เนื้อเพลง Come on Down คำอ่านไทย TLC

Ooohh yeah yeah yeah
(อู้ เย่ เย่ เย่)
If you need a little tenderness
(อิ๊ฟ ยู นี๊ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล เทนเดอะเน็ซ)
Can’t find it nowhere else
(แค็นท ไฟนด์ ดิท โนแวร์ เอ๊ลส)
If you want a little something sweet
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติง สวี้ท)
You just come to me
(ยู จั๊สท คัม ทู มี)
If you’re hungry for some love at night
(อิ๊ฟ ยัวร์ ฮั๊งกรี้ ฟอร์ ซัม ลัฝ แอ็ท ไน๊ท)
I’ll fix you up just right
(แอล ฟิกซ์ ยู อั๊พ จั๊สท ไร๊ท)
There’s a tender place just down the way
(แดร์ ซา เท๊นเด้อร์ เพลส จั๊สท เดาน เดอะ เวย์)
Where you can stay and I’m singin’
(แวร์ ยู แคน สเทย์ แอนด์ แอม ซิงอิน)

Chorus
(ค๊อรัส)
Come on down
(คัมมอน เดาน)
Where the water tastes sweet
(แวร์ เดอะ ว๊อเท่อร เท๊ซท สวี้ท)
Dive into my ocean
(ไดฝ อิ๊นทู มาย โอ๊เชี่ยน)
Bring your love to me
(บริง ยุร ลัฝ ทู มี)
Come on down come on down
(คัมมอน เดาน คัมมอน เดาน)
Where the lovin’ feels right
(แวร์ เดอะ ลัฝวิน ฟีล ไร๊ท)
Door is always open
(ดอร์ อีส ออลเว โอ๊เพ่น)
Open all night [come down baby]
(โอ๊เพ่น ออล ไน๊ท [ คัม เดาน เบ๊บี้ ])
Baby won’t you come on down
(เบ๊บี้ ว็อนท ยู คัมมอน เดาน)

I can take you where you need to go
(ไอ แคน เท้ค ยู แวร์ ยู นี๊ด ทู โก)
Take you there nice and slow
(เท้ค ยู แดร์ ไน๊ซ์ แอนด์ สโลว์)
To a place where feelings run so deep
(ทู อะ เพลส แวร์ ฟีลอิง รัน โซ ดี๊พ)
You just run to me
(ยู จั๊สท รัน ทู มี)
I can lead you to a special kiss
(ไอ แคน ลี๊ด ยู ทู อะ สเพ๊เชี่ยล คิซ)
Fulfill your every wish
(ฟุลฟีล ยุร เอ๊เฝอร์รี่ วิ๊ช)
There’s a place I know just down the road
(แดร์ ซา เพลส ไอ โนว์ จั๊สท เดาน เดอะ โร้ด)
Where you should go and I’m singin’
(แวร์ ยู เชิด โก แอนด์ แอม ซิงอิน)

Chorus
(ค๊อรัส)

Oooooh
(อูฮู)
I can take you to where the love flows like wine [yea yea]
(ไอ แคน เท้ค ยู ทู แวร์ เดอะ ลัฝ โฟลว์ ไล๊ค ไวน์ [ เย เย ])
I can show you my deepest secrets inside me [yea yea]
(ไอ แคน โชว์ ยู มาย ดีเปท ซี๊เขร็ท อิ๊นไซด์ มี [ เย เย ])
And you can take me just where I wanna be
(แอนด์ ยู แคน เท้ค มี จั๊สท แวร์ ไอ วอนนา บี)
So come here and get close
(โซ คัม เฮียร แอนด์ เก็ท โคลส)
And baby gimme what I need the most
(แอนด์ เบ๊บี้ กีมมิ ว๊อท ไอ นี๊ด เดอะ โมซท)

Come come down
(คัม คัม เดาน)
If you need a little tenderness
(อิ๊ฟ ยู นี๊ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล เทนเดอะเน็ซ)
Can’t find it nowhere else
(แค็นท ไฟนด์ ดิท โนแวร์ เอ๊ลส)
If you want a little something sweet
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติง สวี้ท)
You just come to me
(ยู จั๊สท คัม ทู มี)
If you’re hungry for some love at night
(อิ๊ฟ ยัวร์ ฮั๊งกรี้ ฟอร์ ซัม ลัฝ แอ็ท ไน๊ท)
I’ll fix you up just right
(แอล ฟิกซ์ ยู อั๊พ จั๊สท ไร๊ท)
There’s a tender place just down the wayWhere you can stay and I’m singin’
(แดร์ ซา เท๊นเด้อร์ เพลส จั๊สท เดาน เดอะ wayWhere ยู แคน สเทย์ แอนด์ แอม ซิงอิน)

Chorus
(ค๊อรัส)

All you gotta do is come to me
(ออล ยู กอททะ ดู อีส คัม ทู มี)
Oh baby baby come down on me
(โอ เบ๊บี้ เบ๊บี้ คัม เดาน ออน มี)
Where the water, water tastes so sweet
(แวร์ เดอะ ว๊อเท่อร , ว๊อเท่อร เท๊ซท โซ สวี้ท)
Just come to me, come to me
(จั๊สท คัม ทู มี , คัม ทู มี)
You’re in me
(ยัวร์ อิน มี)
Come on down
(คัมมอน เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Come on Down คำอ่านไทย TLC

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น