เนื้อเพลง Follow My Life คำอ่านไทย Obie Trice feat Nate Dogg

[Intro – Obie talking]
([ อินโทร โอบี ทอคอิง ])
Yeah! [echo], uh
(เย่ ! [ เอ๊คโค่ ] , อา)
Let ya’ll n*ggaz know me
(เล็ท ยอล เอ็น *ggaz โนว์ มี)
Yeah, WOO!
(เย่ , วู !)

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
Eleven, fourteen, seventy-seven a n*gga entered
(อิเลฝเอ็น , โฟทีน , เซฝเอ็นทิ เซเฝ่น อะ เอ็น *gga เอ๊นเท่อร์)
Big lips, popped out placenta
(บิ๊ก ลิพ , พอพทฺ เอ๊าท พละเซนทะ)
Momma ain’t breastfeed, had no pop neither
(มอมมา เอน breastfeed , แฮ็ด โน พ็อพ ไน๊เธ่อร์)
Pop leaves sh*t but a name – Obie
(พ็อพ ลี๊ฝ ฌะ *ที บั๊ท ดา เนม โอบี)
Elementary homie that’s how it started
(เอลิเมนทะริ โฮมี แด้ท ฮาว อิท สท๊าร์ท)
In garbage, retarded, gainin that heart
(อิน ก๊าร์เบจ , ริทาด , gainin แดท ฮาร์ท)
F*ck n*ggaz, claimin they hard, a n*gga come home touched
(เอฟ *ck เอ็น *ggaz , คลีมมิน เด ฮาร์ด , อะ เอ็น *gga คัม โฮม ทั๊ช)
My motherf*ckin momma bangin me harder
(มาย motherf*ckin มอมมา แบงงิน มี อาณ์เดอ)
” N*gga take your ass out their and fight for tomorrow ”
(” เอ็น *gga เท้ค ยุร อาซ เอ๊าท แดร์ แอนด์ ไฟ้ท ฟอร์ ทูม๊อโร่ว “)
That’s what she told me, ” little punk, blame that on your father ”
(แด้ท ว๊อท ชี โทลด มี , ” ลิ๊ทเทิ่ล พรัค , เบลม แดท ออน ยุร ฟ๊าเท่อร “)
So I had no choice, n*gga pick up a brick
(โซ ไอ แฮ็ด โน ช๊อยซํ , เอ็น *gga พิค อั๊พ อะ บริ๊ค)
Split a motherf*cker’s sh*t for tryin to f*ck with the kid
(สพลิ๊ท ดา motherf*ckers ฌะ *ที ฟอร์ ทายอิน ทู เอฟ *ck วิธ เดอะ คิด)
Get a little older, hair on my d*ck, now I’m curious
(เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล โอลเดอะ , แฮร์ ออน มาย d*ck , นาว แอม คิ๊วเรียส)
N*ggaz on the corner gettin money rockin jewelry
(เอ็น *ggaz ออน เดอะ ค๊อร์เน่อร์ เกดดิน มั๊นนี่ รอคกิน จูเอ็ลริ)
Allowance, n*gga that ain’t man sh*t
(แอ็ลเลาแอ็นซ , เอ็น *gga แดท เอน แมน ฌะ *ที)
Cowards, n*gga that ain’t man sh*t
(โค๊หวาร์ด , เอ็น *gga แดท เอน แมน ฌะ *ที)
I had to prove to myself
(ไอ แฮ็ด ทู พรู๊ฝ ทู ไมเซลฟ)
How these n*ggaz same age as me calculatin this wealth
(ฮาว ฑิส เอ็น *ggaz เซม เอจ แอส มี calculatin ดิส เว้ลธ)
So I got me a clique and n*ggaz what?
(โซ ไอ ก็อท มี อะ คลีค แอนด์ เอ็น *ggaz ว๊อท)
Workin one sixteenth, like ” n*gga we can clean up ”
(เวิคกิน วัน ซิคซทีนธ , ไล๊ค ” เอ็น *gga วี แคน คลีน อั๊พ “)

[Chorus – 2X]
([ ค๊อรัส 2X ])
Follow my life, homie from start ’til now
(ฟ๊อลโล่ว มาย ไล๊ฟ , โฮมี ฟรอม สท๊าร์ท ทิล นาว)
Only my motherf*ckin momma n*gga holds me down
(โอ๊นลี่ มาย motherf*ckin มอมมา เอ็น *gga โฮลด์ มี เดาน)
And Lord knows all this sh*t that I done put her through
(แอนด์ หลอร์ด โนว์ ซอร์ ดิส ฌะ *ที แดท ไอ ดัน พุท เฮอ ทรู)
I speak through her straight to you, motherf*ckers
(ไอ สพี๊ค ทรู เฮอ สเทร๊ท ทู ยู , motherf*ckers)

