เนื้อเพลง Ooo La La La คำอ่านไทย Teena Marie

Every time you come around
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ยู คัม อะราวนฺดฺ)
I feel my world starts turning topsy-turvy
(ไอ ฟีล มาย เวิลด สท๊าร์ท เทินนิง topsy turvy)
And I just can’t fight the spin
(แอนด์ ดาย จั๊สท แค็นท ไฟ้ท เดอะ สพิน)
Baby, won’t you listen to this love
(เบ๊บี้ , ว็อนท ยู ลิ๊สซึ่น ทู ดิส ลัฝ)
Whose hearts been missing and don’t hurt me
(ฮูส ฮาร์ท บีน มีซซิง แอนด์ ด้อนท์ เฮิร์ท มี)
‘Cause I’m falling your way again
(ค๊อส แอม ฟ๊อลิง ยุร เวย์ อะเกน)

Am I weak
(แอ็ม ไอ วี๊ค)
Well, sometimes I just can’t hardly speak
(เวลล , ซัมไทม์ ซาย จั๊สท แค็นท ฮาดลิ สพี๊ค)
That I have to pinch myself to be sure
(แดท ไอ แฮ็ฝ ทู พินช ไมเซลฟ ทู บี ชัวร์)
That this love is more than I can endure
(แดท ดิส ลัฝ อีส โม แฑ็น นาย แคน เอ็นเดียวรํ)
Sweet thing, you’ve got me signing
(สวี้ท ทริง , ยู๊ฟ ก็อท มี ซายนิง)

Ooo la-la-la
(อู้ ลา ลา ลา)
It’s the way that you feel when you know it’s real
(อิทซ เดอะ เวย์ แดท ยู ฟีล เว็น ยู โนว์ อิทซ เรียล)
Ooo la-la-la
(อู้ ลา ลา ลา)
It’s the warm that’s inside when you’re satisfied
(อิทซ เดอะ วอร์ม แด้ท อิ๊นไซด์ เว็น ยัวร์ แซทอิซไฟด)

Ooo la-la-la
(อู้ ลา ลา ลา)
It’s a dream that lasts forever
(อิทซ ซา ดรีม แดท ล๊าสท ฟอเร๊เฝ่อร)
Ooo la-la-la
(อู้ ลา ลา ลา)
Let’s stay together, oh
(เล็ท สเทย์ ทูเก๊ทเธ่อร์ , โอ)

I can see it there
(ไอ แคน ซี อิท แดร์)
That look upon your face is saying love’s in making
(แดท ลุ๊ค อุพอน ยุร เฟซ อีส เซอิง ลัฝ ซิน เมคอิง)
Boy, I know what’s on your mind
(บอย , ไอ โนว์ ว๊อท ออน ยุร ไมนด์)
Love is for the lasting
(ลัฝ อีส ฟอร์ เดอะ ลาซทิง)
And it’s your just for the asking for the taking
(แอนด์ อิทซ ยุร จั๊สท ฟอร์ ดิ อาคกิ้ง ฟอร์ เดอะ เทคอิง)
‘Cause I’m falling your way this time
(ค๊อส แอม ฟ๊อลิง ยุร เวย์ ดิส ไทม์)

Do I thrill
(ดู ไอ ธริล)
Well, sometimes I get subliminal chills
(เวลล , ซัมไทม์ ซาย เก็ท ซับลีมินโนว ชิล)
That I have to pinch myself to be sure
(แดท ไอ แฮ็ฝ ทู พินช ไมเซลฟ ทู บี ชัวร์)
That this love is more than I can endure
(แดท ดิส ลัฝ อีส โม แฑ็น นาย แคน เอ็นเดียวรํ)
Sweet thing, you got me singing
(สวี้ท ทริง , ยู ก็อท มี ซิงกิง)

Ooo la-la-la
(อู้ ลา ลา ลา)
It’s the take to the sky on a natural high
(อิทซ เดอะ เท้ค ทู เดอะ สกาย ออน อะ แนชแร็ล ไฮฮ)
Ooo la-la-la
(อู้ ลา ลา ลา)
It’s the heaven that’s sent when your heart’s content
(อิทซ เดอะ เฮ๊ฝเฝ่น แด้ท เซ็นท เว็น ยุร ฮาร์ท ค็อนเทนท)

Ooo la-la-la
(อู้ ลา ลา ลา)
It’s a dream that lasts forever
(อิทซ ซา ดรีม แดท ล๊าสท ฟอเร๊เฝ่อร)
Ooo la-la-la
(อู้ ลา ลา ลา)
Let’s stay together
(เล็ท สเทย์ ทูเก๊ทเธ่อร์)

Ooo la-la-la, don’t ever go
(อู้ ลา ลา ลา , ด้อนท์ เอ๊เฝ่อร์ โก)
‘Cause I love you do, I love you so, baby
(ค๊อส ไอ ลัฝ ยู ดู , ไอ ลัฝ ยู โซ , เบ๊บี้)
Ooo la-la-la, don’t ever go
(อู้ ลา ลา ลา , ด้อนท์ เอ๊เฝ่อร์ โก)
‘Cause I’ll surely die if you ever say goodbye, my baby
(ค๊อส แอล ฌูรลิ ดาย อิ๊ฟ ยู เอ๊เฝ่อร์ เซย์ กู๊ดบาย , มาย เบ๊บี้)

