เนื้อเพลง Dark Entries คำอ่านไทย Bauhaus

Caressing bent up to the jug again
(คะเรซซิง เบ็นท อั๊พ ทู เดอะ จั๊ก อะเกน)
With sheaths and pills
(วิธ ฌีธ แซน พิลล์)
Invading all those stills
(Invadings ออล โฑส สทิลล)
In a hovel of a bed
(อิน อะ ฮัฝเอ็ล อ็อฝ อะ เบ๊ด)
I will scream in vain
(ไอ วิล สครีม อิน เฝน)
Oh please, miss lane
(โอ พลีซ , มิซ เลน)
Leave me with some pain
(ลี๊ฝ มี วิธ ซัม เพน)
Went walking through this city’s neon lights
(เว็นท วอคกิง ทรู ดิส ซิ๊ที่ นีอ็อน ไล๊ท)
In fear of disguising my warping seathing
(อิน เฟียร์ อ็อฝ disguisings มาย warpings seathings)
Pressure lines and graceless heirs
(พเรฌเออะ ไลน์ แซน graceless แอร์)
Intangible of price
(อินแทนเจอโบว อ็อฝ ไพร๊ซ์)
Trying so hard to find what? what was right
(ทไรอิง โซ ฮาร์ด ทู ไฟนด์ ว๊อท ว๊อท วอส ไร๊ท)
I came upon your room it stuck into my head
(ไอ เคม อุพอน ยุร รูม อิท ซทัค อิ๊นทู มาย เฮด)
We leapt into the bed degrading even lice
(วี เล็พท อิ๊นทู เดอะ เบ๊ด ดิกเรดอิง อี๊เฝ่น ไลซ)
You took delight in taking down
(ยู ทุค ดีไล๊ท อิน เทคอิง เดาน)
All my shielded pride
(ออล มาย ชีลด ไพรด์)
Until exposed became my darker side
(อันทิล เอ็กซโพส บิเคม มาย ดาร์คเกอร์ ไซด์)
Puckering up and down some avenue of sin
(Puckerings อั๊พ แอนด์ เดาน ซัม แอ๊ฝเฝนิว อ็อฝ ซิน)
Too cheap to ride they’re worth a try
(ทู ชี๊พ ทู ไรด์ เดรว เวิร์ธ อะ ธราย)
If only for the old times, cold times
(อิ๊ฟ โอ๊นลี่ ฟอร์ ดิ โอลด์ ไทม์ , โคลด์ ไทม์)
Don’t go waving your pretentious love
(ด้อนท์ โก เวฝวิ่ง ยุร พริเทนฌัซ ลัฝ)
He’s soliciting on his tan brown brogues
(อีส solicitings ออน ฮิส แทน บราวนํ บโรก)
Girating through some lonesome devils row
(Giratings ทรู ซัม โลนซัม เด๊ฝิ้ล โรว์)
Pinpointing well meaning upper class prey
(Pinpointings เวลล มีนนิง อัพเพอะ คลาสสํ เพรย์)
Of walking money checks possessing holes
(อ็อฝ วอคกิง มั๊นนี่ เช็ค โพซเซซซิง โฮล)
He often sleekly offers his services
(ฮี อ๊อฟเฟ่น ซลีคลิ อ๊อฟเฟ่อร์ ฮิส เซ๊อร์ฝิซ)
Exploitation of his finer years
(เอคซพลอยเทฌัน อ็อฝ ฮิส ฟายเนอร์ เยียร์)
Work with loosely woven fabrics
(เวิ๊ร์ค วิธ ลูซลิ โวเฝ็น แฟ๊-บริค)
Of lonely office clerks
(อ็อฝ โลนลิ อ๊อฟฟิซ เคิร์ค)
Any lay suffices his dollar green eye
(เอ๊นี่ เลย์ ซัฟไฟซ ฮิส ดอลเลอะ กรีน อาย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dark Entries คำอ่านไทย Bauhaus

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น