เนื้อเพลง Real Hip Hop คำอ่านไทย Jadakiss feat Sheek

[Swizz Beatz]
([ สวิซ บีทซ ])
Swizz Beatz the monsta
(สวิซ บีทซ เดอะ หมาดดา)
Real music [real music] let’s go
(เรียล มิ๊วสิค [ เรียล มิ๊วสิค ] เล็ท โก)

The hood’s hot! [uh-huh, yeah] The hood’s hot! [clap]
(เดอะ ฮุด ฮอท ! [ อา ฮู , เย่ ] เดอะ ฮุด ฮอท ! [ คแล็พ ])
The hood’s hot! [oh, yeah] The hood’s hot [yeah, yeah]
(เดอะ ฮุด ฮอท ! [ โอ , เย่ ] เดอะ ฮุด ฮอท [ เย่ , เย่ ])

[Verse One: Jadakiss]
([ เฝิซ วัน : Jadakiss ])
Yo when I squirt the chrome the funeral home
(โย เว็น นาย ซคเวิท เดอะ คโรม เดอะ ฟิ๊วเนอร่อล โฮม)
gon’ double they money this year off my work alone
(ก็อน ดั๊บเบิ้ล เด มั๊นนี่ ดิส เยียร์ ออฟฟ มาย เวิ๊ร์ค อะโลน)
So cool with it, yet and still I’m old school with it
(โซ คูล วิธ อิท , เย๊ท แอนด์ สทิลล แอม โอลด์ สคูล วิธ อิท)
Nobody gotta know who did it
(โนบอดี้ กอททะ โนว์ ฮู ดิด ดิท)
Two-thirds of the L.O., where the X at?
(ทู เทริ๊ด อ็อฝ เดอะ แอล โอ , แวร์ เดอะ เอ๊กซฺ แอ็ท)
Hoodie under the suit jacket, double-breast that
(ฮูดี อั๊นเด้อร เดอะ ซุ๊ท แจ๊คเก๊ต , ดั๊บเบิ้ล บรี๊สทฺ แดท)
I’m in the hood like scratch-offs, get them packs off
(แอม อิน เดอะ ฮุด ไล๊ค สแครทช ออฟฟ , เก็ท เด็ม แพ็ค ออฟฟ)
Lame n*ggaz cuffin them whack whores
(เลม เอ็น *ggaz cuffin เด็ม ฮแว็ค โฮ)
Use of the pick goin back door, no more for the fake
(ยู๊ส อ็อฝ เดอะ พิค โกอิน แบ็ค ดอร์ , โน โม ฟอร์ เดอะ เฟ้ค)
Just stand there and I’ma dish it back off
(จั๊สท สแทนด์ แดร์ แอนด์ แอมอา ดิช อิท แบ็ค ออฟฟ)
Might lay it up, might not
(ไมท เลย์ อิท อั๊พ , ไมท น็อท)
N*ggaz don’t be in the wrong place cause it’s me in the right spot
(เอ็น *ggaz ด้อนท์ บี อิน เดอะ รอง เพลส ค๊อส อิทซ มี อิน เดอะ ไร๊ท สพอท)
I’m quite hot, y’all n*ggaz is quite pop
(แอม ไคว๊ ฮอท , ยอล เอ็น *ggaz อีส ไคว๊ พ็อพ)
The record don’t sell then I still got light rocks
(เดอะ เร๊คขอร์ด ด้อนท์ เซลล์ เด็น นาย สทิลล ก็อท ไล๊ท ร๊อค)
Like wearin Timbs with Nike socks
(ไล๊ค เวียริน ทิมสฺ วิธ นายกี้ ซ๊อค)
And the lil’ bit of money I did make I put it in light stocks
(แอนด์ เดอะ ลิล บิท อ็อฝ มั๊นนี่ ไอ ดิด เม้ค ไก พุท ดิธ อิน ไล๊ท สท๊อค)

