เนื้อเพลง Lie To Me คำอ่านไทย Bryan Adams

I walkde in – you walked out
(ไอ walkde อิน ยู ว๊อล์ค เอ๊าท)
i knew right then – something was up
(ไอ นยู ไร๊ท เด็น ซัมติง วอส อั๊พ)
ya said ‘don’t ask me no questions – won’t tell ya no lies’
(ยา เซ็ด ด้อนท์ อาสคฺ มี โน เคว๊สชั่น ว็อนท เทลล ยา โน ไล)
it comes as such a surprise
(อิท คัม แอส ซัช อะ เซอร์ไพร๊ส)
think i’ll close my eyes- to the pain
(ทริ๊งค แอล โคลส มาย อาย ทู เดอะ เพน)
cuz tonight in don’t wanna know where you’ve bin
(คัซ ทูไน๊ท อิน ด้อนท์ วอนนา โนว์ แวร์ ยู๊ฟ บิน)

so won’t you lie to me
(โซ ว็อนท ยู ไล ทู มี)
then i can’t be mistaken
(เด็น นาย แค็นท บี มิซเทคเอ็น)
swear that you will lie to me
(สแวร์ แดท ยู วิล ไล ทู มี)
i don’t wanna hear my heart breakin’
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เฮียร มาย ฮาร์ท เบรกกิ้น)

tell me things that i wanna hear
(เทลล มี ทริง แดท ไอ วอนนา เฮียร)
i don’t give a damn if you and’t sincere
(ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ แดมนํ อิ๊ฟ ยู andt ซินเซียร์)
baby just swear [baby just swear]
(เบ๊บี้ จั๊สท สแวร์ [ เบ๊บี้ จั๊สท สแวร์ ])
swear that you’ll lie [swear that you’ll lie] to me
(สแวร์ แดท โยว ไล [ สแวร์ แดท โยว ไล ] ทู มี)

you walked in – i walked out
(ยู ว๊อล์ค อิน นาย ว๊อล์ค เอ๊าท)
baby t6his ain’t waht – we’ve bin about
(เบ๊บี้ t6his เอน waht หวีบ บิน อะเบ๊าท)
if i touched your hand – would ya pull it away
(อิ๊ฟ ฟาย ทั๊ช ยุร แฮนด์ เวิด ยา พูลล อิท อะเวย์)
was it something i didnd’t say
(วอส ซิท ซัมติง ไอ didndt เซย์)
i forgive ya all – the same
(ไอ ฟอร์กี๊ฝ ยา ออล เดอะ เซม)
but tonight i dont’ wanna know where you’ve bin
(บั๊ท ทูไน๊ท ไอ ด้อนท์ วอนนา โนว์ แวร์ ยู๊ฟ บิน)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

you can’t say the things you want
(ยู แค็นท เซย์ เดอะ ทริง ยู ว้อนท)
i won’t let ya tell the truth
(ไอ ว็อนท เล็ท ยา เทลล เดอะ ทรู๊ธ)
cuz i don’t [cut i dont] give a damn [give a damn]
(คัซ ไอ ด้อนท์ [ คัท ไอ ด้อนท์ ] กี๊ฝ อะ แดมนํ [ กี๊ฝ อะ แดมนํ ])
and I don’t [and i don’t] wanna know where you’ve bin.
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ [ แอนด์ ดาย ด้อนท์ ] วอนนา โนว์ แวร์ ยู๊ฟ บิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lie To Me คำอ่านไทย Bryan Adams

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น