เนื้อเพลง Where Dem Dollas At คำอ่านไทย Gangsta Boo feat DJ Paul, Juicy J

[Chorus x2]:
([ ค๊อรัส x2 ] :)
Where da dollas at
(แวร์ ดา ดอลล่า แอ็ท)
N*gga, where da dollas at
(เอ็น *gga , แวร์ ดา ดอลล่า แอ็ท)
Where da dollas at
(แวร์ ดา ดอลล่า แอ็ท)
N*gga, where da dollas at
(เอ็น *gga , แวร์ ดา ดอลล่า แอ็ท)

[Gangsta Boo]:
([ แก๊งซดา บู ] :)
Now let me kick a little somethin’ about this lady named Boo
(นาว เล็ท มี คิ๊ค กา ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติน อะเบ๊าท ดิส เล๊ดี้ เนม บู)
Haven’t you heard of the things that Miss Boo is capable to do
(แฮฟเวน ยู เฮิด อ็อฝ เดอะ ทริง แดท มิซ บู อีส แค๊พพะเบิ้ล ทู ดู)
Get your mind twisted like some dreads on a Jamaican’s head
(เก็ท ยุร ไมนด์ ทวิสท ไล๊ค ซัม เดรด ออน อะ จะเมแค็น เฮด)
Vicky lingere, candles lit, with petals on the bed
(Vicky lingere , แค๊นเดิ้ล ลิท , วิธ เพเดว ออน เดอะ เบ๊ด)
Blazing hella weed, concentrating on what’s next, be next
(บเลสอิง เฮลลา วี , concentratings ออน ว๊อท เน๊กซท , บี เน๊กซท)
Bet your bottom dollar, make you holla, where them Benji’s at
(เบ๊ท ยุร บ๊อทท่อม ดอลเลอะ , เม้ค ยู ฮอลละ , แวร์ เด็ม เบทจี้ แอ็ท)
Comin’ out your pocket, don’t be stoppin’, what can happen baby
(คัมอิน เอ๊าท ยุร พ๊อคเค่ท , ด้อนท์ บี สตอปพิน , ว๊อท แคน แฮ๊พเพ่น เบ๊บี้)
How many n*ggas get the chance to be in the mist up lady [never]
(ฮาว เมนอิ เอ็น *ggas เก็ท เดอะ แช้นซํ ทู บี อิน เดอะ มิซท อั๊พ เล๊ดี้ [ เน๊เฝ่อร์ ])
Not be goin’, cause my game is just too thick for that
(น็อท บี โกอิน , ค๊อส มาย เกม อีส จั๊สท ทู ทริ๊ค ฟอร์ แดท)
Gangsta Boo be watchin’, all the Prophet n*ggas got my back
(แก๊งซดา บู บี วันชิน , ออล เดอะ พรอฟเอ็ท เอ็น *ggas ก็อท มาย แบ็ค)
What you see in me, n*gga roll is what I meant to be
(ว๊อท ยู ซี อิน มี , เอ็น *gga โรลล อีส ว๊อท ไอ เม็นท ทู บี)
Sippin’ on Henn and grinning in your face
(ซิบปิ่น ออน Henn แอนด์ กรีนนิ่ง อิน ยุร เฟซ)
Tryin’ to get your cheese, why you be’s
(ทายอิน ทู เก็ท ยุร ชี๊ส , วาย ยู เบซ)
Sayin’ I’m doggin’ you out, but still pagin’ me
(เซย์อิน แอม ดอคกิน ยู เอ๊าท , บั๊ท สทิลล เพจิ้น มี)
Never answer the phone, cause your name be on my caller ID
(เน๊เฝ่อร์ แอ๊นเซ่อร เดอะ โฟน , ค๊อส ยุร เนม บี ออน มาย คอลเลอะ อาย)
I guess you can say I’m kinda crazy in my own ways
(ไอ เกสส ยู แคน เซย์ แอม กินดา คเรสิ อิน มาย โอว์น เวย์)
F*ck bein’ broke for days, ladies gots to get paid
(เอฟ *ck บีนโพล บโรค ฟอร์ เดย์ , เลดิส ก็อท ทู เก็ท เพลด)

[Chorus x4]
([ ค๊อรัส x4 ])

