เนื้อเพลง Game You Play คำอ่านไทย 12 Stones

All the games you play
(ออล เดอะ เกม ยู เพลย์)
I won’t take the blame
(ไอ ว็อนท เท้ค เดอะ เบลม)

I gave you trust
(ไอ เกฝ ยู ทรัสท)
You spit it out and call my name
(ยู ซพิท ดิธ เอ๊าท แอนด์ คอลลํ มาย เนม)
I’m taking back what’s left from all these
(แอม เทคอิง แบ็ค ว๊อท เล๊ฟท ฟรอม ออล ฑิส)

Selfish things you say
(เซลฟิส ทริง ยู เซย์)
And I won’t waste another day
(แอนด์ ดาย ว็อนท เวซท อะน๊าเทร่อร์ เดย์)
With all the games you play
(วิธ ออล เดอะ เกม ยู เพลย์)
All the games you play
(ออล เดอะ เกม ยู เพลย์)
And I’m so scared of all the ways
(แอนด์ แอม โซ ซคา อ็อฝ ออล เดอะ เวย์)
You take my confidence away
(ยู เท้ค มาย คอนฟิเด็นซ อะเวย์)
With all the games you play
(วิธ ออล เดอะ เกม ยู เพลย์)
All the selfish games you play
(ออล เดอะ เซลฟิส เกม ยู เพลย์)

I’m alone again
(แอม อะโลน อะเกน)
Sure feels good to be home
(ชัวร์ ฟีล กู๊ด ทู บี โฮม)

As I walk away
(แอส ซาย ว๊อล์ค อะเวย์)
I know you’ll feel the pain
(ไอ โนว์ โยว ฟีล เดอะ เพน)
I’m taking back what’s left from all these
(แอม เทคอิง แบ็ค ว๊อท เล๊ฟท ฟรอม ออล ฑิส)

Selfish things you say
(เซลฟิส ทริง ยู เซย์)
And I won’t waste another day
(แอนด์ ดาย ว็อนท เวซท อะน๊าเทร่อร์ เดย์)
With all the games you play
(วิธ ออล เดอะ เกม ยู เพลย์)
All the games you play
(ออล เดอะ เกม ยู เพลย์)
And I’m so scared of all the ways
(แอนด์ แอม โซ ซคา อ็อฝ ออล เดอะ เวย์)
You take my confidence away
(ยู เท้ค มาย คอนฟิเด็นซ อะเวย์)
With all the games you play
(วิธ ออล เดอะ เกม ยู เพลย์)
All the selfish games you play
(ออล เดอะ เซลฟิส เกม ยู เพลย์)

I don’t know why
(ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย)
And I don’t know how
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ ฮาว)
I let you control my inner self
(ไอ เล็ท ยู คอนโทรล มาย อีนเนอะ เซลฟ์)
As cold as you are
(แอส โคลด์ แอส ยู อาร์)
I’m counting the scars
(แอม เค๊าติง เดอะ ซคา)
They’re proving to me just who you are
(เดรว พรูฝวิ่ง ทู มี จั๊สท ฮู ยู อาร์)
Now I know why now I know how
(นาว ไอ โนว์ วาย นาว ไอ โนว์ ฮาว)
I’m better off without the
(แอม เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ วิธเอ๊าท เดอะ)

Selfish things you say
(เซลฟิส ทริง ยู เซย์)
And I won’t waste another day
(แอนด์ ดาย ว็อนท เวซท อะน๊าเทร่อร์ เดย์)
With all the games you play
(วิธ ออล เดอะ เกม ยู เพลย์)
All the games you play
(ออล เดอะ เกม ยู เพลย์)
And I’m so scared of all the ways you take my confidence away
(แอนด์ แอม โซ ซคา อ็อฝ ออล เดอะ เวย์ ยู เท้ค มาย คอนฟิเด็นซ อะเวย์)
With all the games you play
(วิธ ออล เดอะ เกม ยู เพลย์)
All the selfish games you play
(ออล เดอะ เซลฟิส เกม ยู เพลย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Game You Play คำอ่านไทย 12 Stones

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น