit me
(ไอ แวร์ เดอะ แพ็นท บิคอส เด ซุ๊ท มี)
And to discourage the pinchin’ of ass
(แอนด์ ทู ดิสค๊อเหรจ เดอะ pinchin อ็อฝ อาซ)
I’ll tell a joke to make you laugh
(แอล เทลล อะ โจ้ก ทู เม้ค ยู ล๊าฟ)
I’ll close the door to have a cry
(แอล โคลส เดอะ ดอร์ ทู แฮ็ฝ อะ คราย)
They say that change and pain is a positive thing
(เด เซย์ แดท เช้งจํ แอนด์ เพน อีส ซา โพ๊สิถีฝ ทริง)
Have I changed since you died
(แฮ็ฝ ไอ เช้งจํ ซิ๊นซ ยู ดาย)

I Sweep so I can sleep
(ไอ สวี้พ โซ ไอ แคน สลี๊พ)
I Sweep so I can sleep
(ไอ สวี้พ โซ ไอ แคน สลี๊พ)

Sweep Sweep Sweep Sweep Sweep
(สวี้พ สวี้พ สวี้พ สวี้พ สวี้พ)

Don’t ask me why I smoke
(ด้อนท์ อาสคฺ มี วาย ไอ สโม๊ค)
I don’t know
(ไอ ด้อนท์ โนว์)
But I drink to get drunk
(บั๊ท ไอ ดริ๊งค ทู เก็ท ดรั๊งค)

Don’t ask me why I smoke
(ด้อนท์ อาสคฺ มี วาย ไอ สโม๊ค)
I don’t know
(ไอ ด้อนท์ โนว์)
But I drink to get drunk
(บั๊ท ไอ ดริ๊งค ทู เก็ท ดรั๊งค)

Don’t ask me why I smoke
(ด้อนท์ อาสคฺ มี วาย ไอ สโม๊ค)
I don’t know
(ไอ ด้อนท์ โนว์)
But I drink to get drunk
(บั๊ท ไอ ดริ๊งค ทู เก็ท ดรั๊งค)

Don’t ask me why I smoke
(ด้อนท์ อาสคฺ มี วาย ไอ สโม๊ค)
I don’t know
(ไอ ด้อนท์ โนว์)
But I drink to get drunk
(บั๊ท ไอ ดริ๊งค ทู เก็ท ดรั๊งค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Drink to Get Drunk คำอ่านไทย Sia

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น