[Swizz Beatz]
([ สวิซ บีทซ ])
Yeah, how y’all doin out there [Jada whattup n*gga?]
(เย่ , ฮาว ยอล โดย เอ๊าท แดร์ [ Jada ฮวอทดั๊พ เอ็น *gga ])
How y’all doin out there? [It’s your boy Sheek Louch n*gga]
(ฮาว ยอล โดย เอ๊าท แดร์ [ อิทซ ยุร บอย Sheek Louch เอ็น *gga ])
The hood’s hot! [Thanks for invitin me on this track]
(เดอะ ฮุด ฮอท ! [ แธ๊งค์ ฟอร์ invitin มี ออน ดิส แทร็ค ])
The hood’s hot!
(เดอะ ฮุด ฮอท !)

[Verse Two: Sheek Louch]
([ เฝิซ ทู : Sheek Louch ])
Yo if my flow too tight, put the pressure on
(โย อิ๊ฟ มาย โฟลว์ ทู ไท๊ท , พุท เดอะ พเรฌเออะ ออน)
Watch the juice come out like I’m squeezin a Sprite
(ว๊อทช เดอะ จู้ยซ คัม เอ๊าท ไล๊ค แอม สควีซิน อะ ซพไรท)
Make big deals, get out on big bails
(เม้ค บิ๊ก ดีล , เก็ท เอ๊าท ออน บิ๊ก เบล)
Sh*t, your career about as short as Amil’s [ha ha]
(ฌะ *ที , ยุร แคร์เรีย อะเบ๊าท แอส ช๊อร์ท แอส Amils [ ฮา ฮา ])
Sh*t on n*ggaz like I had two tails [damn]
(ฌะ *ที ออน เอ็น *ggaz ไล๊ค ไก แฮ็ด ทู เทล [ แดมนํ ])
With enough bars to open four jails
(วิธ อีน๊าฟ บาร์ ทู โอ๊เพ่น โฟ เจล)
If you don’t know n*gga, ask Madden
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ โนว์ เอ็น *gga , อาสคฺ Madden)
How I play with the hammer, in Manhattan
(ฮาว ไอ เพลย์ วิธ เดอะ แฮ๊มเมอร์ , อิน แมนแฮตัน)
Shank up [yeah] n*ggaz leak enough blood
(แฌ็งค อั๊พ [ เย่ ] เอ็น *ggaz ลี๊ค อีน๊าฟ บลัด)
to fill a motherf*ckin H-2 tank up
(ทู ฟิลล อะ motherf*ckin เฮส 2 แท๊งค อั๊พ)
Getcha bank up [yeah] who you rank up
(แกทชา แบ๊งค อั๊พ [ เย่ ] ฮู ยู แร๊งค อั๊พ)
Get off his d*ck and get you a brick [woo!]
(เก็ท ออฟฟ ฮิส d*ck แอนด์ เก็ท ยู อะ บริ๊ค [ วู ! ])
We done seen every John Woo flick
(วี ดัน ซีน เอ๊เฝอร์รี่ จอน วู ฟลิค)
So act like The Killer instead of some chick [b*tch]
(โซ แอ๊คท ไล๊ค เดอะ คีลเลอะ อินสเท๊ด อ็อฝ ซัม ชิค [ บี *tch ])
F*ck a pimp cup, get a plastic one [no doubt]
(เอฟ *ck กา พิมพ คัพ , เก็ท ดา พแลซทิค วัน [ โน เดาท ])
Put some ‘gnac in that sh*t and go and get it done
(พุท ซัม แนค อิน แดท ฌะ *ที แอนด์ โก แอนด์ เก็ท ดิธ ดัน)

[Swizz Beatz]
([ สวิซ บีทซ ])
How y’all doin out there? [You know what they want right]
(ฮาว ยอล โดย เอ๊าท แดร์ [ ยู โนว์ ว๊อท เด ว้อนท ไร๊ท ])
How y’all doin out there? [They want that gangsta sh*t from us daddy]
(ฮาว ยอล โดย เอ๊าท แดร์ [ เด ว้อนท แดท แก๊งซดา ฌะ *ที ฟรอม อัซ แดดดิ ])
The hood’s hot! [So let that sh*t hit you]
(เดอะ ฮุด ฮอท ! [ โซ เล็ท แดท ฌะ *ที ฮิท ยู ])
The hood’s hot!
(เดอะ ฮุด ฮอท !)