[Gangsta Boo]:
([ แก๊งซดา บู ] :)
It be amazing how these b*tches havin’ babies by n*ggas
(อิท บี อะเมสอิง ฮาว ฑิส บี *tches เฮฝวิน เบบีสฺ บาย เอ็น *ggas)
With no pot to piss in or no money to give her
(วิธ โน พ๊อท ทู พิซ ซิน ออ โน มั๊นนี่ ทู กี๊ฝ เฮอ)
What the f*ck, why you hos wanna live that way?
(ว๊อท เดอะ เอฟ *ck , วาย ยู โฮซ วอนนา ไล้ฝ แดท เวย์)
I be scheamin’ for some cheddar every God damn day
(ไอ บี scheamin ฟอร์ ซัม เชเดอร์ เอ๊เฝอร์รี่ ก๊อด แดมนํ เดย์)
Not to be the f*ckin’ one lookin’ sad and broke
(น็อท ทู บี เดอะ เอฟ *ckin วัน ลุคกิน แซ้ด แอนด์ บโรค)
No n*gga to be the f*ck with, no weed to smoke
(โน เอ็น *gga ทู บี เดอะ เอฟ *ck วิธ , โน วี ทู สโม๊ค)
Hard times got me whinin’, conversation and kickin’ it
(ฮาร์ด ไทม์ ก็อท มี วายนิน , คอนเฝอะเซฌัน แอนด์ คิคคิน หนิด)
Hooked up with a little Cris’ now I’m back on my pimpin’
(ฮุ๊ค อั๊พ วิธ อะ ลิ๊ทเทิ่ล คริซ นาว แอม แบ็ค ออน มาย พิมปิน)
Thinkin’ up a f*ckin’ plan, how to get you man
(ติ้งกิน อั๊พ อะ เอฟ *ckin แพลน , ฮาว ทู เก็ท ยู แมน)
Damn I hope you understand money came with the scam
(แดมนํ นาย โฮพ ยู อั๊นเด้อรสแทนด มั๊นนี่ เคม วิธ เดอะ scam)
We be chillin’ in the cities of New York and L.A.
(วี บี ชิลลิน อิน เดอะ ซิดีสฺ อ็อฝ นิว ยอค แอนด์ แอล อะ)
It is all good, get my conflict on, smokin’ on hay
(อิท อีส ซอร์ กู๊ด , เก็ท มาย ค๊อนฟลิคทํ ออน , สโมกิน ออน เฮ)
I hate to say, but anyway I feel you hatin’ on me
(ไอ เฮท ทู เซย์ , บั๊ท เอนอิเว ไอ ฟีล ยู แฮดดิน ออน มี)
You look into my eyes and smile but still you hatin’ on me
(ยู ลุ๊ค อิ๊นทู มาย อาย แซน สไมล์ บั๊ท สทิลล ยู แฮดดิน ออน มี)
[Nevermind] F*ck it
([ เนเว่อร์มาย ] เอฟ *ck อิท)
I ain’t takin’ it personal, I’m about my business
(ไอ เอน ทอคกิ่น หนิด เพอซแน็ล , แอม อะเบ๊าท มาย บีสเน็ซ)
Well I have to kick it sooner or later so I ain’t trippin’
(เวลล ไอ แฮ็ฝ ทู คิ๊ค อิท ซูเนอร์ ออ เลทเออะ โซ ไอ เอน ทริพพิน)

[Chorus x4]
([ ค๊อรัส x4 ])

