เนื้อเพลง Five Minutes คำอ่านไทย Lil’ Mo feat Missy Elliott

[Missy]
([ มีซซิ ])
Yes
(เย็ซ)
You have just entered
(ยู แฮ็ฝ จั๊สท เอ๊นเท่อร์)
The year 2000
(เดอะ เยียร์ 2000)
And they’ve just arrived
(แอนด์ เดวฟ จั๊สท อะไร๊ฝ)
Ready to take us outer space
(เร๊ดี้ ทู เท้ค อัซ เอาทเออะ สเพ๊ซ)
To another planet
(ทู อะน๊าเทร่อร์ แพล๊เหน็ท)
Where there’s only one club
(แวร์ แดร์ โอ๊นลี่ วัน คลับ)
And one disco, ooh
(แอนด์ วัน ดิสโค , อู้)
And they wanna show us how
(แอนด์ เด วอนนา โชว์ อัซ ฮาว)
Heh heh, they boogie, uhh
(เอฮ เอฮ , เด บูกี , อา)

[Lil’ Mo]
([ ลิล โม ])
Got a strange call from a girl
(ก็อท ดา สเทร๊งจ คอลลํ ฟรอม มา เกิร์ล)
In the midst of the night, uh huh
(อิน เดอะ มิซท อ็อฝ เดอะ ไน๊ท , อา ฮู)
She said you better call your man
(ชี เซ็ด ยู เบ๊ทเท่อร์ คอลลํ ยุร แมน)
Cause he sleepin’ right here tonight
(ค๊อส ฮี สลีฟปิน ไร๊ท เฮียร ทูไน๊ท)
So I put on my coat
(โซ ไอ พุท ออน มาย โค๊ท)
And my hat and then put on my shoes, yeah yeah
(แอนด์ มาย แฮ็ท แอนด์ เด็น พุท ออน มาย ชู , เย่ เย่)
I said b*tch don’t you move
(ไอ เซ็ด บี *tch ด้อนท์ ยู มู๊ฝ)
Cause I’ll be seeing you soon
(ค๊อส แอล บี ซีอิง ยู ซูน)
It only took me
(อิท โอ๊นลี่ ทุค มี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

In five minutes, I was knockin’ at the door
(อิน ไฟฝ มิ๊หนิท , ไอ วอส นอคคิน แอ็ท เดอะ ดอร์)
In two minutes, I had her on the floor
(อิน ทู มิ๊หนิท , ไอ แฮ็ด เฮอ ออน เดอะ ฟลอร์)
In one minute, I was fightin’ wit’ my man
(อิน วัน มิ๊หนิท , ไอ วอส ไฟท์ดิน วิท มาย แมน)
Yes I did it, and I told his tail to scram
(เย็ซ ซาย ดิด ดิท , แอนด์ ดาย โทลด ฮิส เทล ทู scram)

In five minutes, I was knockin’ at the door
(อิน ไฟฝ มิ๊หนิท , ไอ วอส นอคคิน แอ็ท เดอะ ดอร์)
In two minutes, I had her on the floor
(อิน ทู มิ๊หนิท , ไอ แฮ็ด เฮอ ออน เดอะ ฟลอร์)
In one minute, I was fightin’ wit’ my man
(อิน วัน มิ๊หนิท , ไอ วอส ไฟท์ดิน วิท มาย แมน)
Yes I did it, and I told his tail to scram
(เย็ซ ซาย ดิด ดิท , แอนด์ ดาย โทลด ฮิส เทล ทู scram)

[Lil’ Mo]
([ ลิล โม ])
Saw a few scratches on my car
(ซอว์ อะ ฟิว ซแคทเช็ด ออน มาย คารํ)
Just the other day, yeah yeah yeah
(จั๊สท ดิ อ๊อเธ่อร์ เดย์ , เย่ เย่ เย่)
Neighbor around my way
(เนเบอะ อะราวนฺดฺ มาย เวย์)
Said she saw you drivin’ away
(เซ็ด ชี ซอว์ ยู ดรายวิน อะเวย์)
So I put two together
(โซ ไอ พุท ทู ทูเก๊ทเธ่อร์)
And I found myself ready to go, whoa whoa
(แอนด์ ดาย เฟานด ไมเซลฟ เร๊ดี้ ทู โก , โว้ว โว้ว)
Before she even knew it
(บีฟอร์ ชี อี๊เฝ่น นยู อิท)
I was comin’ down the road
(ไอ วอส คัมอิน เดาน เดอะ โร้ด)
It only took me
(อิท โอ๊นลี่ ทุค มี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

