เนื้อเพลง The Invisible Man (Queen) คำอ่านไทย Queen

I’m the invisible man,
(แอม ดิ อินฝิ๊ซิเบิ้ล แมน ,)
I’m the invisible man,
(แอม ดิ อินฝิ๊ซิเบิ้ล แมน ,)
Incredible how you can,
(อินเคร๊ดิเบิ้ล ฮาว ยู แคน ,)
See right through me,
(ซี ไร๊ท ทรู มี ,)

When you hear a sound,
(เว็น ยู เฮียร รา ซาวน์ด ,)
That you just can’t place
(แดท ยู จั๊สท แค็นท เพลส)
Feel somethin’ move
(ฟีล ซัมติน มู๊ฝ)
That you just can’t trace,
(แดท ยู จั๊สท แค็นท เทร๊ซ ,)
When something sits
(เว็น ซัมติง ซิท)
On the end of your bed
(ออน ดิ เอ็นด อ็อฝ ยุร เบ๊ด)
Don’t turn around
(ด้อนท์ เทิร์น อะราวนฺดฺ)
When you hear me tread.
(เว็น ยู เฮียร มี ทเร็ด)

I’m the invisible man,
(แอม ดิ อินฝิ๊ซิเบิ้ล แมน ,)
I’m the invisible man
(แอม ดิ อินฝิ๊ซิเบิ้ล แมน)
Incredible how you can
(อินเคร๊ดิเบิ้ล ฮาว ยู แคน)
See right through me
(ซี ไร๊ท ทรู มี)
I’m the invisible man
(แอม ดิ อินฝิ๊ซิเบิ้ล แมน)
I’m the invisible man
(แอม ดิ อินฝิ๊ซิเบิ้ล แมน)
It’s criminal how I can
(อิทซ ครีมอิแน็ล ฮาว ไอ แคน)
See right through you.
(ซี ไร๊ท ทรู ยู)

Now I’m in your room
(นาว แอม อิน ยุร รูม)
And I’m in your bed
(แอนด์ แอม อิน ยุร เบ๊ด)
And I’m in your life
(แอนด์ แอม อิน ยุร ไล๊ฟ)
And I’m in your head
(แอนด์ แอม อิน ยุร เฮด)
Like the CIA
(ไล๊ค เดอะ CIA)
Or the FBI
(ออ เดอะ FBI)
You’ll never get close
(โยว เน๊เฝ่อร์ เก็ท โคลส)
Never take me alive
(เน๊เฝ่อร์ เท้ค มี อะไล๊ฝ)

I’m the invisible man
(แอม ดิ อินฝิ๊ซิเบิ้ล แมน)
I’m the invisible man
(แอม ดิ อินฝิ๊ซิเบิ้ล แมน)
Incredible how you can
(อินเคร๊ดิเบิ้ล ฮาว ยู แคน)
See right through me
(ซี ไร๊ท ทรู มี)
I’m the invisible man
(แอม ดิ อินฝิ๊ซิเบิ้ล แมน)
I’m the invisible man
(แอม ดิ อินฝิ๊ซิเบิ้ล แมน)
It’s criminal how I can
(อิทซ ครีมอิแน็ล ฮาว ไอ แคน)
See right through you,
(ซี ไร๊ท ทรู ยู ,)

Hah, hah, hah, hello,
(ฮ๊า , ฮ๊า , ฮ๊า , เฮ็ลโล ,)
Hah, hah, hah, hello,
(ฮ๊า , ฮ๊า , ฮ๊า , เฮ็ลโล ,)
Hah, hah, hah, hello-hello-hello-hello,
(ฮ๊า , ฮ๊า , ฮ๊า , เฮ็ลโล เฮ็ลโล เฮ็ลโล เฮ็ลโล ,)
Never had a real good friend – not a boy or a girl
(เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด อะ เรียล กู๊ด เฟรน น็อท ดา บอย ออ รา เกิร์ล)
No-one knows what I’ve been through – let my flag unfurl
(โน วัน โนว์ ว๊อท แอฝ บีน ทรู เล็ท มาย แฟล๊ก อันเฟิล)
So make my mark from the edge of the world,
(โซ เม้ค มาย ม๊าร์ค ฟรอม ดิ เอจ อ็อฝ เดอะ เวิลด ,)
From the edge of the world,
(ฟรอม ดิ เอจ อ็อฝ เดอะ เวิลด ,)
From the edge of the world,
(ฟรอม ดิ เอจ อ็อฝ เดอะ เวิลด ,)

Now I’m on your track
(นาว แอม ออน ยุร แทร็ค)
And I’m in your mind,
(แอนด์ แอม อิน ยุร ไมนด์ ,)
And I’m on your back
(แอนด์ แอม ออน ยุร แบ็ค)
But don’t look behind
(บั๊ท ด้อนท์ ลุ๊ค บีฮายน์)
I’m your meanest thought
(แอม ยุร มีนเอส ธอท)
I’m your darkest fear
(แอม ยุร ดาร์คเนท เฟียร์)
Put I’ll never get caught
(พุท แอล เน๊เฝ่อร์ เก็ท คอท)
You can’t shake me, shake me dear,
(ยู แค็นท เช้ค มี , เช้ค มี เดียร์ ,)

I’m the invisible man,
(แอม ดิ อินฝิ๊ซิเบิ้ล แมน ,)
I’m the invisible man
(แอม ดิ อินฝิ๊ซิเบิ้ล แมน)
Incredible how you can
(อินเคร๊ดิเบิ้ล ฮาว ยู แคน)
See right through me
(ซี ไร๊ท ทรู มี)
I’m the invisible man
(แอม ดิ อินฝิ๊ซิเบิ้ล แมน)
I’m the invisible man
(แอม ดิ อินฝิ๊ซิเบิ้ล แมน)
It’s criminal how I can
(อิทซ ครีมอิแน็ล ฮาว ไอ แคน)
See right through you
(ซี ไร๊ท ทรู ยู)
Look at me, look at me
(ลุ๊ค แกท มี , ลุ๊ค แกท มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Invisible Man (Queen) คำอ่านไทย Queen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น