เนื้อเพลง Feels Good คำอ่านไทย Cam’ron feat Usher

[Cam’ron]
([ แคมรัน ])

Eh yo, why am I gonna sit here and let ya’ll bug me
(เอ โย , วาย แอ็ม ไอ กอนนะ ซิท เฮียร แอนด์ เล็ท ยอล บั๊ก มี)
Cause I met a dime and the girl is lovely
(ค๊อส ไอ เม็ท ดา ไดม แอนด์ เดอะ เกิร์ล อีส ลัฝลิ)
And though we in love she ain’t all luvy-duvy
(แอนด์ โธ วี อิน ลัฝ ชี เอน ดอร์ luvy duvy)
Smacks me on the ass and says fast n*gga f*ck me
(ซแม็ค มี ออน ดิ อาซ แซน เซย์ ฟาสท เอ็น *gga เอฟ *ck มี)
Don’t worry if my babygirl trust me
(ด้อนท์ ว๊อร์รี่ อิ๊ฟ มาย เบบี้เกิล ทรัสท มี)
I don’t do nothing for her to bust me
(ไอ ด้อนท์ ดู นัธอิง ฟอร์ เฮอ ทู บัซท มี)
I would love her if her rings were rusty
(ไอ เวิด ลัฝ เฮอ อิ๊ฟ เฮอ ริง เวอ รัซทิ)
Feet were crusty
(ฟีท เวอ ครัซทิ)
and arms were musty
(แอนด์ อาร์ม เวอ มัซทิ)
Cause ain’t nobody gettin that–just me
(ค๊อส เอน โนบอดี้ เกดดิน แดท จั๊สท มี)
And ain’t nobody hittin that–just me
(แอนด์ เอน โนบอดี้ ฮิทดิน แดท จั๊สท มี)
If I cheat I know that she will bust me, crush me
(อิ๊ฟ ฟาย ชี๊ท ไอ โนว์ แดท ชี วิล บัซท มี , ครัช มี)
Cause she know how many girls lust me
(ค๊อส ชี โนว์ ฮาว เมนอิ เกิร์ล ลัซท มี)
Back in the day they wouldn’t even touch me
(แบ็ค อิน เดอะ เดย์ เด วูดดึ่น อี๊เฝ่น ทั๊ช มี)
Now they say they don’t want nobody but me
(นาว เด เซย์ เด ด้อนท์ ว้อนท โนบอดี้ บั๊ท มี)
To tell the truth
(ทู เทลล เดอะ ทรู๊ธ)
Them girls just disgust me
(เด็ม เกิร์ล จั๊สท ดิสกั๊สท มี)
Cause I already found the one that love me
(ค๊อส ไอ ออลเร๊ดี้ เฟานด ดิ วัน แดท ลัฝ มี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
[Usher]
([ อัฌเออะ ])

It’s all good
(อิทซ ซอร์ กู๊ด)
Lovin somebody
(ลัฝวิน ซัมบอดี้)
As long as somebody loves you back
(แอส ลอง แอส ซัมบอดี้ ลัฝ ยู แบ็ค)
[2x’s]
([ 2xs ])

[Cam’ron]
([ แคมรัน ])