In five minutes, I was knockin’ at the door
(อิน ไฟฝ มิ๊หนิท , ไอ วอส นอคคิน แอ็ท เดอะ ดอร์)
In two minutes, I had her on the floor
(อิน ทู มิ๊หนิท , ไอ แฮ็ด เฮอ ออน เดอะ ฟลอร์)
In one minute, I was fightin’ wit’ my man
(อิน วัน มิ๊หนิท , ไอ วอส ไฟท์ดิน วิท มาย แมน)
Yes I did it, and I told his tail to scram
(เย็ซ ซาย ดิด ดิท , แอนด์ ดาย โทลด ฮิส เทล ทู scram)

In five minutes, I was knockin’ at the door
(อิน ไฟฝ มิ๊หนิท , ไอ วอส นอคคิน แอ็ท เดอะ ดอร์)
In two minutes, I had her on the floor
(อิน ทู มิ๊หนิท , ไอ แฮ็ด เฮอ ออน เดอะ ฟลอร์)
In one minute, I was fightin’ wit’ my man
(อิน วัน มิ๊หนิท , ไอ วอส ไฟท์ดิน วิท มาย แมน)
Yes I did it, and I told his tail to scram
(เย็ซ ซาย ดิด ดิท , แอนด์ ดาย โทลด ฮิส เทล ทู scram)

[Bridge]
([ บริดจ ])

Be a hoe
(บี อะ โฮ)
I’m kickin’ you up out the door
(แอม คิคคิน ยู อั๊พ เอ๊าท เดอะ ดอร์)
I hope you know
(ไอ โฮพ ยู โนว์)
Like Coolio, you gotta go
(ไล๊ค Coolio , ยู กอททะ โก)
Don’t even think
(ด้อนท์ อี๊เฝ่น ทริ๊งค)
I’m gonna let you hang around
(แอม กอนนะ เล็ท ยู แฮง อะราวนฺดฺ)
Got your drawz down
(ก็อท ยุร drawz เดาน)
Lookin’ stupid like a clown
(ลุคกิน สทิ๊วผิด ไล๊ค เก คลาวนํ)

Be a hoe
(บี อะ โฮ)
I’m kickin’ you up out the door
(แอม คิคคิน ยู อั๊พ เอ๊าท เดอะ ดอร์)
I hope you know
(ไอ โฮพ ยู โนว์)
Like Coolio, you gotta go
(ไล๊ค Coolio , ยู กอททะ โก)
Don’t even think
(ด้อนท์ อี๊เฝ่น ทริ๊งค)
I’m gonna let you hang around
(แอม กอนนะ เล็ท ยู แฮง อะราวนฺดฺ)
Got your drawz down
(ก็อท ยุร drawz เดาน)
Lookin’ stupid like a clown
(ลุคกิน สทิ๊วผิด ไล๊ค เก คลาวนํ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

In five minutes, I was knockin’ at the door
(อิน ไฟฝ มิ๊หนิท , ไอ วอส นอคคิน แอ็ท เดอะ ดอร์)
In two minutes, I had her on the floor
(อิน ทู มิ๊หนิท , ไอ แฮ็ด เฮอ ออน เดอะ ฟลอร์)
In one minute, I was fightin’ wit’ my man
(อิน วัน มิ๊หนิท , ไอ วอส ไฟท์ดิน วิท มาย แมน)
Yes I did it, and I told his tail to scram
(เย็ซ ซาย ดิด ดิท , แอนด์ ดาย โทลด ฮิส เทล ทู scram)

In five minutes, I was knockin’ at the door
(อิน ไฟฝ มิ๊หนิท , ไอ วอส นอคคิน แอ็ท เดอะ ดอร์)
In two minutes, I had her on the floor
(อิน ทู มิ๊หนิท , ไอ แฮ็ด เฮอ ออน เดอะ ฟลอร์)
In one minute, I was fightin’ wit’ my man
(อิน วัน มิ๊หนิท , ไอ วอส ไฟท์ดิน วิท มาย แมน)
Yes I did it, and I told his tail to scram
(เย็ซ ซาย ดิด ดิท , แอนด์ ดาย โทลด ฮิส เทล ทู scram)

In five minutes, I was knockin’ at the door
(อิน ไฟฝ มิ๊หนิท , ไอ วอส นอคคิน แอ็ท เดอะ ดอร์)
In two minutes, I had her on the floor
(อิน ทู มิ๊หนิท , ไอ แฮ็ด เฮอ ออน เดอะ ฟลอร์)
In one minute, I was fightin’ wit’ my man
(อิน วัน มิ๊หนิท , ไอ วอส ไฟท์ดิน วิท มาย แมน)
Yes I did it, and I told his tail to scram
(เย็ซ ซาย ดิด ดิท , แอนด์ ดาย โทลด ฮิส เทล ทู scram)

