เนื้อเพลง Black Lung คำอ่านไทย Rancid

Sign a petition under working condition
(ซายน อะ เพทิ๊ชั่น อั๊นเด้อร เวิคกิง คอนดิ๊ชั่น)
Union is in bed with the coal operators [call of berettas]
(ยู๊เนี่ยน อีส ซิน เบ๊ด วิธ เดอะ โคล ออพเออะเรเทอะ [ คอลลํ อ็อฝ เบอเรทดา ])
Carry are freedom looking for something
(แค๊รรี่ อาร์ ฟรีดัม ลุคอิง ฟอร์ ซัมติง)
To get you family better life for every single day
(ทู เก็ท ยู แฟ๊มิลี่ เบ๊ทเท่อร์ ไล๊ฟ ฟอร์ เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊งเกิ้ล เดย์)

Some things keep me going
(ซัม ทริง คี๊พ มี โกอิ้ง)
Well I got no one to blame
(เวลล ไอ ก็อท โน วัน ทู เบลม)
Five o’clock is comin’
(ไฟฝ โอคล็อก อีส คัมอิน)
Do you feel the same?
(ดู ยู ฟีล เดอะ เซม)
When a lonely whistle
(เว็น อะ โลนลิ วิสเทิ่ล)
Calls out your name?
(คอลลํ เอ๊าท ยุร เนม)

What a man likes to see
(ว๊อท ดา แมน ไล๊ค ทู ซี)
When they come after mine
(เว็น เด คัม แอ๊ฟเท่อร ไมน์)
No prettiness for the mighty black lung
(โน พรีททิเน็ซ ฟอร์ เดอะ ไมทอิ แบล๊ค ลัง)
Rank and file workers, rank and file minds
(แร๊งค แอนด์ ไฟล์ เวอเคอะ , แร๊งค แอนด์ ไฟล์ ไมนด์)
Take off the gloves and sock it to ’em
(เท้ค ออฟฟ เดอะ กลัฝ แซน ซ๊อค อิท ทู เอ็ม)

Some things keep me going
(ซัม ทริง คี๊พ มี โกอิ้ง)
Well I got no one to blame
(เวลล ไอ ก็อท โน วัน ทู เบลม)
Five o’clock is comin’
(ไฟฝ โอคล็อก อีส คัมอิน)
Do you feel the same?
(ดู ยู ฟีล เดอะ เซม)
When a lonely whistle
(เว็น อะ โลนลิ วิสเทิ่ล)
Calls out your name?
(คอลลํ เอ๊าท ยุร เนม)

Hey young believer/unbeliever [Hey]
(เฮ ยัง บิลีฝเฝอะ /อันบิลีฝเออะ [ เฮ ])
Black lung fever [Hey]
(แบล๊ค ลัง ฟี๊เฝ่อร [ เฮ ])
Transmit receiver [Hey]
(ทรานซมิท ริซีฝเออะ [ เฮ ])
Backed up deceiver [Hey]
(แบ็ค อั๊พ deceiver [ เฮ ])
Well I don’t like it either [Hey]
(เวลล ไอ ด้อนท์ ไล๊ค อิท ไอ๊เทร่อ [ เฮ ])
We’re all presidents for the [Hey]
(เวีย ออล เพร๊สซิเด้นท ฟอร์ เดอะ [ เฮ ])
Black lung fever [Hey]
(แบล๊ค ลัง ฟี๊เฝ่อร [ เฮ ])

Some things keep me going
(ซัม ทริง คี๊พ มี โกอิ้ง)
Well I got no one to blame
(เวลล ไอ ก็อท โน วัน ทู เบลม)
Five o’clock is comin’
(ไฟฝ โอคล็อก อีส คัมอิน)
Do you feel the same?
(ดู ยู ฟีล เดอะ เซม)
When a lonely whistle
(เว็น อะ โลนลิ วิสเทิ่ล)
Calls out your name?
(คอลลํ เอ๊าท ยุร เนม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Black Lung คำอ่านไทย Rancid

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น