เนื้อเพลง Cousins คำอ่านไทย Vampire Weekend

AY! AY! AY! AY! AY! AY!
(ไอ ! ไอ ! ไอ ! ไอ ! ไอ ! ไอ !)

You found a sweater on the ocean floor
(ยู เฟานด อะ ซเวทเออะ ออน ดิ โอ๊เชี่ยน ฟลอร์)
They’re gonna find it if you didn’t close the door.
(เดรว กอนนะ ไฟนด์ ดิท อิ๊ฟ ยู ดิ๊นอิน โคลส เดอะ ดอร์)
You and this model sit outside the side-
(ยู แอนด์ ดิส โม๊เด็ล ซิท เอ๊าทไซ้ด เดอะ ไซด์)
In a house on a street they wouldn’t park on the night.
(อิน อะ เฮ้าส ออน อะ สทรีท เด วูดดึ่น พาร์ค ออน เดอะ ไน๊ท)

Dad was a risk taker.
(แด๊ด วอส ซา ริ๊ซค เทเกอ)
His was a shoe maker.
(ฮิส วอส ซา ชู เมคเออะ)
You greatest hits 2006,
(ยู เกสเดด ฮิท 2006 ,)
Little listmaker.
(ลิ๊ทเทิ่ล listmaker)

Caught in the melody,
(คอท อิน เดอะ เมลโอะดิ ,)
You wait in the car.
(ยู เว้ท อิน เดอะ คารํ)
You were born with ten fingers and you’re gonna use them all.
(ยู เวอ บอน วิธ เท็น ฟิ๊งเก้อร แซน ยัวร์ กอนนะ ยู๊ส เด็ม ออล)

Interest in colors
(อิ๊นเทรสท อิน คัลเออะ)
I discover myself
(ไอ ดิสโค๊ฟเฝ่อร์ ไมเซลฟ)
If your art life is gritty you’ll be toasting my health
(อิ๊ฟ ยุร อาร์ท ไล๊ฟ อีส กรีททิ โยว บี toastings มาย เฮ็ลธ)
If an interest in culture should be lining the walls
(อิ๊ฟ แอน อิ๊นเทรสท อิน คั๊ลเจอร์ เชิด บี ไลนอิง เดอะ วอลล์)
When your birth right is interest you could just accrue it all
(เว็น ยุร เบริ๊ท ไร๊ท อีส อิ๊นเทรสท ยู เคิด จั๊สท แอ็ครู อิท ดอร์)

Me and my cousins,
(มี แอนด์ มาย เค๊าซิน ,)
and
(แอนด์)
You and your cousins
(ยู แอนด์ ยุร เค๊าซิน)
It’s a line that is always running.
(อิทซ ซา ไลน์ แดท อีส ออลเว รันนิง)
Me and my cousins,
(มี แอนด์ มาย เค๊าซิน ,)
You and your cousins,
(ยู แอนด์ ยุร เค๊าซิน ,)
I can feel it coming
(ไอ แคน ฟีล อิท คัมอิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cousins คำอ่านไทย Vampire Weekend

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น