เนื้อเพลง Fever คำอ่านไทย Beyonce Knowles

Oh, woo, oh
(โอ , วู , โอ)
You give me fever
(ยู กี๊ฝ มี ฟี๊เฝ่อร)
Fever, oh, oooh
(ฟี๊เฝ่อร , โอ , อู้)
Hoo, oh
(ฮู , โอ)

You give me fever
(ยู กี๊ฝ มี ฟี๊เฝ่อร)
Fever in the morning
(ฟี๊เฝ่อร อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง)
Fever when it’s late at night
(ฟี๊เฝ่อร เว็น อิทซ เหลท แอ็ท ไน๊ท)
You give me fever [fever]
(ยู กี๊ฝ มี ฟี๊เฝ่อร [ ฟี๊เฝ่อร ])

Fever when you kiss me
(ฟี๊เฝ่อร เว็น ยู คิซ มี)
Fever when you hold me tight
(ฟี๊เฝ่อร เว็น ยู โฮลด์ มี ไท๊ท)
You give me fever [fever]
(ยู กี๊ฝ มี ฟี๊เฝ่อร [ ฟี๊เฝ่อร ])

Fever in the evening
(ฟี๊เฝ่อร อิน ดิ อี๊ฝนิ่ง)
Fever all through the night
(ฟี๊เฝ่อร ออล ทรู เดอะ ไน๊ท)
You give me fever, yeah [fever]
(ยู กี๊ฝ มี ฟี๊เฝ่อร , เย่ [ ฟี๊เฝ่อร ])
Fever when you’re with me
(ฟี๊เฝ่อร เว็น ยัวร์ วิธ มี)
Fever when you love
(ฟี๊เฝ่อร เว็น ยู ลัฝ)

He’s so sweet
(อีส โซ สวี้ท)
He’s so good to me
(อีส โซ กู๊ด ทู มี)
He’s so intelligent
(อีส โซ อินเท๊ลลิเจ้นท)
He’s so confident
(อีส โซ คอนฟิเด็นท)

My baby’s so damn sexy [oh]
(มาย เบ๊บี้ โซ แดมนํ เซคซิ [ โอ ])
My baby put the fever on me [oh]
(มาย เบ๊บี้ พุท เดอะ ฟี๊เฝ่อร ออน มี [ โอ ])
My baby knows just what to do [oh]
(มาย เบ๊บี้ โนว์ จั๊สท ว๊อท ทู ดู [ โอ ])
You got me boilin past a hundred and two [oh]
(ยู ก็อท มี บอยลิน พาสท์ ดา ฮั๊นเดร็ด แอนด์ ทู [ โอ ])
You give me a fever
(ยู กี๊ฝ มี อะ ฟี๊เฝ่อร)
Uh, uh, uh, uh, uh, uh
(อา , อา , อา , อา , อา , อา)
Ooooh
(อู้)

Never know how much I love you
(เน๊เฝ่อร์ โนว์ ฮาว มัช ไอ ลัฝ ยู)
Never know how much I care
(เน๊เฝ่อร์ โนว์ ฮาว มัช ไอ แคร์)
When you put your arms around me
(เว็น ยู พุท ยุร อาร์ม อะราวนฺดฺ มี)
I get a fever that’s so hard to bear
(ไอ เก็ท ดา ฟี๊เฝ่อร แด้ท โซ ฮาร์ด ทู แบร์)

You give me fever [fever]
(ยู กี๊ฝ มี ฟี๊เฝ่อร [ ฟี๊เฝ่อร ])
When you kiss me and fever when you hold me tight [fever]
(เว็น ยู คิซ มี แอนด์ ฟี๊เฝ่อร เว็น ยู โฮลด์ มี ไท๊ท [ ฟี๊เฝ่อร ])
You give me fever
(ยู กี๊ฝ มี ฟี๊เฝ่อร)
In the mornin and fever all through the night
(อิน เดอะ มอร์นิน แอนด์ ฟี๊เฝ่อร ออล ทรู เดอะ ไน๊ท)

My baby’s so damn sexy [oh]
(มาย เบ๊บี้ โซ แดมนํ เซคซิ [ โอ ])
My baby put the fever on me [oh]
(มาย เบ๊บี้ พุท เดอะ ฟี๊เฝ่อร ออน มี [ โอ ])
My baby knows just what to do [oh]
(มาย เบ๊บี้ โนว์ จั๊สท ว๊อท ทู ดู [ โอ ])
And got boilin me past a hundred and two [oh]
(แอนด์ ก็อท บอยลิน มี พาสท์ ดา ฮั๊นเดร็ด แอนด์ ทู [ โอ ])
Give me a fever
(กี๊ฝ มี อะ ฟี๊เฝ่อร)
Oooh
(อู้)

