เนื้อเพลง Patron คำอ่านไทย Yung Joc

[Oh, sh*t! What up Chino Dolla?]
([ โอ , ฌะ *ที ! ว๊อท อั๊พ ไชโนะ ดอลล่า ])
New Joc City, [Here it is, Block..?..]
(นิว Joc ซิ๊ที่ , [ เฮียร อิท อีส , บล๊อค ])
But right now, you ’bout to witness a n*gga gon’ of dat patron. [Hu-huh, alright].
(บั๊ท ไร๊ท นาว , ยู เบาท ทู วิทเหนส ซา เอ็น *gga ก็อน อ็อฝ แดซ เพทรัน [ ฮู ฮู , ออลไร๊ท ])
I’m talkin’ ’bout 7 shots [7 shots? whooo-hoo, sh*t?! Boyz in da hood].
(แอม ทอคกิ่น เบาท 7 ฌ็อท [ 7 ฌ็อท ฮู ฮู , ฌะ *ที ! บอยซ์ อิน ดา ฮุด ])
The next ’round on you n*gga, [Alright] hah-hah.
(เดอะ เน๊กซท ราวนด ออน ยู เอ็น *gga , [ ออลไร๊ท ] ฮ๊า ฮ๊า)
Now what I want ya’ll to do… [Whatcha want me to do?].
(นาว ว๊อท ไอ ว้อนท ยอล ทู ดู [ วอทชา ว้อนท มี ทู ดู ])
Take that sh*t to the muthaf*ckin’ head. Let’s go…
(เท้ค แดท ฌะ *ที ทู เดอะ muthaf*ckin เฮด เล็ท โก)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
This ballers zone, J’s on my feet
(ดิส บอลเลอ โซน , Js ออน มาย ฟีท)
Im on dat Patron, so get like me [X2]
(แอม ออน แดซ เพทรัน , โซ เก็ท ไล๊ค มี [ X2 ])

Er-er’body love me, boss so fly,
(Er เออบอดี้ ลัฝ มี , บอส โซ ฟลาย ,)
N*ggas throw dey deuces er’time I ride by [X2]
(เอ็น *ggas โธรว์ เด ดยูซ เออไทม์ ไอ ไรด์ บาย [ X2 ])

