เนื้อเพลง Definition of a Don คำอ่านไทย Fat Joe

Yeah.. Definition of a Don
(เย่ เดฟินีฌอัน อ็อฝ อะ ด็อน)
It’s like I gotta keep remindin you and remindin you
(อิทซ ไล๊ค ไก กอททะ คี๊พ remindin ยู แอนด์ remindin ยู)
Who’s that n*gga.. You heard the kid
(ฮู แดท เอ็น *gga ยู เฮิด เดอะ คิด)
Flowers on the casket of all those who oppose the squadus
(ฟล๊าวเว่อร์ ออน เดอะ แคซเค็ท อ็อฝ ออล โฑส ฮู oppose เดอะ squadus)
It’s the motherf*ckin Don Cartagena ya heard
(อิทซ เดอะ motherf*ckin ด็อน Cartagena ยา เฮิด)
What?!
(ว๊อท !)

[Chorus: Remy Martin]
([ ค๊อรัส : เรมมี่ มาทิน ])
They wanna know why ya name is Joey Crack
(เด วอนนา โนว์ วาย ยา เนม อีส โจอี้ แคร๊ค)
You a hustler, how they think you got the stacks? [Uh]
(ยู อะ ฮัซเลอะ , ฮาว เด ทริ๊งค ยู ก็อท เดอะ ซแท็ค [ อา ])
You stuck being in jacks on the blocks witcha paps [Yeah]
(ยู ซทัค บีอิง อิน แจ็ค ออน เดอะ บล๊อค วิทชา แพ็พ [ เย่ ])
And the Squad to hard n*ggaz gotta fall back [Tell ’em]
(แอนด์ เดอะ ซคว็อด ทู ฮาร์ด เอ็น *ggaz กอททะ ฟอลล์ แบ็ค [ เทลล เอ็ม ])
Damn papi, you’re sh*t is icey now [Uh-huh]
(แดมนํ เพพี , ยัวร์ ฌะ *ที อีส icey นาว [ อา ฮู ])
In the Bronx witcha Benz rims pokin out [Ten mil]
(อิน เดอะ บรอนซ วิทชา เบนซฺ ริม pokin เอ๊าท [ เท็น มิล ])
You got the n*ggaz in the pen straight loc’in out
(ยู ก็อท เดอะ เอ็น *ggaz อิน เดอะ เพ็น สเทร๊ท locin เอ๊าท)
But when the don is on n*gga close ya mouth
(บั๊ท เว็น เดอะ ด็อน อีส ออน เอ็น *gga โคลส ยา เม๊าธ)

