เนื้อเพลง Vapor Trail คำอ่านไทย Rush

Stratospheric traces of our transitory flight
(Stratospheric เทร๊ซ อ็อฝ เอ๊า ทแรนซิโทริ ฟไลท)
Trails of condensation held
(ทเรล อ็อฝ คอนเด็นเซฌัน เฮ็ลด)
In narrow paths of white
(อิน แน๊โร่ว พาธ อ็อฝ ไว๊ท)
The sun is turning black
(เดอะ ซัน อีส เทินนิง แบล๊ค)
The world is turning gray
(เดอะ เวิลด อีส เทินนิง กเร)
All the stars fade from the night
(ออล เดอะ สทาร์ เฟด ฟรอม เดอะ ไน๊ท)
The oceans drain away
(ดิ โอ๊เชี่ยน ดเรน อะเวย์)

Horizon to Horizon
(ฮอไร๊ซั่น ทู ฮอไร๊ซั่น)
Memory written on the wind
(เม๊มโมรี่ วึ้น ออน เดอะ วินด)
Fading away like an hourglass, grain by grain
(เฟดิง อะเวย์ ไล๊ค แอน เฮาเรอกราส , กเรน บาย กเรน)
Swept away like voices in a hurricane
(ซเว็พท อะเวย์ ไล๊ค ว๊อยซ์ ซิน อะ เฮอริเคน)

In a vapor trail
(อิน อะ เฝ๊เพ่อร์ ทเรล)

Atmospheric phases make the transitory last
(แอทม็อซเฟริค เฟส เม้ค เดอะ ทแรนซิโทริ ล๊าสท)
Vaporize the memories that freeze the fading past
(เฝเพอะไรส เดอะ เมรโมรี แดท ฟรีส เดอะ เฟดิง พาสท์)
Silence all the songbirds
(ไซเล็นซ ออล เดอะ ซองเบริ์ด)
Stilled by the killing frost
(สทิลล บาย เดอะ คีลลิง ฟร็อซท)
Forests burn to ashes
(ฟ๊อเรสท เบิร์น ทู แอสเชรด)
Everything is lost
(เอ๊วี่ติง อีส ล็อซท)

Washed away like footprints in the rain
(ว๊อช อะเวย์ ไล๊ค ฟุทปริ้น ซิน เดอะ เรน)

In a vapor trail
(อิน อะ เฝ๊เพ่อร์ ทเรล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Vapor Trail คำอ่านไทย Rush

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น