เนื้อเพลง Rope คำอ่านไทย 40 Below Summer

Hallow this – and maybe you can swallow this – I don’t know
(แฮลโล ดิส แซน เมบี ยู แคน สว๊อลโล่ว ดิส ซาย ด้อนท์ โนว์)
I guess it always seems that something in this life is diseased
(ไอ เกสส ซิท ออลเว ซีม แดท ซัมติง อิน ดิส ไล๊ฟ อีส ดีซี๊ส)
But guess what I know – Here’s something you can’t devour
(บั๊ท เกสส ว๊อท ไอ โนว์ เฮียร ซัมติง ยู แค็นท ดิเฝาร)
It’s something moving with the tide and now it’s ripping you from inside
(อิทซ ซัมติง มูฝอิง วิธ เดอะ ไทด์ แอนด์ นาว อิทซ รีพพิง ยู ฟรอม อิ๊นไซด์)

Follow me into the Abyss of the windfall that’s tearing you down
(ฟ๊อลโล่ว มี อิ๊นทู ดิ อะบิซ อ็อฝ เดอะ วินฟอร์ แด้ท แทริง ยู เดาน)
It’s okay to believe that there’s something in nothing now
(อิทซ โอเค ทู บีลี๊ฝ แดท แดร์ ซัมติง อิน นัธอิง นาว)

I’m at the end of my rope
(แอม แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ มาย โร๊พ)
If I could give – I bet I would play dead
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด กี๊ฝ ไอ เบ๊ท ไอ เวิด เพลย์ เด้ด)
If I could live – I’d fall apart again
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด ไล้ฝ อาย ฟอลล์ อะพาร์ท อะเกน)
If I could fly – away from all this pain
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด ฟลาย อะเวย์ ฟรอม ออล ดิส เพน)
If I could run – I’d crumble again
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด รัน อาย แคมเบิล อะเกน)

Please rewind – retrace your life – and then you’ll find
(พลีซ รีไวนด์ รีทเรซ ยุร ไล๊ฟ แอนด์ เด็น โยว ไฟนด์)
That everything you learned in this – is just a pile of worthlessness
(แดท เอ๊วี่ติง ยู เลิร์น อิน ดิส ซิส จั๊สท ดา ไพล์ อ็อฝ เวิธเล็ซเน็ซ)
So suffocate – and maybe you can separate
(โซ ซัฟโฟะเคท แอนด์ เมบี ยู แคน เซ๊พาเหรท)
And in the end – it’s no surprise – that only in death will you realize
(แอนด์ อิน ดิ เอ็นด อิทซ โน เซอร์ไพร๊ส แดท โอ๊นลี่ อิน เด้ท วิล ยู รีแอะไลส)

I’m at the end of my rope
(แอม แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ มาย โร๊พ)
If I could give – I bet I would play dead
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด กี๊ฝ ไอ เบ๊ท ไอ เวิด เพลย์ เด้ด)
If I could live – I’d fall apart again
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด ไล้ฝ อาย ฟอลล์ อะพาร์ท อะเกน)
If I could fly – away from all this pain
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด ฟลาย อะเวย์ ฟรอม ออล ดิส เพน)
If I could run – I’d crumble again
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด รัน อาย แคมเบิล อะเกน)

If it’s true – it’s just to pass the time – just to pacify my mind to bind
(อิ๊ฟ อิทซ ทรู อิทซ จั๊สท ทู เพซ เดอะ ไทม์ จั๊สท ทู แพซอิไฟ มาย ไมนด์ ทู ไบนด)
You can’t drive when your blind – and it burns your eyes
(ยู แค็นท ไดร๊ฝ เว็น ยุร ไบลนฺดฺ แอนด์ ดิท เบิร์น ยุร อาย)
You can’t hold me to a place in time – where I’m stuck behind
(ยู แค็นท โฮลด์ มี ทู อะ เพลส อิน ไทม์ แวร์ แอม ซทัค บีฮายน์)
You can’t climb out of the flood – the sign – listen to the lies that cut
(ยู แค็นท ไคลบ์ เอ๊าท อ็อฝ เดอะ ฟลั๊ด เดอะ ซายน ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ ไล แดท คัท)
You up inside – and the blood will stain our lives
(ยู อั๊พ อิ๊นไซด์ แอนด์ เดอะ บลัด วิล สเทน เอ๊า ไล้ฝ)

If I could…
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด)
I’m at the end of my rope
(แอม แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ มาย โร๊พ)

If I could give more – yeah
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด กี๊ฝ โม เย่)
If I could cut me in any way I could
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด คัท มี อิน เอ๊นี่ เวย์ ไอ เคิด)
If I could fly away
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด ฟลาย อะเวย์)
If I could run… If I could
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด รัน อิ๊ฟ ฟาย เคิด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rope คำอ่านไทย 40 Below Summer

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น