เนื้อเพลง Whisper Whisper คำอ่านไทย Bee Gees

1969
-1969

Whisper, whisper. What have you got ?
(วิสเพ่อร์ , วิสเพ่อร์ ว๊อท แฮ็ฝ ยู ก็อท)
I got something that you need a lot .
(ไอ ก็อท ซัมติง แดท ยู นี๊ด อะ ล็อท)
Stop me and buy one.
(สท๊อพ มี แอนด์ บาย วัน)
You can see better but you better not.
(ยู แคน ซี เบ๊ทเท่อร์ บั๊ท ยู เบ๊ทเท่อร์ น็อท)

Listen mister can you help me ?
(ลิ๊สซึ่น มิ๊สเทอร์ แคน ยู เฮ้ลพ มี)
It’s my sister . Show her how to fly.
(อิทซ มาย ซิ๊สเท่อร์ โชว์ เฮอ ฮาว ทู ฟลาย)
Stop me and try one.
(สท๊อพ มี แอนด์ ธราย วัน)
You can see ev’rything blowing by.
(ยู แคน ซี เอฟรี่ติง โบลวิง บาย)

Whisper whisper. Keep it quiet.
(วิสเพ่อร์ วิสเพ่อร์ คี๊พ อิท ไคว๊เอ้ท)
If you like it you can try it too.
(อิ๊ฟ ยู ไล๊ค อิท ยู แคน ธราย อิท ทู)
Stop me and buy one.
(สท๊อพ มี แอนด์ บาย วัน)
I am illegal that mean so are you
(ไอ แอ็ม อิลีแก็ล แดท มีน โซ อาร์ ยู)

Whisper whisper what have you got?
(วิสเพ่อร์ วิสเพ่อร์ ว๊อท แฮ็ฝ ยู ก็อท)
I got something that you need a lot.
(ไอ ก็อท ซัมติง แดท ยู นี๊ด อะ ล็อท)
Stop me and buy one.
(สท๊อพ มี แอนด์ บาย วัน)
You can see better but you better not.
(ยู แคน ซี เบ๊ทเท่อร์ บั๊ท ยู เบ๊ทเท่อร์ น็อท)
Whisper, whisper, whisper, whisper
(วิสเพ่อร์ , วิสเพ่อร์ , วิสเพ่อร์ , วิสเพ่อร์)

I am man and you are women.
(ไอ แอ็ม แมน แอนด์ ยู อาร์ วีมเอิน)
Who needs marriage? We are humans all.
(ฮู นี๊ด แมริจ วี อาร์ ฮิ๊วแมน ซอร์)
If I could please you, arouse and ease you ,
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด พลีซ ยู , อะเราส แอนด์ อี๊ส ยู ,)
then it would please you if I should call.
(เด็น หนิด เวิด พลีซ ยู อิ๊ฟ ฟาย เชิด คอลลํ)
Doesn’t matter what your name is.
(ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยุร เนม อีส)
I can do a million things to you .
(ไอ แคน ดู อะ มิ๊ลเลี่ยน ทริง ทู ยู)
No explanations; sexual patience.
(โน เอคซพละเนฌัน ; เซคฌวล เพเฌ็นซ)
Most of the nation’s doing it too.
(โมซท อ็อฝ เดอะ เน๊ชั่น ดูอิง อิท ทู)
No no no no no
(โน โน โน โน โน)

Andr้ Velloso – Rio de Janeiro, Brazil
(Andr้ เวลโลโซ Rio ดี เจอนิวโรว , เบรซฺโอว)
[email protected][email protected]
([email protected]โดเมน com br [email protected]ยาฮู com)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Whisper Whisper คำอ่านไทย Bee Gees

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น