เนื้อเพลง You Are My Daily Bread คำอ่านไทย Fred Hammond

[Intro]
([ อินโทร ])
You are, You are
(ยู อาร์ , ยู อาร์)
Oh Lord You are
(โอ หลอร์ด ยู อาร์)
Oh Lord, Oh Lord You are
(โอ หลอร์ด , โอ หลอร์ด ยู อาร์)
Oh Lord You are
(โอ หลอร์ด ยู อาร์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
You are my Daily Bread
(ยู อาร์ มาย เด๊ลี่ เบร้ด)
You are my Living Well
(ยู อาร์ มาย ลีฝอิง เวลล)
You are my Present Help
(ยู อาร์ มาย เพร๊สเซ่นท เฮ้ลพ)
You are, You are, You are
(ยู อาร์ , ยู อาร์ , ยู อาร์)

[Verse]
([ เฝิซ ])
Every good and perfect thing
(เอ๊เฝอร์รี่ กู๊ด แอนด์ เพ๊อร์เฟ็คท ทริง)
Comes from You and now we bring
(คัม ฟรอม ยู แอนด์ นาว วี บริง)
All of our worship
(ออล อ็อฝ เอ๊า เวอฌิพ)
So thankful for all, all You are
(โซ แธงคฟุล ฟอร์ ออล , ออล ยู อาร์)
Lift up a song to You in praise
(ลิฟท อั๊พ อะ ซ็อง ทู ยู อิน เพรส)
And we will make mention of Your name
(แอนด์ วี วิล เม้ค เม๊นชั่น อ็อฝ ยุร เนม)
There is none like You and we will always say
(แดร์ อีส นัน ไล๊ค ยู แอนด์ วี วิล ออลเว เซย์)
How glorious
(ฮาว กโลเรียซ)
Is our Lord
(อีส เอ๊า หลอร์ด)
How glorious is the Lord forever
(ฮาว กโลเรียซ ซิส เดอะ หลอร์ด ฟอเร๊เฝ่อร)

[Repeat Chorus]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ])

[Repeat Verse]
([ รีพี๊ท เฝิซ ])

[Repeat Chorus 2x]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส 2x ])

[Vamp]
([ แฝ็มพ ])
You are, You are
(ยู อาร์ , ยู อาร์)
You are, You are
(ยู อาร์ , ยู อาร์)
You are, You are
(ยู อาร์ , ยู อาร์)
You are, You are
(ยู อาร์ , ยู อาร์)

[Repeat Chorus]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ])

[Repeat Vamp]
([ รีพี๊ท แฝ็มพ ])

[Repeat Intro]
([ รีพี๊ท อินโทร ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Are My Daily Bread คำอ่านไทย Fred Hammond

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น