เนื้อเพลง Sense of Humor คำอ่านไทย Darren Hayes

You will like my sense of humor
(ยู วิล ไล๊ค มาย เซ้นส อ็อฝ ฮิ๊วเม่อร์)
You will be addicted to my smile
(ยู วิล บี แอ๊ดดิคท ทู มาย สไมล์)
Laughing all the while
(ลาฟอิง ออล เดอะ ไวล์)
And I will end each conversation
(แอนด์ ดาย วิล เอ็นด อีช คอนเฝอะเซฌัน)
I will leave the room with upper hand
(ไอ วิล ลี๊ฝ เดอะ รูม วิธ อัพเพอะ แฮนด์)
And you will understand
(แอนด์ ยู วิล อั๊นเด้อรสแทนด)

You will find my scent attractive
(ยู วิล ไฟนด์ มาย เซ็นท แอ็ทแรคทิฝ)
You will like my real, engaging eyes
(ยู วิล ไล๊ค มาย เรียล , เอ็นเกจอิง อาย)
And playful, childlike smile
(แอนด์ พเลฟุล , ไชลดไลค สไมล์)
You will find my style appealing
(ยู วิล ไฟนด์ มาย สไทล์ อเพียวลิง)
I will overpower you with wits
(ไอ วิล โอเฝอะเพาเออะ ยู วิธ วิท)
And I will be a hit
(แอนด์ ดาย วิล บี อะ ฮิท)

If only you’d run to me
(อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ยูต รัน ทู มี)
If only you’d come to me
(อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ยูต คัม ทู มี)
If only you’d relax upon your rules
(อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ยูต รีแหล๊ก อุพอน ยุร รูล)
And dare to be love’s fool
(แอนด์ แดร์ ทู บี ลัฝ ฟูล)
If only you’d come for me
(อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ยูต คัม ฟอร์ มี)
If only you’d run to me
(อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ยูต รัน ทู มี)
If only you’d relax upon those rules
(อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ยูต รีแหล๊ก อุพอน โฑส รูล)
And dare to be love’s fool
(แอนด์ แดร์ ทู บี ลัฝ ฟูล)

Waking up from a coma [tossing, turning]
(เวคกิ้ง อั๊พ ฟรอม มา โค๊ม่า [ ทอซซิง , เทินนิง ])
Sweat has covered my body [my mouth felt dry]
(สเว็ท แฮ็ส โค๊ฝเฝ่อร์ มาย บ๊อดี้ [ มาย เม๊าธ เฟ็ลท ดราย ])
My life flashing before me [nothing much to say]
(มาย ไล๊ฟ แฟ๊ดชิง บีฟอร์ มี [ นัธอิง มัช ทู เซย์ ])
Still it was so boring [did you hear me sing?]
(สทิลล อิท วอส โซ โบริง [ ดิด ยู เฮียร มี ซิง ])
Only I could adore you [the wind through the trees]
(โอ๊นลี่ ไอ เคิด อะโด ยู [ เดอะ วินด ทรู เดอะ ทรี ])
Silently barking orders [rushing up to me]
(ไซเล็นทลิ บารกคิง อ๊อร์เด้อร์ [ รูซชิง อั๊พ ทู มี ])
This is only beginning [don’t anger the sea]
(ดิส ซิส โอ๊นลี่ บีกีนนิง [ ด้อนท์ แอ๊งเก้อร เดอะ ซี ])
Oh, the wave’s crashing higher and higher on me
(โอ , เดอะ เว๊ฝ แคร๊ชชิง ไฮเออะ แอนด์ ไฮเออะ ออน มี)

Crash, crash, crash, crash
(คแร็ฌ , คแร็ฌ , คแร็ฌ , คแร็ฌ)

If only you’d relax upon your rules
(อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ยูต รีแหล๊ก อุพอน ยุร รูล)
And dare to be love’s fool
(แอนด์ แดร์ ทู บี ลัฝ ฟูล)
If only you’d run to me
(อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ยูต รัน ทู มี)
All the blinking lights, noise of eternity [if only you’d come to me]
(ออล เดอะ บลีงคิง ไล๊ท , น๊อยส อ็อฝ อิเทอนิทิ [ อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ยูต คัม ทู มี ])
All the sentences swirling inside of me [you will like my sense of humor]
(ออล เดอะ เซ๊นเท้นซ สเวอร์ลิง อิ๊นไซด์ อ็อฝ มี [ ยู วิล ไล๊ค มาย เซ้นส อ็อฝ ฮิ๊วเม่อร์ ])
Inside of me [and dare to be love’s fool]
(อิ๊นไซด์ อ็อฝ มี [ แอนด์ แดร์ ทู บี ลัฝ ฟูล ])
[If only you’d come to me]
([ อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ยูต คัม ทู มี ])
I have censored my eyes, I get drawn through my ears [if only you’d run to me]
(ไอ แฮ็ฝ เซ๊นเซ่อร์ มาย อาย , ไอ เก็ท ดรอน ทรู มาย เอียร [ อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ยูต รัน ทู มี ])
Redirected desire now
(Redirected ดีไซรํ นาว)
It comes out as tears [you will like my sense of humor]
(อิท คัม เอ๊าท แอส เทียร์ [ ยู วิล ไล๊ค มาย เซ้นส อ็อฝ ฮิ๊วเม่อร์ ])
You know, it comes out as tears [and dare to be love’s fool]
(ยู โนว์ , อิท คัม เอ๊าท แอส เทียร์ [ แอนด์ แดร์ ทู บี ลัฝ ฟูล ])

You will like my sense of humor
(ยู วิล ไล๊ค มาย เซ้นส อ็อฝ ฮิ๊วเม่อร์)
You will like my sense of humor
(ยู วิล ไล๊ค มาย เซ้นส อ็อฝ ฮิ๊วเม่อร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sense of Humor คำอ่านไทย Darren Hayes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น