เนื้อเพลง Fired up คำอ่านไทย Jessica Simpson

Stone cold sinner ’bout to get knocked out
(สโทน โคลด์ ซีนเนอะ เบาท ทู เก็ท น๊อค เอ๊าท)
Wanna party hard, wanna get real loud
(วอนนา พ๊าร์ที่ ฮาร์ด , วอนนา เก็ท เรียล เลาด)
A girl over there, damn near passed out
(อะ เกิร์ล โอ๊เฝ่อร แดร์ , แดมนํ เนียร์ พาสส เอ๊าท)
And thats what happens when you’re in the crowd
(แอนด์ แด้ท ว๊อท แฮ๊พเพ่น เว็น ยัวร์ อิน เดอะ คราวดํ)

Somethin’ ’bout to make me get – up
(ซัมติน เบาท ทู เม้ค มี เก็ท อั๊พ)
Don’t have to tell me to get fired up oh
(ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เทลล มี ทู เก็ท เฟอ อั๊พ โอ)
If I don’t move now I might erupt
(อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ มู๊ฝ นาว ไอ ไมท อีรัพท)
Get fired up, fired up, fired up, fired up
(เก็ท เฟอ อั๊พ , เฟอ อั๊พ , เฟอ อั๊พ , เฟอ อั๊พ)

All the girls on the floor, better get fired up
(ออล เดอะ เกิร์ล ออน เดอะ ฟลอร์ , เบ๊ทเท่อร์ เก็ท เฟอ อั๊พ)
[Get fired up, get fired up]
([ เก็ท เฟอ อั๊พ , เก็ท เฟอ อั๊พ ])
Boys on the bar, better get fired up
(บอย ออน เดอะ บาร์ , เบ๊ทเท่อร์ เก็ท เฟอ อั๊พ)
[Get fired up, get fired up]
([ เก็ท เฟอ อั๊พ , เก็ท เฟอ อั๊พ ])
All my girls at the bar, better get fired up
(ออล มาย เกิร์ล แอ็ท เดอะ บาร์ , เบ๊ทเท่อร์ เก็ท เฟอ อั๊พ)
[Get fired up, get fired up]
([ เก็ท เฟอ อั๊พ , เก็ท เฟอ อั๊พ ])
Stop getting with mine, better get fired up
(สท๊อพ เกดดดิ้ง วิธ ไมน์ , เบ๊ทเท่อร์ เก็ท เฟอ อั๊พ)

Get fired up, fired up, fired up
(เก็ท เฟอ อั๊พ , เฟอ อั๊พ , เฟอ อั๊พ)
Uh oh, watch out it’s gonna blow
(อา โอ , ว๊อทช เอ๊าท อิทซ กอนนะ โบลว์)
Uh oh, watch out it’s gonna blow
(อา โอ , ว๊อทช เอ๊าท อิทซ กอนนะ โบลว์)

Why you over there lookin’ left out?
(วาย ยู โอ๊เฝ่อร แดร์ ลุคกิน เล๊ฟท เอ๊าท)
When everybody over here getting real loud?
(เว็น เอวี่บอดี้ โอ๊เฝ่อร เฮียร เกดดดิ้ง เรียล เลาด)
Wore those jeans here to shake your ass
(โว โฑส ยีน เฮียร ทู เช้ค ยุร อาซ)
So shake that thing ’till you lose your change
(โซ เช้ค แดท ทริง ทิลล์ ยู ลู้ส ยุร เช้งจํ)

Somethin’ ’bout to make up get up
(ซัมติน เบาท ทู เม้ค อั๊พ เก็ท อั๊พ)
Don’t have to tell me to get fired up
(ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เทลล มี ทู เก็ท เฟอ อั๊พ)
If I don’t move now I might erupt
(อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ มู๊ฝ นาว ไอ ไมท อีรัพท)
Get fired up, fired up, fired up, fired up
(เก็ท เฟอ อั๊พ , เฟอ อั๊พ , เฟอ อั๊พ , เฟอ อั๊พ)

All the girls on the floor, better get fired up
(ออล เดอะ เกิร์ล ออน เดอะ ฟลอร์ , เบ๊ทเท่อร์ เก็ท เฟอ อั๊พ)
[Get fired up, get fired up]
([ เก็ท เฟอ อั๊พ , เก็ท เฟอ อั๊พ ])
Boys on the bar, better get fired up
(บอย ออน เดอะ บาร์ , เบ๊ทเท่อร์ เก็ท เฟอ อั๊พ)
[Get fired up, get fired up]
([ เก็ท เฟอ อั๊พ , เก็ท เฟอ อั๊พ ])
All my girls at the bar, better get fired up
(ออล มาย เกิร์ล แอ็ท เดอะ บาร์ , เบ๊ทเท่อร์ เก็ท เฟอ อั๊พ)
[Get fired up, get fired up]
([ เก็ท เฟอ อั๊พ , เก็ท เฟอ อั๊พ ])
Stop gettin’ with mine, better get fired up
(สท๊อพ เกดดิน วิธ ไมน์ , เบ๊ทเท่อร์ เก็ท เฟอ อั๊พ)

Get fired up, fired up, fired up
(เก็ท เฟอ อั๊พ , เฟอ อั๊พ , เฟอ อั๊พ)
[Uh oh] Watch out it’s gonna blow
([ อา โอ ] ว๊อทช เอ๊าท อิทซ กอนนะ โบลว์)
[Uh oh] Watch out it’s gonna blow
([ อา โอ ] ว๊อทช เอ๊าท อิทซ กอนนะ โบลว์)

Somethin’ ’bout to make me get up
(ซัมติน เบาท ทู เม้ค มี เก็ท อั๊พ)
Don’t have to tell me to get fired up
(ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เทลล มี ทู เก็ท เฟอ อั๊พ)
If I don’t move now I might erupt
(อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ มู๊ฝ นาว ไอ ไมท อีรัพท)
Get fired up, fired up, fired up, fired up
(เก็ท เฟอ อั๊พ , เฟอ อั๊พ , เฟอ อั๊พ , เฟอ อั๊พ)
I’ll bet you wanna get fired up
(แอล เบ๊ท ยู วอนนา เก็ท เฟอ อั๊พ)
I bet you to scared to get fired up
(ไอ เบ๊ท ยู ทู ซคา ทู เก็ท เฟอ อั๊พ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fired up คำอ่านไทย Jessica Simpson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น