[Fat Joe]
([ แฟท โจ ])
Yeah, yo
(เย่ , โย)
You wouldn’t understand my story of life I live
(ยู วูดดึ่น อั๊นเด้อรสแทนด มาย สท๊อรี่ อ็อฝ ไล๊ฟ ไอ ไล้ฝ)
Most n*ggaz that really know me got life as bids
(โมซท เอ็น *ggaz แดท ริแอ็ลลิ โนว์ มี ก็อท ไล๊ฟ แอส บิด)
The trife as kids, this ain’t no Scarface sh*t
(เดอะ ทริฟ แอส คิด , ดิส เอน โน สกาฟเฟส ฌะ *ที)
These n*ggaz really will kill you, your wife, and kids
(ฑิส เอ็น *ggaz ริแอ็ลลิ วิล คิลล์ ยู , ยุร ไว๊ฟ , แอนด์ คิด)
I walked through many blocks n*ggaz couldn’t stand on
(ไอ ว๊อล์ค ทรู เมนอิ บล๊อค เอ็น *ggaz คูดซึ่น สแทนด์ ออน)
Had sh*t locked before I had a glock to even put my hands on
(แฮ็ด ฌะ *ที ล๊อค บีฟอร์ ไอ แฮ็ด อะ คล็อก ทู อี๊เฝ่น พุท มาย แฮนด์ ออน)
Before I had the dough to put my fams on
(บีฟอร์ ไอ แฮ็ด เดอะ โด ทู พุท มาย แฟม ออน)
Before I had rocks sealed in pink tops, tryna get a gram off
(บีฟอร์ ไอ แฮ็ด ร๊อค ซีล อิน พิ๊งค ท๊อพ , ทายนา เก็ท ดา กแร็ม ออฟฟ)
A wild adolescent, raised by the street
(อะ ไวลด์ แอโดะเลซเซ็นท , เร้ส บาย เดอะ สทรีท)
Mesmorized by the dealers and the places they eat
(Mesmorized บาย เดอะ ดีลเออะ แซน เดอะ เพลส เด อี๊ท)
And when they blazed the heat, I was the shorty to take the handoff
(แอนด์ เว็น เด เบลซ เดอะ ฮีท , ไอ วอส เดอะ ชอร์ทดิง ทู เท้ค เดอะ handoff)
Run upstairs, tryna sneak the gat past grandmoms
(รัน อั๊พสแทร์ , ทายนา ซนีค เดอะ แกท พาสท์ grandmoms)
This is how it should be done… my life…
(ดิส ซิส ฮาว อิท เชิด บี ดัน มาย ไล๊ฟ)
Is identical to none, son tryed to duplicate but I knew he was fake
(อีส ไอเดนทิแค็ล ทู นัน , ซัน ธราย ทู ดุ๊พพลิเขท บั๊ท ไอ นยู ฮี วอส เฟ้ค)
Cuz everytime I walked by he turned blue in the face
(คัซ เอ๊รี่ไทม์ ไอ ว๊อล์ค บาย ฮี เทิร์น บลู อิน เดอะ เฟซ)
I’m like heavy on the leg when I pop
(แอม ไล๊ค เฮ๊ฝฝี่ ออน เดอะ เล้ก เว็น นาย พ็อพ)
All my change is like heavy on the weight when I cop
(ออล มาย เช้งจํ อีส ไล๊ค เฮ๊ฝฝี่ ออน เดอะ เว๊ท เว็น นาย ค็อพ)
It’s just the way it’s done
(อิทซ จั๊สท เดอะ เวย์ อิทซ ดัน)
N*ggaz tell me they respect the way I blaze them guns
(เอ็น *ggaz เทลล มี เด เรสเพ๊คท เดอะ เวย์ ไอ เบลซ เด็ม กัน)
On hold it down for the Bronx in the name of Pun
(ออน โฮลด์ ดิท เดาน ฟอร์ เดอะ บรอนซ อิน เดอะ เนม อ็อฝ พัน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Fat Joe]
([ แฟท โจ ])
Yeah uh, my name ring bells like a P.O.
(เย่ อา , มาย เนม ริง เบลล์ ไล๊ค เก พี โอ)
Put the pressure on a n*gga like I’m right atcha do’
(พุท เดอะ พเรฌเออะ ออน อะ เอ็น *gga ไล๊ค แอม ไร๊ท atcha ดู)
With the muzzle out, n*gga can’t shoke with my dough
(วิธ เดอะ มัซเซิล เอ๊าท , เอ็น *gga แค็นท shoke วิธ มาย โด)
I’m at his mothers house
(แอม แอ็ท ฮิส ม๊าเธ่อร์ เฮ้าส)
Beat up his pops, put the pistol in his brother’s mouth
(บีท อั๊พ ฮิส พ็อพ , พุท เดอะ พิ๊สท่อล อิน ฮิส บร๊าเท่อรํ เม๊าธ)
Wave bricks, whips… jerked a few coke and next play the strip
(เว๊ฝ บริ๊ค , ฮวิพ เจิค อะ ฟิว โคค แอนด์ เน๊กซท เพลย์ เดอะ ซทริพ)
with chrome knowin that they won’t forget
(วิธ คโรม โนว์อิน แดท เด ว็อนท ฟอร์เก๊ท)
And on the weekends we shut down clubs
(แอนด์ ออน เดอะ วี๊คเกน วี ชั๊ท เดาน คลับ)
You know them crazy Peurto Ricans always f*ckin it up!
(ยู โนว์ เด็ม คเรสิ Peurto รีแกน ออลเว เอฟ *ckin หนิด อั๊พ !)
If I can’t afford it, I’ma extort it
(อิ๊ฟ ฟาย แค็นท แอฟฟอร์ด ดิท , แอมอา เอ็คซทอท ดิธ)
If I can’t cut it, I’ma bake it
(อิ๊ฟ ฟาย แค็นท คัท ดิธ , แอมอา เบ๊ก อิท)
Strip you n*ggaz b*tt-naked, I’m a thoroughbred
(ซทริพ ยู เอ็น *ggaz บี *tt เน๊คเค่ด , แอม มา โตโรเบด)
Carry guns and pump heroin
(แค๊รรี่ กัน แซน พั๊มพ เฮโระอิน)
Never went O.T. I’m too light for Maryland
(เน๊เฝ่อร์ เว็นท โอ ที แอม ทู ไล๊ท ฟอร์ เมรี่แลน)
I’d rather play the streets of New York
(อาย ร๊าเธ่อร์ เพลย์ เดอะ สทรีท อ็อฝ นิว ยอค)
Where the fiends are guarunteed to keep the meat on my fork
(แวร์ เดอะ ฟีนด แซร์ guarunteed ทู คี๊พ เดอะ มี๊ท ออน มาย ฟ๊อร์ค)
I’m just a hustler – feds put the tap
(แอม จั๊สท ดา ฮัซเลอะ เฟ็ด พุท เดอะ แท็พ)
on our phones in hopes of cuffin us
(ออน เอ๊า โฟน ซิน โฮพ อ็อฝ cuffin อัซ)
Then wonder why we livin life so illustrious
(เด็น วั๊นเด้อร วาย วี ลีฝอิน ไล๊ฟ โซ อิลัซทเรียซ)

[Chorus] repeat 2x
([ ค๊อรัส ] รีพี๊ท 2x)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Definition of a Don คำอ่านไทย Fat Joe

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น