[Skit – Obie talking]
([ ซคิท โอบี ทอคอิง ])
Two for one, here, here take this, two for one
(ทู ฟอร์ วัน , เฮียร , เฮียร เท้ค ดิส , ทู ฟอร์ วัน)
Quit switching d*cks, holla at me, see you f*ck with
(ควิท สวิทชิง d*cks , ฮอลละ แอ็ท มี , ซี ยู เอฟ *ck วิธ)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
Summer ’94, I’m gettin a little dough
(ซั๊มเม่อร์ 94 , แอม เกดดิน อะ ลิ๊ทเทิ่ล โด)
Taller than my momma, so I’m listenin to her nose
(ทอลเลอร์ แฑ็น มาย มอมมา , โซ แอม ลิเซินนิน ทู เฮอ โน้ส)
I’m listenin to them hoes scream ” O! ”
(แอม ลิเซินนิน ทู เด็ม โฮ สครีม ” โอ ! “)
And I’m listenin to them O’s go CHOP!
(แอนด์ แอม ลิเซินนิน ทู เด็ม โอเอส โก ช๊อพ !)
P-Funk, Joe and me pumpin on the block, summertime
(พี ฟังค , โจ แอนด์ มี พัมปิน ออน เดอะ บล๊อค , ซัมเมอร์ไทม์)
I call her auntie, she cop three at a time
(ไอ คอลลํ เฮอ อานทิ , ชี ค็อพ ทรี แอ็ท ดา ไทม์)
Throw a extra bump bringin cline
(โธรว์ อะ เอ๊กซทร่า บั๊มพํ บริงอิน cline)
I’m so involved with the grind, I’m losin my mind
(แอม โซ อินโฝ๊ลฝ วิธ เดอะ ไกรนด , แอม ลูซิน มาย ไมนด์)
F*ck a steady job, I’m tryin
(เอฟ *ck กา สเท๊ดี้ จ๊อบ , แอม ทายอิน)
I steady mob, I’m dyin in this game, I ain’t lyin
(ไอ สเท๊ดี้ ม๊อบ , แอม ดายอิน อิน ดิส เกม , ไอ เอน ลายอิน)
Sellin so much coke forgettin it’s a crime
(เซลลิน โซ มัช โคค forgettin อิทซ ซา ไคร์ม)
Flyin down I-75, pocket full of dimes
(ฟายอิน เดาน นาย 75 , พ๊อคเค่ท ฟูล อ็อฝ ไดม)
Give a f*ck about the radar on me [police sirens]
(กี๊ฝ อะ เอฟ *ck อะเบ๊าท เดอะ เรดา ออน มี [ โพลิ๊ซ ไซ๊เร่น ])
Bumpin Big or Pac, yo n*gga who tryin me?
(บั้มปิน บิ๊ก ออ แพค , โย เอ็น *gga ฮู ทายอิน มี)

[Skit – Notorious B.I.G.’s +Big Poppa+ plays in background]
([ ซคิท โนโท๊เรียส บี ไอ จี เอส +บิ๊ก พอพพะ + เพลย์ ซิน แบ็คกราว ])
[Cop] – Get off the god damn truck!
([ ค็อพ ] เก็ท ออฟฟ เดอะ ก๊อด แดมนํ ทรั๊ค !)
[Obie Trice] – F*ck you, yo I ain’t did sh*t
([ โอบี ทไรซ ] เอฟ *ck ยู , โย ไอ เอน ดิด ฌะ *ที)
[Cop] – Put your f*cking hands in the air!
([ ค็อพ ] พุท ยุร เอฟ *คิง แฮนด์ ซิน ดิ แอร์ !)
[Obie Trice] – B*tch!
([ โอบี ทไรซ ] บี *tch !)

[Chorus – 2X]
([ ค๊อรัส 2X ])

[Outro – Obie talking [echo]]
([ เอ๊าโต โอบี ทอคอิง [ เอ๊คโค่ ] ])
Yeah, all my of life
(เย่ , ออล มาย อ็อฝ ไล๊ฟ)
Only my momma know
(โอ๊นลี่ มาย มอมมา โนว์)
Obie .. Obie Trice .. Shady and it’s crazy, motherf*ckers
(โอบี โอบี ทไรซ เฌดอิ แอนด์ อิทซ คเรสิ , motherf*ckers)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Follow My Life คำอ่านไทย Obie Trice feat Nate Dogg

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น