In five minutes, I was knockin’ at the door
(อิน ไฟฝ มิ๊หนิท , ไอ วอส นอคคิน แอ็ท เดอะ ดอร์)
In two minutes, I had her on the floor
(อิน ทู มิ๊หนิท , ไอ แฮ็ด เฮอ ออน เดอะ ฟลอร์)
In one minute, I was fightin’ wit’ my man
(อิน วัน มิ๊หนิท , ไอ วอส ไฟท์ดิน วิท มาย แมน)
Yes I did it, and I told his tail to scram
(เย็ซ ซาย ดิด ดิท , แอนด์ ดาย โทลด ฮิส เทล ทู scram)

[Missy]
([ มีซซิ ])
Freaky freaky
(ฟรีคกี้ ฟรีคกี้)
Freaky freaky
(ฟรีคกี้ ฟรีคกี้)
Yes, eh heh
(เย็ซ , เอ เอฮ)
It’s the year 2000
(อิทซ เดอะ เยียร์ 2000)
And they will be back
(แอนด์ เด วิล บี แบ็ค)
To take us to outer space
(ทู เท้ค อัซ ทู เอาทเออะ สเพ๊ซ)
To their planet
(ทู แดร์ แพล๊เหน็ท)
Where there’s only one club
(แวร์ แดร์ โอ๊นลี่ วัน คลับ)
Where there’s only one disco
(แวร์ แดร์ โอ๊นลี่ วัน ดิสโค)
And you know what they wanna show us
(แอนด์ ยู โนว์ ว๊อท เด วอนนา โชว์ อัซ)
Ooh, you know what they wanna show us
(อู้ , ยู โนว์ ว๊อท เด วอนนา โชว์ อัซ)
How they boogie [yo, yo, yo]
(ฮาว เด บูกี [ โย , โย , โย ])

[Lil’ Mo]
([ ลิล โม ])
Yo, don’t know what they told you, but
(โย , ด้อนท์ โนว์ ว๊อท เด โทลด ยู , บั๊ท)
They done told you wrong
(เด ดัน โทลด ยู รอง)
Bet I go back and tell ’em again
(เบ๊ท ไอ โก แบ็ค แอนด์ เทลล เอ็ม อะเกน)
And make sure you here it all
(แอนด์ เม้ค ชัวร์ ยู เฮียร อิท ดอร์)
Don’t come up in my Mellinium talkin’ bout
(ด้อนท์ คัม อั๊พ อิน มาย Mellinium ทอคกิ่น เบาท)
Girl, this my song
(เกิร์ล , ดิส มาย ซ็อง)
If you don’t know how to bounce to this
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ โนว์ ฮาว ทู เบ๊าสฺ ทู ดิส)
Then try to play it off
(เด็น ธราย ทู เพลย์ อิท ออฟฟ)
It’s just like a movie, everybody wanna see
(อิทซ จั๊สท ไล๊ค เก มูวี่ , เอวี่บอดี้ วอนนา ซี)
In the 2 G, how she dress like me
(อิน เดอะ 2 จี , ฮาว ชี เดรส ไล๊ค มี)
They say ” Who’s she? ” , she’s fly as can be
(เด เซย์ ” ฮู ชี ” , ชี ฟลาย แอส แคน บี)
Got a groupie, off a hoochie
(ก็อท ดา กรูพพี , ออฟฟ อะ hoochie)
I got lucci, mad cheese in the bank
(ไอ ก็อท lucci , แม้ด ชี๊ส อิน เดอะ แบ๊งค)
And my crew be, straight flossin’ wit’ me
(แอนด์ มาย ครู บี , สเทร๊ท ฟอสซิน วิท มี)
Even Hootie, wanna Blow like me
(อี๊เฝ่น Hootie , วอนนา โบลว์ ไล๊ค มี)
Heard he wanna be a Lil’ mo like me, what
(เฮิด ฮี วอนนา บี อะ ลิล โม ไล๊ค มี , ว๊อท)

[Missy]
([ มีซซิ ])
Uh, uh uh uh, uh uh uh
(อา , อา อา อา , อา อา อา)
Check it out now, uh uh uh, uh uh uh uh
(เช็ค อิท เอ๊าท นาว , อา อา อา , อา อา อา อา)
Break it down now, uh uh uh, uh uh uh uh
(เบร๊ค อิท เดาน นาว , อา อา อา , อา อา อา อา)
Ah heh he
(อา เอฮ ฮี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Five Minutes คำอ่านไทย Lil’ Mo feat Missy Elliott

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น