[DJ Paul]:
([ ดีเจ พอล ] :)
I keeps my sh*t in control, draped up in diamonds and gold
(ไอ คี๊พ มาย ฌะ *ที อิน คอนโทรล , ดเรพ อั๊พ อิน ได๊ม่อนดํ แซน โกลด์)
Playas all up in my soul while pots arranged in a row
(พอลเย ซอร์ อั๊พ อิน มาย โซล ไวล์ พ๊อท อะเร๊นจ์ อิน อะ โรว์)
Up in the VIP seats these hos been waitin’ to see me
(อั๊พ อิน เดอะ วีไอพี ซีท ฑิส โฮซ บีน เว๊ทดิน ทู ซี มี)
I hope that b*tch got my cheese, can’t leave with less than a ki’
(ไอ โฮพ แดท บี *tch ก็อท มาย ชี๊ส , แค็นท ลี๊ฝ วิธ เลซ แฑ็น อะ ki)
I’m scopin’ out some new talent, needs some new hos for my palace
(แอม scopin เอ๊าท ซัม นิว แท๊เล้นท , นี๊ด ซัม นิว โฮซ ฟอร์ มาย พ๊าเหลซ)
The more hos that I just grab, they hated on my like melon
(เดอะ โม โฮซ แดท ไอ จั๊สท แกร๊บ , เด แฮ็ท ออน มาย ไล๊ค เมลอัน)
Soon as I hit the front door, they scope the gold around my collar
(ซูน แอส ซาย ฮิท เดอะ ฟร๊อนท ดอร์ , เด สโคพ เดอะ โกลด์ อะราวนฺดฺ มาย ค๊อลลาร์)
I’m have to come up on loot, I can’t even spare a dollar
(แอม แฮ็ฝ ทู คัม อั๊พ ออน ลูท , ไอ แค็นท อี๊เฝ่น สแพร์ อะ ดอลเลอะ)
I got to roll gang style, b*tch
(ไอ ก็อท ทู โรลล แก๊ง สไทล์ , บี *tch)

[Juicy J]:
([ จูซอิ เจ ] :)
I got a rolex on my wrist trick
(ไอ ก็อท ดา โรเหล็ก ออน มาย ริ๊ซท ทริ๊ค)
Can’t you hos get some of this
(แค็นท ยู โฮซ เก็ท ซัม อ็อฝ ดิส)
Some n*ggas want to take my place
(ซัม เอ็น *ggas ว้อนท ทู เท้ค มาย เพลส)
Some hos be beggin’ ride my d*ck
(ซัม โฮซ บี เบคกิน ไรด์ มาย d*ck)
I can’t be stopped, the Juice gon’ shine
(ไอ แค็นท บี สต๊อปพฺ , เดอะ จู้ยซ ก็อน ไชน์)
The droopies pokin’ in my rhyme
(เดอะ droopies pokin อิน มาย ไรม)
I’m living good and feelin’ fine
(แอม ลีฝอิง กู๊ด แอนด์ ฟีลิน ไฟน)
I’m high off weed, then liquor and wine
(แอม ไฮฮ ออฟฟ วี , เด็น ลิ๊เคว่อร แอนด์ ไวน์)
Just roll it up, I fold it up
(จั๊สท โรลล อิท อั๊พ , ไอ โฟลด ดิท อั๊พ)
These bottle pop, pour it in my cup
(ฑิส บ๊อทเทิ่ล พ็อพ , พาว อิท อิน มาย คัพ)
The n*ggas who work nine to five
(เดอะ เอ็น *ggas ฮู เวิ๊ร์ค ไนน ทู ไฟฝ)
Are on the corner, post it up
(อาร์ ออน เดอะ ค๊อร์เน่อร์ , โพสท ดิธ อั๊พ)
We still can ball, the Juice and Paul
(วี สทิลล แคน บอล , เดอะ จู้ยซ แอนด์ พอล)
The deals we make, the shots we call
(เดอะ ดีล วี เม้ค , เดอะ ฌ็อท วี คอลลํ)
Entrepenuers on world wide tour
(Entrepenuers ออน เวิลด ไวด์ ทัวร์)
The only thing we save is cheese not brawl
(ดิ โอ๊นลี่ ทริง วี เซฝ อีส ชี๊ส น็อท บรอล)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Ah, yeah, hypnotized minds up in here
(อา , เย่ , ฮีพโนะไทส ไมนด์ อั๊พ อิน เฮียร)
You know the business
(ยู โนว์ เดอะ บีสเน็ซ)
Gangsta Boo solo tape, ya’ll know the scope
(แก๊งซดา บู โซ๊โล่ เท๊พ , ยอล โนว์ เดอะ สโคพ)
Featuring the Tear Da Club Up thigs, what’s up, all hot
(ฟิทจูริง เดอะ เทียร์ ดา คลับ อั๊พ ทิก , ว๊อท อั๊พ , ออล ฮอท)
It’s on, where the dollars at
(อิทซ ออน , แวร์ เดอะ ดอลเลอะ แอ็ท)
Where I’m at, on the map
(แวร์ แอม แอ็ท , ออน เดอะ แม๊พ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Where Dem Dollas At คำอ่านไทย Gangsta Boo feat DJ Paul, Juicy J

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น