Mess with her?
(เมซ วิธ เฮอ)
I ain’t have to
(ไอ เอน แฮ็ฝ ทู)
But player I was glad to
(บั๊ท เพย์เยอร์ ไอ วอส แกล๊ด ทู)
Brownskin dove
(Brownskin ดัฝ)
But her love won’t pass you
(บั๊ท เฮอ ลัฝ ว็อนท เพซ ยู)
Promised her a ring
(พรอมอิซ เฮอ รา ริง)
Along with a shine
(อะลอง วิธ อะ ไชน์)
Never stressin my rhyme
(เน๊เฝ่อร์ สเตสซิน มาย ไรม)
All she wanted is time
(ออล ชี ว้อนท อีส ไทม์)
Where she find me at
(แวร์ ชี ไฟนด์ มี แอ็ท)
Cause I’m a grimy cat
(ค๊อส แอม มา ไกรมอิ แค๊ท)
Puffin dime sacks to see where my mind be at
(พัฟฟิน ไดม แซ๊ค ทู ซี แวร์ มาย ไมนด์ บี แอ็ท)
And you know the game a n*gga got, I told her yo
(แอนด์ ยู โนว์ เดอะ เกม อะ เอ็น *gga ก็อท , ไอ โทลด เฮอ โย)
I don’t always have to hit the twat, ust to get you hot
(ไอ ด้อนท์ ออลเว แฮ็ฝ ทู ฮิท เดอะ twat , ust ทู เก็ท ยู ฮอท)
You don’t believe me
(ยู ด้อนท์ บีลี๊ฝ มี)
Then pick a spot
(เด็น พิค กา สพอท)
But remember, I lick alot
(บั๊ท รีเม๊มเบ่อร์ , ไอ ลิค อล๊อต)
Ayyo she likes to trick alot
(Ayyo ชี ไล๊ค ทู ทริ๊ค อล๊อต)
Cause she got a bigga knot
(ค๊อส ชี ก็อท ดา bigga น็อท)
Loves to see her n*gga hot
(ลัฝ ทู ซี เฮอ เอ็น *gga ฮอท)
Worries if I’m jigged or not
(วอรีสฺ อิ๊ฟ แอม jigged ออ น็อท)
And her stuff–hot and divine
(แอนด์ เฮอ สทั๊ฟฟ ฮอท แอนด์ ดิไฝน)
And the things she coppes–top of the line
(แอนด์ เดอะ ทริง ชี coppes ท๊อพ อ็อฝ เดอะ ไลน์)
Baby is hot and divine
(เบ๊บี้ อีส ฮอท แอนด์ ดิไฝน)
Always poppin some wine
(ออลเว พอพปิน ซัม ไวน์)
And then she told me
(แอนด์ เด็น ชี โทลด มี)
Cam, I got a rock on my mind
(แค็ม , ไอ ก็อท ดา ร๊อค ออน มาย ไมนด์)

[Chorus-2x’s]
([ ค๊อรัส 2xs ])

[Cam’ron]
([ แคมรัน ])

It feels good when you love em’
(อิท ฟีล กู๊ด เว็น ยู ลัฝ เอ็ม)
And they lovin you back
(แอนด์ เด ลัฝวิน ยู แบ็ค)
Go tit for tat
(โก ทิท ฟอร์ แทท)
Never scratch your back
(เน๊เฝ่อร์ สแครทช ยุร แบ็ค)
Matter of fact she touches and grabs
(แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ แฟคท ชี ทูช แซน แกร๊บ)
Not to lust you bad
(น็อท ทู ลัซท ยู แบ้ด)
Just to get you mad
(จั๊สท ทู เก็ท ยู แม้ด)
When we alone she screams and moans
(เว็น วี อะโลน ชี สครีม แซน โมน)
She don’t front on me
(ชี ด้อนท์ ฟร๊อนท ออน มี)
Cause she don’t want to be alone
(ค๊อส ชี ด้อนท์ ว้อนท ทู บี อะโลน)
Come on
(คัมมอน)
Everybody needs somebody
(เอวี่บอดี้ นี๊ด ซัมบอดี้)
Spanish girls screamin out
(ซแพนอิฌ เกิร์ล สครีมมิน เอ๊าท)
Ay Papi!
(ไอ เพพี !)
Take her out
(เท้ค เฮอ เอ๊าท)
Uh-huh no doubt
(อา ฮู โน เดาท)
Then we lace her out
(เด็น วี เลซ เฮอ เอ๊าท)
Uh-huh no doubt
(อา ฮู โน เดาท)
Then we ski her out
(เด็น วี ซคี เฮอ เอ๊าท)
[Usher]
([ อัฌเออะ ])
Ski her out
(ซคี เฮอ เอ๊าท)
[Cam]
([ แค็ม ])
Then we eat her out
(เด็น วี อี๊ท เฮอ เอ๊าท)
[Usher]
([ อัฌเออะ ])
Eat her out
(อี๊ท เฮอ เอ๊าท)
[Cam]
([ แค็ม ])
Come on, where your man at?
(คัมมอน , แวร์ ยุร แมน แอ็ท)
Where’s your plans at?
(แวร์ ยุร แพลน แอ็ท)
You ain’t go away this year
(ยู เอน โก อะเวย์ ดิส เยียร์)
Where your tan at?
(แวร์ ยุร แทน แอ็ท)
Cause me and ma just came from the tropics
(ค๊อส มี แอนด์ มา จั๊สท เคม ฟรอม เดอะ ทร๊อผิค)
Wit her legs cocked
(วิท เฮอ เล้ก ค๊อค)
And she beggin me to stop it.
(แอนด์ ชี เบคกิน มี ทู สท๊อพ อิท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[feat. Usher]
([ ฟีท อัฌเออะ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Feels Good คำอ่านไทย Cam’ron feat Usher

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น