เนื้อเพลง Can’t Tell Me Nothing (Remix) คำอ่านไทย Kanye West feat Young Jeezy

[Kanye West [Young Jeezy]]
([ เคนยี เว๊สท [ ยัง จีซี่ ] ])
La La La La [87, 32 that’s the way it go, Kanye and Jizzle say it ain’t so]
(ลา ลา ลา ลา [ 87 , 32 แด้ท เดอะ เวย์ อิท โก , เคนยี แอนด์ Jizzle เซย์ อิท เอน โซ ])
Wait till I get my money right
(เว้ท ทิลล์ ไอ เก็ท มาย มั๊นนี่ ไร๊ท)

[Verse 1: Young Jeezy]
([ เฝิซ 1 : ยัง จีซี่ ])
If I had a billion dollars [YEAHHHHHHHHHH]
(อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ด อะ บิ๊ลเลี่ยน ดอลเลอะ [ YEAHHHHHHHHHH ])
Yeah, I’d spend all in a day
(เย่ , อาย สเพ็นด ออล อิน อะ เดย์)
Show these n*ggas how to play [play]
(โชว์ ฑิส เอ็น *ggas ฮาว ทู เพลย์ [ เพลย์ ])
Top floor penthouse I’ll show ’em where i stay [stay]
(ท๊อพ ฟลอร์ เพนทเฮาซ แอล โชว์ เอ็ม แวร์ ไอ สเทย์ [ สเทย์ ])
Grand piano, might learn to play [Ha Ha!]
(แกรนด์ พิแอนโอ , ไมท เลิร์น ทู เพลย์ [ ฮา ฮา ! ])
Need a hundred grand just to past me everyday [Woo! Woo!]
(นี๊ด อะ ฮั๊นเดร็ด แกรนด์ จั๊สท ทู พาสท์ มี เอวี่เดย์ [ วู ! วู ! ])
You know i like them white keys on it [yea!]
(ยู โนว์ ไอ ไล๊ค เด็ม ไว๊ท คีย์ ออน หนิด [ เย ! ])
Duck tape when we wrap them
(ดั๊ค เท๊พ เว็น วี แร๊พ เด็ม)
Call me prejudice, cuz i never touch the black ones [keys that is, Ha Ha!]
(คอลลํ มี พรี๊จัดดิซ , คัซ ไอ เน๊เฝ่อร์ ทั๊ช เดอะ แบล๊ค วัน [ คีย์ แดท อีส , ฮา ฮา ! ])
Let me show how to do this shawty [shawty]
(เล็ท มี โชว์ ฮาว ทู ดู ดิส ชาวดี้ [ ชาวดี้ ])
I hit the strip club and I blew bout forty [DAMN!]
(ไอ ฮิท เดอะ ซทริพ คลับ แอนด์ ดาย บลู เบาท ฟอทิ [ แดมนํ ! ])
Patron got me so confused [fused]
(เพทรัน ก็อท มี โซ คอนฟิ้วส [ ฟยูส ])
Until I stumbled outside and I made the news
(อันทิล ไอ แสตมเบิล เอ๊าทไซ้ด แอนด์ ดาย เมด เดอะ นิว)
Fresh nine piece, yeah them wings is cajun
(เฟรช ไนน พี๊ซ , เย่ เด็ม วิง ซิส cajun)
Never seen me in the kitchen n*gga, I am amazing [nah]
(เน๊เฝ่อร์ ซีน มี อิน เดอะ คิ๊ทเช่น เอ็น *gga , ไอ แอ็ม อะเมสอิง [ นาห์ ])
Well, f*ck it I’m rich then
(เวลล , เอฟ *ck อิท แอม ริ๊ช เด็น)
If balling is a crime, f*ck it I’m hit then
(อิ๊ฟ บอลลิง อีส ซา ไคร์ม , เอฟ *ck อิท แอม ฮิท เด็น)
If Thugging is a term, f*ck it I’m it then
(อิ๊ฟ Thuggings อีส ซา เทิร์ม , เอฟ *ck อิท แอม อิท เด็น)
The insane dough, hey, f*ck it I’m sick then
(ดิ อินเซน โด , เฮ , เอฟ *ck อิท แอม ซิ๊ค เด็น)
Somebody call me a shrink
(ซัมบอดี้ คอลลํ มี อะ ชิ๊งค)
Until then, Ima fix me a drink [Ha Ha!]
(อันทิล เด็น , แอมอา ฟิกซ์ มี อะ ดริ๊งค [ ฮา ฮา ! ])
Top down in the bit, I’m so intoxicated
(ท๊อพ เดาน อิน เดอะ บิท , แอม โซ อินทอคซิเคท)
Sometimes I think to myself ” god damn, I made it ”
(ซัมไทม์ ซาย ทริ๊งค ทู ไมเซลฟ ” ก๊อด แดมนํ , ไอ เมด อิท “)
And I know they hate it
(แอนด์ ดาย โนว์ เด เฮท อิท)
On the all night flight
(ออน ดิ ออล ไน๊ท ฟไลท)
Tryna get my money right
(ทายนา เก็ท มาย มั๊นนี่ ไร๊ท)
Wassup?
(วอสซับ)