[?]
([ ])
C’mon, me tell me what it do, I do it for the ‘A’.
(ซีมอน , มี เทลล มี ว๊อท ดิธ ดู , ไอ ดู อิท ฟอร์ ดิ อะ)
When the top drop, rock the platinum Cardier.
(เว็น เดอะ ท๊อพ ดรอพ , ร๊อค เดอะ พแลทนัม Cardier)
Got that Microsoft, so they call me Bill Gates.
(ก็อท แดท ไมคโระซ๊อฟท , โซ เด คอลลํ มี บิลล์ เกท)
Ice links around my neck, lookin’ like I build gates.
(ไอ๊ซ์ ลิ๊งค อะราวนฺดฺ มาย เน็ค , ลุคกิน ไล๊ค ไก บิ้ลดํ เกท)
I’m Mista Amoco, yea I got the pumps.
(แอม Mista Amoco , เย ไอ ก็อท เดอะ พั๊มพ)
Pockets on swoll, lookin’ like they got the mumps.
(พ๊อคเค่ท ออน swoll , ลุคกิน ไล๊ค เด ก็อท เดอะ มัมพ)
Im ’bout my change, gotta get the riches.
(แอม เบาท มาย เช้งจํ , กอททะ เก็ท เดอะ ริชอิส)
From the look of thangs ya’ll gettin’ J.C. pennies.
(ฟรอม เดอะ ลุ๊ค อ็อฝ เตง ยอล เกดดิน เจ ซี เพนนิส)
Pass dat Patron, the limes’ right der. Rock with it, lean with in my nik’er.
(เพซ แดซ เพทรัน , เดอะ ไลม ไร๊ท der ร๊อค วิธ อิท , ลีน วิธ อิน มาย niker)
Wink my eye at cha b*tch, now wishing now she could touch.
(วิงค มาย อาย แอ็ท ชา บี *tch , นาว วิชชิ้ง นาว ชี เคิด ทั๊ช)
See the J’s on my feet and she love the diamond cuts.
(ซี เดอะ Js ออน มาย ฟีท แอนด์ ชี ลัฝ เดอะ ได๊ม่อนดํ คัท)
Fresh to death, everyday, like I jumped up outta caskets.
(เฟรช ทู เด้ท , เอวี่เดย์ , ไล๊ค ไก จั๊มพ อั๊พ เอ๊าตา แคซเค็ท)
Ask Chino Dolla about that dope boi magic.
(อาสคฺ ไชโนะ ดอลล่า อะเบ๊าท แดท โดพ บอย แม๊จิค)
Connected like apartments, keep one in the cartridge.
(คอนเน็คท ไล๊ค อะพาทเม็นท , คี๊พ วัน อิน เดอะ คาทริจ)
Chevy seats ostrich, name in the carpet.
(เชฝวี่ ซีท ออซทริช , เนม อิน เดอะ ค๊าร์เพ็ท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Yung Joc]
([ ยัง Joc ])
I mix Patron and ever glow, I call it antifreeze.
(ไอ มิกซ์ เพทรัน แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ กโล , ไอ คอลลํ อิท แอนไทฟรีส)
Take one sip a drop off to her knees.
(เท้ค วัน ซิพ อะ ดรอพ ออฟฟ ทู เฮอ นี)
Mista V.I.P, get like me. Ice piece on white beat’, I call it Iced-t.
(Mista วี ไอ พี , เก็ท ไล๊ค มี ไอ๊ซ์ พี๊ซ ออน ไว๊ท บีท , ไอ คอลลํ อิท ไอ๊ซ์ ที)
Cush by the seven’s I call it Mike Vic. She call me officer I hit her with my nightstick.
(Cush บาย เดอะ เซเฝ่น ซาย คอลลํ อิท ไมค วิค ชี คอลลํ มี อ็อฟฟิสเซอะ ไอ ฮิท เฮอ วิธ มาย nightstick)
My swag so mean, anger management.
(มาย ซแว็ก โซ มีน , แอ๊งเก้อร แมนอิจเม็นท)
You call it what you want, I’m on some mo’ eleven sh*t.
(ยู คอลลํ อิท ว๊อท ยู ว้อนท , แอม ออน ซัม โม อิเลฝเอ็น ฌะ *ที)
These n*ggas wanna hate, godammit we can handle it.
(ฑิส เอ็น *ggas วอนนา เฮท , godammit วี แคน แฮ๊นเดิ้ล อิท)
Mad ’cause I got juice, call me Tropicana b*tch.
(แม้ด ค๊อส ไอ ก็อท จู้ยซ , คอลลํ มี Tropicana บี *tch)
Joc feel good. Joc buy the bar. Catch me in the hood pimp, rollin’ on a ‘gar.
(Joc ฟีล กู๊ด Joc บาย เดอะ บาร์ แค็ทช มี อิน เดอะ ฮุด พิมพ , โรลลิน ออน อะ gar)
I plead to the Judge, I’m guilty of the charge.
(ไอ พลีด ทู เดอะ จั๊ดจ , แอม กีลทิ อ็อฝ เดอะ ชาร์จ)
Imma balla-holic, can’t help it Imma star.
(แอมมา บอลลา holic , แค็นท เฮ้ลพ อิท แอมมา สทาร์)
You see the yellow ice, you holla “Oh my God!”
(ยู ซี เดอะ เย๊ลโล่ว ไอ๊ซ์ , ยู ฮอลละ “Oh มาย ก๊อด ! ”)
Tynna guess the price, “Eh, ’bout thirty large.”
(Tynna เกสส เดอะ ไพร๊ซ์ , “Eh , เบาท เธอทิ ลาร์จ ”)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[?]
([ ])
Er’body wanna know, how I do my thang?
(เออบอดี้ วอนนา โนว์ , ฮาว ไอ ดู มาย เตง)
Yea I get money and I let my nutts hang.
(เย ไอ เก็ท มั๊นนี่ แอนด์ ดาย เล็ท มาย nutts แฮง)
Pull up to curb, cut it to the left.
(พูลล อั๊พ ทู เคิบ , คัท ดิธ ทู เดอะ เล๊ฟท)
My rims sittin’ tall ’til I a dim the knee-steps.
(มาย ริม ซิทดิน ทอลล์ ทิล ไอ อะ ดิม เดอะ นี สเท็พ)
I just see what I want, then I go get it.
(ไอ จั๊สท ซี ว๊อท ไอ ว้อนท , เด็น นาย โก เก็ท ดิธ)
The apple jelly Chevy with peanut b*tter in it.
(ดิ แอพ เจ๊ลลี่ เชฝวี่ วิธ peanut บี *tter อิน หนิด)
So don’t get mad, Pimp keep it cool,
(โซ ด้อนท์ เก็ท แม้ด , พิมพ คี๊พ อิท คูล ,)
I hang with them goons and the boys keep them tools.
(ไอ แฮง วิธ เด็ม กูน แซน เดอะ บอย คี๊พ เด็ม ทูล)
I hustle all day, thas just how I live,
(ไอ เฮสเซล ออล เดย์ , ท่า จั๊สท ฮาว ไอ ไล้ฝ ,)
Stackin’ them big faces, give ’em strippers dolla bills.
(สทาคกิน เด็ม บิ๊ก เฟซ , กี๊ฝ เอ็ม strippers ดอลล่า บิลล์)
Check the dictionary for a P.I.M.P,
(เช็ค เดอะ ดีคฌะเนริ ฟอร์ รา พี ไอ เอ็ม พี ,)
When you look it up partna, tell me who ya see?
(เว็น ยู ลุ๊ค อิท อั๊พ พาดนา , เทลล มี ฮู ยา ซี)
Young G, Young C, yea thas me.
(ยัง จี , ยัง ซี , เย ท่า มี)
Twenty-eight G’s, on my feet twenty-three’s.
(ทเว้นที่ เอท จีส , ออน มาย ฟีท ทเว้นที่ ทรี)

[Chorus [X2]]
([ ค๊อรัส [ X2 ] ])

Im on dat patron,
(แอม ออน แดซ เพทรัน ,)
So gon on dat Patron, so gon on dat Patron, so get like me.
(โซ ก็อน ออน แดซ เพทรัน , โซ ก็อน ออน แดซ เพทรัน , โซ เก็ท ไล๊ค มี)
So gon on dat Patron, so gon on dat Patron, so gon on dat Patron, so get like me.
(โซ ก็อน ออน แดซ เพทรัน , โซ ก็อน ออน แดซ เพทรัน , โซ ก็อน ออน แดซ เพทรัน , โซ เก็ท ไล๊ค มี)
Get like me, get like me,
(เก็ท ไล๊ค มี , เก็ท ไล๊ค มี ,)
So gon on dat Patron, get like me
(โซ ก็อน ออน แดซ เพทรัน , เก็ท ไล๊ค มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Patron คำอ่านไทย Yung Joc

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น