เนื้อเพลง Could You Love คำอ่านไทย Nick Lachey

[Can you get it too, can you get it too
([ แคน ยู เก็ท ดิธ ทู , แคน ยู เก็ท ดิธ ทู)
Can you get it too, can you get it too
(แคน ยู เก็ท ดิธ ทู , แคน ยู เก็ท ดิธ ทู)
Can you get it too,baby
(แคน ยู เก็ท ดิธ ทู , เบ๊บี้)
Can you get it too, can you get it too]
(แคน ยู เก็ท ดิธ ทู , แคน ยู เก็ท ดิธ ทู ])

Sometimes I don’t know where do I go
(ซัมไทม์ ซาย ด้อนท์ โนว์ แวร์ ดู ไอ โก)
And who do I turn to
(แอนด์ ฮู ดู ไอ เทิร์น ทู)
Cause you, you’ve found something new
(ค๊อส ยู , ยู๊ฟ เฟานด ซัมติง นิว)
At somebody who makes you feel so awful
(แอ็ท ซัมบอดี้ ฮู เม้ค ยู ฟีล โซ ออฟุล)

So tell me this time
(โซ เทลล มี ดิส ไทม์)
Cause you know I’m losing my mind
(ค๊อส ยู โนว์ แอม โรซิง มาย ไมนด์)
Is the feeling mutual
(อีส เดอะ ฟีลอิง มิ๊วช่วล)
Cause I, I just gotta know, I gotta know
(ค๊อส ไอ , ไอ จั๊สท กอททะ โนว์ , ไอ กอททะ โนว์)
Tell me [could U love]
(เทลล มี [ เคิด ยู ลัฝ ])
I get my heart in this thing [would U love]
(ไอ เก็ท มาย ฮาร์ท อิน ดิส ทริง [ เวิด ยู ลัฝ ])
If I give my best thing [could U love]
(อิ๊ฟ ฟาย กี๊ฝ มาย เบ๊สท์ ทริง [ เคิด ยู ลัฝ ])
Here’s the question [could U love]
(เฮียร เดอะ เคว๊สชั่น [ เคิด ยู ลัฝ ])
Could you love me
(เคิด ยู ลัฝ มี)
Could you love me [could U love]
(เคิด ยู ลัฝ มี [ เคิด ยู ลัฝ ])
I leave myself wide open [would U love]
(ไอ ลี๊ฝ ไมเซลฟ ไวด์ โอ๊เพ่น [ เวิด ยู ลัฝ ])
And it’s sad I’m hoping [could U love]
(แอนด์ อิทซ แซ้ด แอม โฮพปิง [ เคิด ยู ลัฝ ])
These words unspoken
(ฑิส เวิร์ด อันซโพเค็น)
Could you love me
(เคิด ยู ลัฝ มี)

I, I can’t hesitate
(ไอ , ไอ แค็นท เฮ๊สิเทท)
Cause now it’s too late
(ค๊อส นาว อิทซ ทู เหลท)
Just look what you’ve done to me
(จั๊สท ลุ๊ค ว๊อท ยู๊ฟ ดัน ทู มี)

So tell me this time
(โซ เทลล มี ดิส ไทม์)
Cause you know I’m losing my mind
(ค๊อส ยู โนว์ แอม โรซิง มาย ไมนด์)
Is the feeling mutual
(อีส เดอะ ฟีลอิง มิ๊วช่วล)
Cause I, I just gotta know, I gotta know
(ค๊อส ไอ , ไอ จั๊สท กอททะ โนว์ , ไอ กอททะ โนว์)
Tell me [could U love]
(เทลล มี [ เคิด ยู ลัฝ ])
I get my heart in this thing [would U love]
(ไอ เก็ท มาย ฮาร์ท อิน ดิส ทริง [ เวิด ยู ลัฝ ])
If I give my best thing [could U love]
(อิ๊ฟ ฟาย กี๊ฝ มาย เบ๊สท์ ทริง [ เคิด ยู ลัฝ ])
Here’s the question [could U love]
(เฮียร เดอะ เคว๊สชั่น [ เคิด ยู ลัฝ ])
Could you love me
(เคิด ยู ลัฝ มี)
Could you love me [could U love]
(เคิด ยู ลัฝ มี [ เคิด ยู ลัฝ ])
I leave myself wide open [would U love]
(ไอ ลี๊ฝ ไมเซลฟ ไวด์ โอ๊เพ่น [ เวิด ยู ลัฝ ])
And it’s sad I’m hoping [could U love]
(แอนด์ อิทซ แซ้ด แอม โฮพปิง [ เคิด ยู ลัฝ ])
These words unspoken
(ฑิส เวิร์ด อันซโพเค็น)
Could you love me
(เคิด ยู ลัฝ มี)

Do you understand
(ดู ยู อั๊นเด้อรสแทนด)
I give you all I can
(ไอ กี๊ฝ ยู ออล ไอ แคน)
What more can I do
(ว๊อท โม แคน นาย ดู)
Oh no no I gotta let you know
(โอ โน โน ไอ กอททะ เล็ท ยู โนว์)
I gotta let my feeling show
(ไอ กอททะ เล็ท มาย ฟีลอิง โชว์)
But would you love, baby could you love me
(บั๊ท เวิด ยู ลัฝ , เบ๊บี้ เคิด ยู ลัฝ มี)
The way I love you
(เดอะ เวย์ ไอ ลัฝ ยู)

Could U love
(เคิด ยู ลัฝ)
I get my heart in this thing [would U love]
(ไอ เก็ท มาย ฮาร์ท อิน ดิส ทริง [ เวิด ยู ลัฝ ])
If I give my best thing [could U love]
(อิ๊ฟ ฟาย กี๊ฝ มาย เบ๊สท์ ทริง [ เคิด ยู ลัฝ ])
Well here’s the question [could U love]
(เวลล เฮียร เดอะ เคว๊สชั่น [ เคิด ยู ลัฝ ])
Baby tell me could you love me
(เบ๊บี้ เทลล มี เคิด ยู ลัฝ มี)
Could you love me
(เคิด ยู ลัฝ มี)
I leave myself wide open [would U love]
(ไอ ลี๊ฝ ไมเซลฟ ไวด์ โอ๊เพ่น [ เวิด ยู ลัฝ ])
And it’s sad I’m hoping [could U love]
(แอนด์ อิทซ แซ้ด แอม โฮพปิง [ เคิด ยู ลัฝ ])
These words unspoken
(ฑิส เวิร์ด อันซโพเค็น)
Could you love me
(เคิด ยู ลัฝ มี)

Could you love
(เคิด ยู ลัฝ)
Would you love
(เวิด ยู ลัฝ)
Would you love me
(เวิด ยู ลัฝ มี)
Could you love
(เคิด ยู ลัฝ)
Oh baby
(โอ เบ๊บี้)
Could you love me
(เคิด ยู ลัฝ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Could You Love คำอ่านไทย Nick Lachey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น