เนื้อเพลง Indescribable คำอ่านไทย Chris Tomlin

From the highest of heights to the depths of the sea
(ฟรอม เดอะ ฮายเอส อ็อฝ ไฮท ทู เดอะ เด็พธ อ็อฝ เดอะ ซี)
Creation’s revealing Your majesty
(คริเอฌัน รีวิวลิง ยุร ม๊าเจ๊สที่)
From the colors of fall to the fragrance of spring
(ฟรอม เดอะ คัลเออะ อ็อฝ ฟอลล์ ทู เดอะ ฟเรกแร็นซ อ็อฝ สพริง)
Every creature unique in the song that it sings
(เอ๊เฝอร์รี่ ครีเชอะ ยูนี๊ค อิน เดอะ ซ็อง แดท ดิธ ซิง)
All exclaiming
(ออล exclaimings)

Indescribable, uncontainable,
(อินดิซคไรบอะบล , uncontainable ,)
You placed the stars in the sky and You know them by name.
(ยู เพลส เดอะ สทาร์ ซิน เดอะ สกาย แอนด์ ยู โนว์ เด็ม บาย เนม)
You are amazing God
(ยู อาร์ อะเมสอิง ก๊อด)
All powerful, untameable,
(ออล เพาเออะฟุล , untameable ,)
Awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim
(Awestruck วี ฟอลล์ ทู เอ๊า นี แอส วี ฮัมบลิ โพรเคลม)
You are amazing God
(ยู อาร์ อะเมสอิง ก๊อด)

Who has told every lightning bolt where it should go
(ฮู แฮ็ส โทลด เอ๊เฝอร์รี่ ไล๊ทนิ่ง โบ๊ลทฺ แวร์ อิท เชิด โก)
Or seen heavenly storehouses laden with snow
(ออ ซีน เฮฝเอ็นลิ storehouses เลเดน วิธ สโนว์)
Who imagined the sun and gives source to its light
(ฮู อิมแม๊จิ้น เดอะ ซัน แอนด์ กี๊ฝ ซ๊อร์ซ ทู อิทซ ไล๊ท)
Yet conceals it to bring us the coolness of night
(เย๊ท คอนซีล ซิท ทู บริง อัซ เดอะ คูลเน็ซ อ็อฝ ไน๊ท)
None can fathom
(นัน แคน แฟฑอัม)

Indescribable, uncontainable,
(อินดิซคไรบอะบล , uncontainable ,)
You placed the stars in the sky and You know them by name
(ยู เพลส เดอะ สทาร์ ซิน เดอะ สกาย แอนด์ ยู โนว์ เด็ม บาย เนม)
You are amazing God
(ยู อาร์ อะเมสอิง ก๊อด)
All powerful, untameable,
(ออล เพาเออะฟุล , untameable ,)
Awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim
(Awestruck วี ฟอลล์ ทู เอ๊า นี แอส วี ฮัมบลิ โพรเคลม)
You are amazing God
(ยู อาร์ อะเมสอิง ก๊อด)
You are amazing God
(ยู อาร์ อะเมสอิง ก๊อด)

Indescribable, uncontainable,
(อินดิซคไรบอะบล , uncontainable ,)
You placed the stars in the sky and You know them by name.
(ยู เพลส เดอะ สทาร์ ซิน เดอะ สกาย แอนด์ ยู โนว์ เด็ม บาย เนม)
You are amazing God
(ยู อาร์ อะเมสอิง ก๊อด)
All powerful, untameable,
(ออล เพาเออะฟุล , untameable ,)
Awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim
(Awestruck วี ฟอลล์ ทู เอ๊า นี แอส วี ฮัมบลิ โพรเคลม)
You are amazing God
(ยู อาร์ อะเมสอิง ก๊อด)
Indescribable, uncontainable,
(อินดิซคไรบอะบล , uncontainable ,)
You placed the stars in the sky and You know them by name.
(ยู เพลส เดอะ สทาร์ ซิน เดอะ สกาย แอนด์ ยู โนว์ เด็ม บาย เนม)
You are amazing God
(ยู อาร์ อะเมสอิง ก๊อด)
Incomparable, unchangeable
(อินคอมเพราเบิล , unchangeable)
You see the depths of my heart and You love me the same
(ยู ซี เดอะ เด็พธ อ็อฝ มาย ฮาร์ท แอนด์ ยู ลัฝ มี เดอะ เซม)
You are amazing God
(ยู อาร์ อะเมสอิง ก๊อด)
You are amazing God
(ยู อาร์ อะเมสอิง ก๊อด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Indescribable คำอ่านไทย Chris Tomlin

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น