เนื้อเพลง The Hard Way คำอ่านไทย Faith Hill

I Heard Every Word They Say
(ไอ เฮิด เอ๊เฝอร์รี่ เวิร์ด เด เซย์)
They Tell Me To Say Away
(เด เทลล มี ทู เซย์ อะเวย์)
They Say I’m Better Off Without You Baby
(เด เซย์ แอม เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ วิธเอ๊าท ยู เบ๊บี้)
You’ve Caused Me Nothing But Pain
(ยู๊ฟ แคสซฺ มี นัธอิง บั๊ท เพน)
Heartache’s Your Middle Name
(ฮาทเทค ยุร มิ๊ดเดิ้ล เนม)
But Seems Like I Neversee It Coming
(บั๊ท ซีม ไล๊ค ไก Neversee อิท คัมอิง)
I’ll Just Admit It Baby
(แอล จั๊สท แอ๊ดมิท ดิธ เบ๊บี้)
You Really Drive Me Crazy
(ยู ริแอ็ลลิ ไดร๊ฝ มี คเรสิ)
Let Go Of My Heart
(เล็ท โก อ็อฝ มาย ฮาร์ท)
’cause Every Time You’re Near Me
(ค๊อส เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ยัวร์ เนียร์ มี)
I Can’t Think Clearly
(ไอ แค็นท ทริ๊งค คเลียลิ)
Defenses Fall Apart
(ดิเฟนซ ฟอลล์ อะพาร์ท)
Chrous
(คอรัส)
I Keep Livin’ And Lovin’ And Learnin’
(ไอ คี๊พ ลีฝอิน แอนด์ ลัฝวิน แอนด์ เลินนิน)
The Hard Way
(เดอะ ฮาร์ด เวย์)
You’re The Hardest Lesson Baby Of My Life
(ยัวร์ เดอะ ฮาร์เดท เล๊ซซั่น เบ๊บี้ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
I Keep Livin’ And Lovin’ And Learin’
(ไอ คี๊พ ลีฝอิน แอนด์ ลัฝวิน แอนด์ Learin)
The Hard Way
(เดอะ ฮาร์ด เวย์)
Someday Baby I Will Get It Right
(ซัมเดย์ เบ๊บี้ ไอ วิล เก็ท ดิธ ไร๊ท)
I Never Will Understand Why I Let You
(ไอ เน๊เฝ่อร์ วิล อั๊นเด้อรสแทนด วาย ไอ เล็ท ยู)
Think You Can
(ทริ๊งค ยู แคน)
Treat Me Any Way You Please Baby
(ทรี๊ท มี เอ๊นี่ เวย์ ยู พลีซ เบ๊บี้)
I Guess I Hope Someday
(ไอ เกสส ซาย โฮพ ซัมเดย์)
You’ll Settle Down And Say
(โยว เซ็ทเทิ่ล เดาน แอนด์ เซย์)
Give Me All The Love I Need Baby
(กี๊ฝ มี ออล เดอะ ลัฝ ไอ นี๊ด เบ๊บี้)
Time And Time I’ve Found
(ไทม์ แอนด์ ไทม์ แอฝ เฟานด)
You Always Let Me Down
(ยู ออลเว เล็ท มี เดาน)
Always Ends The Same Way
(ออลเว เอ็นด เดอะ เซม เวย์)
You’d Think That I Could See
(ยูต ทริ๊งค แดท ไอ เคิด ซี)
The Way You’re Treating Me
(เดอะ เวย์ ยัวร์ ทีทดิง มี)
Won’t Ever Change
(ว็อนท เอ๊เฝ่อร์ เช้งจํ)
Repeat Chrous
(รีพี๊ท คอรัส)
If I Could Just Hold On
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด จั๊สท โฮลด์ ออน)
If I Could Just Be Strong
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด จั๊สท บี สทรอง)
My Heart Would See It’s Wrong
(มาย ฮาร์ท เวิด ซี อิทซ รอง)
Lovin’ You Lovin’ You
(ลัฝวิน ยู ลัฝวิน ยู)
Repeat Chrous
(รีพี๊ท คอรัส)
Livin’ And Lovin’ The Hard Way
(ลีฝอิน แอนด์ ลัฝวิน เดอะ ฮาร์ด เวย์)
You’re The Hardest Lesson Oh Baby
(ยัวร์ เดอะ ฮาร์เดท เล๊ซซั่น โอ เบ๊บี้)
Of My Life
(อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
Livin’ And Lovin’ The Hard Way
(ลีฝอิน แอนด์ ลัฝวิน เดอะ ฮาร์ด เวย์)
Someday I Will Get It Right
(ซัมเดย์ ไอ วิล เก็ท ดิธ ไร๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Hard Way คำอ่านไทย Faith Hill

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น