You got me falling
(ยู ก็อท มี ฟ๊อลิง)
Falling for you, falling with you
(ฟ๊อลิง ฟอร์ ยู , ฟ๊อลิง วิธ ยู)
Falling to you, falling after you
(ฟ๊อลิง ทู ยู , ฟ๊อลิง แอ๊ฟเท่อร ยู)
Falling
(ฟ๊อลิง)

Ooh, sweet thing, you got me singing
(อู้ , สวี้ท ทริง , ยู ก็อท มี ซิงกิง)
Ooo la-la-la-la-la-la-la-la-la-la
(อู้ ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
Sweet thing, whoa, you got me singing
(สวี้ท ทริง , โว้ว , ยู ก็อท มี ซิงกิง)
Ooo la-la-la-la-la-la-la-la-la-la
(อู้ ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
Sweet thing, whoa, you got me singing
(สวี้ท ทริง , โว้ว , ยู ก็อท มี ซิงกิง)
Ooo la-la-la-la-la-la-la-la-la-la
(อู้ ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
Sweet thing, oh, you got me singing
(สวี้ท ทริง , โอ , ยู ก็อท มี ซิงกิง)
Ooo la-la-la-la-la-la-la-la-la-la
(อู้ ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
Sweet thing, oh, you got me singing
(สวี้ท ทริง , โอ , ยู ก็อท มี ซิงกิง)

Ooo la-la-la
(อู้ ลา ลา ลา)
It’s the way that you feel when you know it’s real
(อิทซ เดอะ เวย์ แดท ยู ฟีล เว็น ยู โนว์ อิทซ เรียล)
Ooo la-la-la
(อู้ ลา ลา ลา)
It’s the warm that’s inside when you’re satisfied
(อิทซ เดอะ วอร์ม แด้ท อิ๊นไซด์ เว็น ยัวร์ แซทอิซไฟด)

Ooo la-la-la
(อู้ ลา ลา ลา)
It’s a dream that lasts forever
(อิทซ ซา ดรีม แดท ล๊าสท ฟอเร๊เฝ่อร)
Ooo la-la-la
(อู้ ลา ลา ลา)
Let’s stay together
(เล็ท สเทย์ ทูเก๊ทเธ่อร์)

Ooh…ooh…
(อู้ อู้)
Sweet, ooh…ooh…ooh…ooh…
(สวี้ท , อู้ อู้ อู้ อู้)
Ooh…ooh…
(อู้ อู้)
Sweet thing, ooh…
(สวี้ท ทริง , อู้)

You know everybody
(ยู โนว์ เอวี่บอดี้)
Sometimes you should just stop
(ซัมไทม์ ยู เชิด จั๊สท สท๊อพ)
And take some time out to tell the one you love
(แอนด์ เท้ค ซัม ไทม์ เอ๊าท ทู เทลล ดิ วัน ยู ลัฝ)
Just how much they mean to you
(จั๊สท ฮาว มัช เด มีน ทู ยู)
Because you see, sometimes the needs of the one
(บิคอส ยู ซี , ซัมไทม์ เดอะ นี๊ด อ็อฝ ดิ วัน)
Outweigh the needs of the many
(เอาทเว เดอะ นี๊ด อ็อฝ เดอะ เมนอิ)
And if you understand what I’m talkin’ about
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู อั๊นเด้อรสแทนด ว๊อท แอม ทอคกิ่น อะเบ๊าท)

Let me hear you say, ” Yeah ”
(เล็ท มี เฮียร ยู เซย์ , ” เย่ “)
Let me hear you say, ” Yeah, yeah, yeah ”
(เล็ท มี เฮียร ยู เซย์ , ” เย่ , เย่ , เย่ “)
Let me hear you say, ” Yeah, yeah, yeah ”
(เล็ท มี เฮียร ยู เซย์ , ” เย่ , เย่ , เย่ “)
Let me hear you say, ” Yeah ”
(เล็ท มี เฮียร ยู เซย์ , ” เย่ “)
Oh, I’m givin’ up to you
(โอ , แอม กีฝอิน อั๊พ ทู ยู)

I said I’m falling [Ooo la-la-la]
(ไอ เซ็ด แอม ฟ๊อลิง [ อู้ ลา ลา ลา ])
I said I’m falling [Ooo la-la-la]
(ไอ เซ็ด แอม ฟ๊อลิง [ อู้ ลา ลา ลา ])
I said I’m falling [Ooo la-la-la]
(ไอ เซ็ด แอม ฟ๊อลิง [ อู้ ลา ลา ลา ])
I said I’m falling [Ooo la-la-la]
(ไอ เซ็ด แอม ฟ๊อลิง [ อู้ ลา ลา ลา ])

I said I’m falling [Ooo la-la-la]
(ไอ เซ็ด แอม ฟ๊อลิง [ อู้ ลา ลา ลา ])
I said I’m falling [Ooo la-la-la]
(ไอ เซ็ด แอม ฟ๊อลิง [ อู้ ลา ลา ลา ])
[Ooo la-la-la]
([ อู้ ลา ลา ลา ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ooo La La La คำอ่านไทย Teena Marie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น