[Chorus: Kanye West [Young Jeezy]]
([ ค๊อรัส : เคนยี เว๊สท [ ยัง จีซี่ ] ])
La La La La [Hey!]
(ลา ลา ลา ลา [ เฮ ! ])
Wait till I get my money right
(เว้ท ทิลล์ ไอ เก็ท มาย มั๊นนี่ ไร๊ท)
La La La La [Yeah!]
(ลา ลา ลา ลา [ เย่ ! ])
Then you can’t tell me nothing, right?
(เด็น ยู แค็นท เทลล มี นัธอิง , ไร๊ท)
Excuse me, is you saying something?
(เอ็กซคิ้วส มี , อีส ยู เซอิง ซัมติง)
Uh uh, you can’t tell me nothing [HA HA!]
(อา อา , ยู แค็นท เทลล มี นัธอิง [ ฮา ฮา ! ])
You can’t tell me nothing
(ยู แค็นท เทลล มี นัธอิง)
Uh uh, you can’t tell me nothing
(อา อา , ยู แค็นท เทลล มี นัธอิง)

[Verse 2: Kanye West [Young Jeezy]]
([ เฝิซ 2 : เคนยี เว๊สท [ ยัง จีซี่ ] ])
Yea, yea
(เย , เย)
Yea, homie this a theme song
(เย , โฮมี ดิส ซา ธีม ซ็อง)
First I get my money right
(เฟิร์สท ไอ เก็ท มาย มั๊นนี่ ไร๊ท)
Then I get my team on
(เด็น นาย เก็ท มาย ทีม ออน)
If I always pray to have gleam on
(อิ๊ฟ ฟาย ออลเว เพรย์ ทู แฮ็ฝ กลีม ออน)
$300 jeans on, do that mean I dream wrong?
($300 ยีน ออน , ดู แดท มีน นาย ดรีม รอง)
And I was high as a lil jet
(แอนด์ ดาย วอส ไฮฮ แอส ซา ลิล เจ๊ต)
Fly as the insect, even though we ended
(ฟลาย แอส ดิ อิ๊นเส็คท , อี๊เฝ่น โธ วี เอ็นด)
And it don’t matter if I get her number cuz
(แอนด์ ดิท ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์ อิ๊ฟ ฟาย เก็ท เฮอ นั๊มเบ้อร์ คัซ)
When I get my money right she gon come running
(เว็น นาย เก็ท มาย มั๊นนี่ ไร๊ท ชี ก็อน คัม รันนิง)
And I’ll be good like ” God ” with an extra ” O ”
(แอนด์ แอล บี กู๊ด ไล๊ค ” ก๊อด ” วิธ แอน เอ๊กซทร่า ” โอ “)
God knows that my check needs some extra 0’s
(ก๊อด โนว์ แดท มาย เช็ค นี๊ด ซัม เอ๊กซทร่า 0s)
And you know that you need to bring some extra hoes
(แอนด์ ยู โนว์ แดท ยู นี๊ด ทู บริง ซัม เอ๊กซทร่า โฮ)
Not in jogging pants either, tell them wear some sexy clothes
(น็อท อิน joggings แพ็นท ไอ๊เทร่อ , เทลล เด็ม แวร์ ซัม เซคซิ คโลฑ)
Now my game so professional
(นาว มาย เกม โซ โปรเฟ๊สชั่นน่อล)
And my chain so fresh, they go [oh oh oh oh oh]
(แอนด์ มาย เชน โซ เฟรช , เด โก [ โอ โอ โอ โอ โอ ])
Right after the fame did you gain anything?
(ไร๊ท แอ๊ฟเท่อร เดอะ เฟม ดิด ยู เกน เอนอิธิง)
