เนื้อเพลง Songs of The Wind คำอ่านไทย Billy Gilman

Listen to the wind
(ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ วินด)
If you listen carefully
(อิ๊ฟ ยู ลิ๊สซึ่น แคฟุลิ)
You will hear soft notes
(ยู วิล เฮียร ซ๊อฟท โน๊ท)
listen with your mind
(ลิ๊สซึ่น วิธ ยุร ไมนด์)
Listen with your heart
(ลิ๊สซึ่น วิธ ยุร ฮาร์ท)
You will hear a Heartsongs
(ยู วิล เฮียร รา Heartsongs)
A soft relaxing song
(อะ ซ๊อฟท relaxings ซ็อง)
That reminds… you of
(แดท รีไมนด์ ยู อ็อฝ)

Peace and harmony
(พี๊ซ แอนด์ ฮาโมะนิ)
Harmony and love
(ฮาโมะนิ แอนด์ ลัฝ)
Peace and harmony and love
(พี๊ซ แอนด์ ฮาโมะนิ แอนด์ ลัฝ)

If you hear this song
(อิ๊ฟ ยู เฮียร ดิส ซ็อง)
Always remember it
(ออลเว รีเม๊มเบ่อร์ อิท)
For if you do
(ฟอร์ อิ๊ฟ ยู ดู)
You can teach it
(ยู แคน ที๊ช อิท)
To other people too
(ทู อ๊อเธ่อร์ พี๊เพิ่ล ทู)
And they will forever
(แอนด์ เด วิล ฟอเร๊เฝ่อร)
Forever they’ll remember
(ฟอเร๊เฝ่อร เด๊ว รีเม๊มเบ่อร์)
Their Heartsongs
(แดร์ Heartsongs)

Of harmony
(อ็อฝ ฮาโมะนิ)
Harmony and love
(ฮาโมะนิ แอนด์ ลัฝ)
Peace and harmony and love
(พี๊ซ แอนด์ ฮาโมะนิ แอนด์ ลัฝ)

Listen to the wind
(ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ วินด)
If you listen carefully
(อิ๊ฟ ยู ลิ๊สซึ่น แคฟุลิ)
You will hear soft notes
(ยู วิล เฮียร ซ๊อฟท โน๊ท)
Listen with your mind
(ลิ๊สซึ่น วิธ ยุร ไมนด์)
Listen with your heart
(ลิ๊สซึ่น วิธ ยุร ฮาร์ท)
You will hear a Heartsong
(ยู วิล เฮียร รา Heartsong)
A soft relaxing of the wind
(อะ ซ๊อฟท relaxings อ็อฝ เดอะ วินด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Songs of The Wind คำอ่านไทย Billy Gilman

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น