[Verse Three: Sheek]
([ เฝิซ ทรี : Sheek ])
Me and ‘Kiss hot like lava [no doubt]
(มี แอนด์ คิซ ฮอท ไล๊ค ลาฝะ [ โน เดาท ])
We got sons in the game and we don’t need Maury to know who the father
(วี ก็อท ซัน ซิน เดอะ เกม แอนด์ วี ด้อนท์ นี๊ด Maury ทู โนว์ ฮู เดอะ ฟ๊าเท่อร)
If we don’t know you, your bars ain’t big enough [nah]
(อิ๊ฟ วี ด้อนท์ โนว์ ยู , ยุร บาร์ เอน บิ๊ก อีน๊าฟ [ นาห์ ])
You need a gimmick, go run around the block with Puff
(ยู นี๊ด อะ กิ๊มมิค , โก รัน อะราวนฺดฺ เดอะ บล๊อค วิธ พัฟ)
Get a Black Phone, rent some of Jigga’s stuff
(เก็ท ดา แบล๊ค โฟน , เร๊นท ซัม อ็อฝ จิ๊กกา สทั๊ฟฟ)
I’m like T-Dub, you wanna be dubbed [no doubt]
(แอม ไล๊ค ที ดับ , ยู วอนนา บี ดับ [ โน เดาท ])
I was there when a lil’ n*gga re’d up
(ไอ วอส แดร์ เว็น อะ ลิล เอ็น *gga เร้ด อั๊พ)
You ain’t Willie, you just act G’d up
(ยู เอน วิลลี , ยู จั๊สท แอ๊คท Gd อั๊พ)

[Jadakiss]
([ Jadakiss ])
Yeah, uh, yo
(เย่ , อา , โย)
I branched out, so you can get the deez
(ไอ บร๊านชฺ เอ๊าท , โซ ยู แคน เก็ท เดอะ deez)
In the glass seam bags you can pull the stamps out
(อิน เดอะ กล๊าสส ซีม แบ๊ก ยู แคน พูลล เดอะ สแทมพ์ เอ๊าท)
N*gga the champ’s out, we don’t rock loud colors
(เอ็น *gga เดอะ แช๊มพํ เอ๊าท , วี ด้อนท์ ร๊อค เลาด คัลเออะ)
We pop loud guns n*gga to stand out
(วี พ็อพ เลาด กัน เอ็น *gga ทู สแทนด์ เอ๊าท)
You know what it is kid, your man got the money in his crib
(ยู โนว์ ว๊อท ดิธ อีส คิด , ยุร แมน ก็อท เดอะ มั๊นนี่ อิน ฮิส คริบ)
Then we gon’ go in your man’s house
(เด็น วี ก็อน โก อิน ยุร แมน เฮ้าส)
Double R D-Block n*gga the camp’s out
(ดั๊บเบิ้ล อาร์ ดี บล๊อค เอ็น *gga เดอะ แค๊มพํ เอ๊าท)
Can’t forget about Swizz, he blowin the amps out, what?
(แค็นท ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท สวิซ , ฮี โบลวิน ดิ amps เอ๊าท , ว๊อท)

[Swizz Beatz]
([ สวิซ บีทซ ])
How y’all doin out there?
(ฮาว ยอล โดย เอ๊าท แดร์)
How y’all doin out there?
(ฮาว ยอล โดย เอ๊าท แดร์)
The hood’s hot!
(เดอะ ฮุด ฮอท !)
The hood’s hot!
(เดอะ ฮุด ฮอท !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Real Hip Hop คำอ่านไทย Jadakiss feat Sheek

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น