Everybody’s got a fever
(เอวี่บอดี้ ก็อท ดา ฟี๊เฝ่อร)
That is somethin you all know
(แดท อีส ซัมติน ยู ออล โนว์)
Fever isn’t such a new thing
(ฟี๊เฝ่อร อีสซึ่น ซัช อะ นิว ทริง)
Fever started long ago
(ฟี๊เฝ่อร สท๊าร์ท ลอง อะโก)

Romeo loved Juliet
(โรมีโอ ลัฝ จูรีเอด)
And Juliet felt the same
(แอนด์ จูรีเอด เฟ็ลท เดอะ เซม)
When he put his arms around her
(เว็น ฮี พุท ฮิส อาร์ม อะราวนฺดฺ เฮอ)
He said Julie baby you’re my flame
(ฮี เซ็ด จูรี เบ๊บี้ ยัวร์ มาย เฟลม)
Thou give me fever
(เฑา กี๊ฝ มี ฟี๊เฝ่อร)
When we kisseth
(เว็น วี kisseth)
A fever with the flaming youth
(อะ ฟี๊เฝ่อร วิธ เดอะ ฟเลมอิง ยู๊ธ)
Fever I’m on fire
(ฟี๊เฝ่อร แอม ออน ไฟเออะร)
Fever yeah, I burn forsooth
(ฟี๊เฝ่อร เย่ , ไอ เบิร์น เฟาะซูธ)

Captain Smith and Pocahontas
(แค๊พเท่น ซมิธ แอนด์ Pocahontas)
Had a very mad affair
(แฮ็ด อะ เฝ๊รี่ แม้ด แอฟแฟร์)
When her daddy tried to kill him
(เว็น เฮอ แดดดิ ทไร ทู คิลล์ ฮิม)
She said Daddy, oh don’t you dare
(ชี เซ็ด แดดดิ , โอ ด้อนท์ ยู แดร์)
He gives me fever
(ฮี กี๊ฝ มี ฟี๊เฝ่อร)
With his kisses
(วิธ ฮิส คีสเซซ)
Fever when he holds me tight
(ฟี๊เฝ่อร เว็น ฮี โฮลด์ มี ไท๊ท)
Fever
(ฟี๊เฝ่อร)
I’m his Mrs.
(แอม ฮิส มีซซิซ)
And Daddy won’t you treat him right
(แอนด์ แดดดิ ว็อนท ยู ทรี๊ท ฮิม ไร๊ท)

Now that you’ve listened to my story
(นาว แดท ยู๊ฟ ลิ๊สซึ่น ทู มาย สท๊อรี่)
Here’s the point that I have made
(เฮียร เดอะ พ๊อยท์ แดท ไอ แฮ็ฝ เมด)
Chicks were born to give ya fever
(ชิค เวอ บอน ทู กี๊ฝ ยา ฟี๊เฝ่อร)
Be it fahrenheit or centigrade
(บี อิท ฟาเรนไฮ ออ เซนทิกเรด)
They give ya fever
(เด กี๊ฝ ยา ฟี๊เฝ่อร)
When ya kiss em
(เว็น ยา คิซ เอ็ม)
Fever if you live ya learn
(ฟี๊เฝ่อร อิ๊ฟ ยู ไล้ฝ ยา เลิร์น)

Fever until you sizzle
(ฟี๊เฝ่อร อันทิล ยู ซิซเซล)
What a lovely way to burn
(ว๊อท ดา ลัฝลิ เวย์ ทู เบิร์น)
What a lovely way to burn
(ว๊อท ดา ลัฝลิ เวย์ ทู เบิร์น)
What a lovely way to burn
(ว๊อท ดา ลัฝลิ เวย์ ทู เบิร์น)
Fever
(ฟี๊เฝ่อร)
Til ya sizzle
(ทิล ยา ซิซเซล)
What a lovely way to burn
(ว๊อท ดา ลัฝลิ เวย์ ทู เบิร์น)
What a lovely way to burn
(ว๊อท ดา ลัฝลิ เวย์ ทู เบิร์น)
What a lovely way to burn
(ว๊อท ดา ลัฝลิ เวย์ ทู เบิร์น)
What a lovely way to burn
(ว๊อท ดา ลัฝลิ เวย์ ทู เบิร์น)
What a lovely way to…
(ว๊อท ดา ลัฝลิ เวย์ ทู)
Burn
(เบิร์น)

Fever
(ฟี๊เฝ่อร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fever คำอ่านไทย Beyonce Knowles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น