Damn Ye, would you change anything?
(แดมนํ ยี , เวิด ยู เช้งจํ เอนอิธิง)
But [If I had a billion dollars YEAHHHHHHHHHH]
(บั๊ท [ อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ด อะ บิ๊ลเลี่ยน ดอลเลอะ YEAHHHHHHHHHH ])
I’d copped more pink polos and pop those collars
(อาย ค๊อพพี่ โม พิ๊งค โพโล แซน พ็อพ โฑส ค๊อลลาร์)
Misery love company, her nickname Sorrow
(มีสริ ลัฝ คัมพะนิ , เฮอ นีคเนม ซ๊อโร่ว)
My Benz need company, her nickname tahoe
(มาย เบนซฺ นี๊ด คัมพะนิ , เฮอ นีคเนม tahoe)
” Wait till i get my money ” everybody motto
(” เว้ท ทิลล์ ไอ เก็ท มาย มั๊นนี่ ” เอวี่บอดี้ มอทโท)
So Ima need a bravo for everything I wrote
(โซ แอมอา นี๊ด อะ บราโฝ ฟอร์ เอ๊วี่ติง ไอ โรท)
Yeah, hey mama they can’t hate him
(เย่ , เฮ มามะ เด แค็นท เฮท ฮิม)
Cuz after all of the drama, K slayed them
(คัซ แอ๊ฟเท่อร ออล อ็อฝ เดอะ ดร๊าม่า , เค ซเล เด็ม)

[Chorus: Kanye West [Young Jeezy]]
([ ค๊อรัส : เคนยี เว๊สท [ ยัง จีซี่ ] ])
La La La La [Hey!]
(ลา ลา ลา ลา [ เฮ ! ])
Wait till I get my money right
(เว้ท ทิลล์ ไอ เก็ท มาย มั๊นนี่ ไร๊ท)
La La La La [Yeah!]
(ลา ลา ลา ลา [ เย่ ! ])
Then you can’t tell me nothing, right?
(เด็น ยู แค็นท เทลล มี นัธอิง , ไร๊ท)
Excuse me, is you saying something?
(เอ็กซคิ้วส มี , อีส ยู เซอิง ซัมติง)
Uh uh, you can’t tell me nothing [HA HA!]
(อา อา , ยู แค็นท เทลล มี นัธอิง [ ฮา ฮา ! ])
You can’t tell me nothing
(ยู แค็นท เทลล มี นัธอิง)
Uh uh, you can’t tell me nothing
(อา อา , ยู แค็นท เทลล มี นัธอิง)

[Kanye West [Young Jeezy]]
([ เคนยี เว๊สท [ ยัง จีซี่ ] ])
[If I had a billion dollars YEAHHHHHHHHHH]
([ อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ด อะ บิ๊ลเลี่ยน ดอลเลอะ YEAHHHHHHHHHH ])
Wait till I get my money right
(เว้ท ทิลล์ ไอ เก็ท มาย มั๊นนี่ ไร๊ท)
[If I had a billion dollars YEAHHHHHHHHHH]
([ อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ด อะ บิ๊ลเลี่ยน ดอลเลอะ YEAHHHHHHHHHH ])
Then you can’t tell me nothing, right?
(เด็น ยู แค็นท เทลล มี นัธอิง , ไร๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can’t Tell Me Nothing (Remix) คำอ่านไทย Kanye West feat Young Jeezy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น