เนื้อเพลง Down 4 Whatever คำอ่านไทย Monica

If I told you
(อิ๊ฟ ฟาย โทลด ยู)
I’ll be the one to make all your dreams true
(แอล บี ดิ วัน ทู เม้ค ออล ยุร ดรีม ทรู)
If I gave you
(อิ๊ฟ ฟาย เกฝ ยู)
All the things that make a man feel so good
(ออล เดอะ ทริง แดท เม้ค เก แมน ฟีล โซ กู๊ด)
If I need you
(อิ๊ฟ ฟาย นี๊ด ยู)
To come here before I give it to you
(ทู คัม เฮียร บีฟอร์ ไอ กี๊ฝ อิท ทู ยู)
If I had to
(อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ด ทู)
I would change the world and make it feel love for you
(ไอ เวิด เช้งจํ เดอะ เวิลด แอนด์ เม้ค อิท ฟีล ลัฝ ฟอร์ ยู)

Chorus:
(ค๊อรัส :)

If you do what say do
(อิ๊ฟ ยู ดู ว๊อท เซย์ ดู)
I promise we can do whateva’
(ไอ พรอมอิซ วี แคน ดู whateva)
You want to cause I want you
(ยู ว้อนท ทู ค๊อส ไอ ว้อนท ยู)
Say love me & I’m down 4 whateva’
(เซย์ ลัฝ มี & แอม เดาน 4 whateva)

repeat
(รีพี๊ท)

Verse 2
(เฝิซ 2)

Now that it’s clear I hope you understand the way I’m feelin
(นาว แดท อิทซ เคลียร์ ไอ โฮพ ยู อั๊นเด้อรสแทนด เดอะ เวย์ แอม ฟีลิน)
And now that you’re here you can’t stop thinking of what I want to hear
(แอนด์ นาว แดท ยัวร์ เฮียร ยู แค็นท สท๊อพ ติ้งกิง อ็อฝ ว๊อท ไอ ว้อนท ทู เฮียร)
Now that it’s true I can stop holdin’ back and do what I do
(นาว แดท อิทซ ทรู ไอ แคน สท๊อพ โฮดดิน แบ็ค แอนด์ ดู ว๊อท ไอ ดู)
And when we’re through I lay in your arms and say I love you
(แอนด์ เว็น เวีย ทรู ไอ เลย์ อิน ยุร อาร์ม แซน เซย์ ไอ ลัฝ ยู)

I believe we can be
(ไอ บีลี๊ฝ วี แคน บี)
Whateva we want to no matter the dilemma
(Whateva วี ว้อนท ทู โน แม๊ทเท่อร์ เดอะ ดิเลมมะ)
And I believe that you will see it may take forever
(แอนด์ ดาย บีลี๊ฝ แดท ยู วิล ซี อิท เมย์ เท้ค ฟอเร๊เฝ่อร)
But we finally got together
(บั๊ท วี ไฟแน็ลลิ ก็อท ทูเก๊ทเธ่อร์)
And I believe it will be all about us cause baby I love you
(แอนด์ ดาย บีลี๊ฝ อิท วิล บี ออล อะเบ๊าท อัซ ค๊อส เบ๊บี้ ไอ ลัฝ ยู)
And then they will see what we mean
(แอนด์ เด็น เด วิล ซี ว๊อท วี มีน)
When we say we were together for eternity
(เว็น วี เซย์ วี เวอ ทูเก๊ทเธ่อร์ ฟอร์ อิเทอนิทิ)

[Chorus x2]
([ ค๊อรัส x2 ])

Verse 3
(เฝิซ 3)

Tell me what happens when you think of me
(เทลล มี ว๊อท แฮ๊พเพ่น เว็น ยู ทริ๊งค อ็อฝ มี)
Do you think of the things I’m feeling
(ดู ยู ทริ๊งค อ็อฝ เดอะ ทริง แอม ฟีลอิง)
Cause when I see you I start trembling
(ค๊อส เว็น นาย ซี ยู ไอ สท๊าร์ท ทเรมบลิง)
My knees start shakin’ just glad to be with you
(มาย นี สท๊าร์ท เชคกิน จั๊สท แกล๊ด ทู บี วิธ ยู)
Tell me your love will always be with me
(เทลล มี ยุร ลัฝ วิล ออลเว บี วิธ มี)
Promise me you would never leave
(พรอมอิซ มี ยู เวิด เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ)
And then take me where I want to be
(แอนด์ เด็น เท้ค มี แวร์ ไอ ว้อนท ทู บี)
Cause I need you baby, I’m needing you crazy [ohoh!I!!]
(ค๊อส ไอ นี๊ด ยู เบ๊บี้ , แอม นี๊ดดิง ยู คเรสิ [ โอ้ ! ไอ ! ! ])

Chorus Out
(ค๊อรัส เอ๊าท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Down 4 Whatever คำอ่านไทย Monica

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น