เนื้อเพลง Ready To Meet Him คำอ่านไทย DMX

[Talking]
([ ทอคอิง ])
Please give me the strength I need to live…
(พลีซ กี๊ฝ มี เดอะ ซทเร็งธ ไอ นี๊ด ทู ไล้ฝ)
Bear with me
(แบร์ วิธ มี)
Amen
(เอเมน)

We each walk the path, that we’ve chosen
(วี อีช ว๊อล์ค เดอะ พาธ , แดท หวีบ โชเซ่น)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I’m ready to meet him
(แอม เร๊ดี้ ทู มี๊ท ฮิม)
We’re I’m living ain’t right
(เวีย แอม ลีฝอิง เอน ไร๊ท)
Black hate whit
(แบล๊ค เฮท ฮวิท)
White hate black
(ไว๊ท เฮท แบล๊ค)
It’s right back
(อิทซ ไร๊ท แบ็ค)
To the same fight
(ทู เดอะ เซม ไฟ้ท)
They got us suspecting a war
(เด ก็อท อัซ suspectings อะ วอร์)
But the real war is to follow the law of the lord
(บั๊ท เดอะ เรียล วอร์ อีส ทู ฟ๊อลโล่ว เดอะ ลอว์ อ็อฝ เดอะ หลอร์ด)

Lord, you left me stranded
(หลอร์ด , ยู เล๊ฟท มี สแทรนด)
And I don’t know why
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ วาย)
Told me to live my life
(โทลด มี ทู ไล้ฝ มาย ไล๊ฟ)
Now I’m ready to die
(นาว แอม เร๊ดี้ ทู ดาย)
Ready to fly
(เร๊ดี้ ทู ฟลาย)
I cry, but I shed no tears
(ไอ คราย , บั๊ท ไอ ชี โน เทียร์)
You told me you would dead those fears, it’s been years
(ยู โทลด มี ยู เวิด เด้ด โฑส เฟียร์ , อิทซ บีน เยียร์)
Snakes still coming at me
(สเน๊ค สทิลล คัมอิง แอ็ท มี)
Just missing
(จั๊สท มีซซิง)
Sometimes I think all you doing me is just listen
(ซัมไทม์ ซาย ทริ๊งค ออล ยู ดูอิง มี อีส จั๊สท ลิ๊สซึ่น)
I thought that I was special
(ไอ ธอท แดท ไอ วอส สเพ๊เชี่ยล)
Thats what you told me
(แด้ท ว๊อท ยู โทลด มี)
Hold me
(โฮลด์ มี)
Stop acting like you don’t know me
(สท๊อพ แอคทิง ไล๊ค ยู ด้อนท์ โนว์ มี)
What’d I do so bad that it sent you away from me
(เหวิด ดาย ดู โซ แบ้ด แดท ดิธ เซ็นท ยู อะเวย์ ฟรอม มี)
Not only sent you away, but made you stay away from me
(น็อท โอ๊นลี่ เซ็นท ยู อะเวย์ , บั๊ท เมด ยู สเทย์ อะเวย์ ฟรอม มี)
[My child I’m here, as I’ve always been, it was you who went away,
([ มาย ชายลํดํ แอม เฮียร , แอส แอฝ ออลเว บีน , อิท วอส ยู ฮู เว็นท อะเวย์ ,)
And now are back again, what did I say?]
(แอนด์ นาว อาร์ แบ็ค อะเกน , ว๊อท ดิด ดาย เซย์ ])
Follow your word, and be true
(ฟ๊อลโล่ว ยุร เวิร์ด , แอนด์ บี ทรู)
[What did you do?]
([ ว๊อท ดิด ยู ดู ])
Well:what I wanted to do…
(เวลล : ว๊อท ไอ ว้อนท ทู ดู)
[What have you seen?]
([ ว๊อท แฮ็ฝ ยู ซีน ])
Darkness and hell at a glance
(ดาคเน็ซ แซน เฮ็ลล แอ็ท ดา แกล๊นซ์)
[What do you want?]
([ ว๊อท ดู ยู ว้อนท ])
All I want is another chance
(ออล ไอ ว้อนท อีส อะน๊าเทร่อร์ แช้นซํ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Just because you went away, my doors are not locked, wanna come back home, all you gotta do is knock]
([ จั๊สท บิคอส ยู เว็นท อะเวย์ , มาย ดอร์ แซร์ น็อท ล๊อค , วอนนา คัม แบ็ค โฮม , ออล ยู กอททะ ดู อีส น๊อค ])
Ya see, I left home a boy, I returned as a man
(ยา ซี , ไอ เล๊ฟท โฮม อะ บอย , ไอ รีเทิร์น แอส ซา แมน)
Full grown, and I’m still not able to stand
(ฟูล กโรน , แอนด์ แอม สทิลล น็อท เอ๊เบิ้ล ทู สแทนด์)
[I gave you a hand]
([ ไอ เกฝ ยู อะ แฮนด์ ])
Well…but I was looking the wrong way
(เวลล บั๊ท ไอ วอส ลุคอิง เดอะ รอง เวย์)
Figured out the plan, then I started to pray
(ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท เดอะ แพลน , เด็น นาย สท๊าร์ท ทู เพรย์)
And that prayer, took me from here to over there
(แอนด์ แดท พเรเออะ , ทุค มี ฟรอม เฮียร ทู โอ๊เฝ่อร แดร์)
Back to over here
(แบ็ค ทู โอ๊เฝ่อร เฮียร)
Now they got me like where?
(นาว เด ก็อท มี ไล๊ค แวร์)
Do I belong?
(ดู ไอ บีลอง)
Do I fit in?
(ดู ไอ ฟิท อิน)
Things on my mind, where do I begin?
(ทริง ออน มาย ไมนด์ , แวร์ ดู ไอ บีกิน)
It’s easier to sin, but it hurts my heart
(อิทซ อีสไซน์ ทู ซิน , บั๊ท ดิธ เฮิร์ท มาย ฮาร์ท)
I’m really tryin’ to win, so where do we start?
(แอม ริแอ็ลลิ ทายอิน ทู วิน , โซ แวร์ ดู วี สท๊าร์ท)
[Thou shall not steal]
([ เฑา แชลล์ น็อท สทีล ])
But, what if he stole from me?
(บั๊ท , ว๊อท อิ๊ฟ ฮี ซโทล ฟรอม มี)
[Thou shall not kill]
([ เฑา แชลล์ น็อท คิลล์ ])
But what if he’s tryin’ to kill me?
(บั๊ท ว๊อท อิ๊ฟ อีส ทายอิน ทู คิลล์ มี)
[Thou shall not, take my, name in vain, no matter how hard it rains, withstand the pain]
([ เฑา แชลล์ น็อท , เท้ค มาย , เนม อิน เฝน , โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว ฮาร์ด ดิท เรน , วีธซแทนด เดอะ เพน ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Our father, who art in heaven
(เอ๊า ฟ๊าเท่อร , ฮู อาร์ท อิน เฮ๊ฝเฝ่น)
I’m not ashamed to ask for guidance, at 27
(แอม น็อท อะเชมดฺ ทู อาสคฺ ฟอร์ ไกดแอ็นซ , แอ็ท 27)
No longer afraid to knock on your door
(โน ลองเงอ อะเฟรด ทู น๊อค ออน ยุร ดอร์)
Not scared anymore to lose my life in the war
(น็อท ซคา แอนนี่มอ ทู ลู้ส มาย ไล๊ฟ อิน เดอะ วอร์)
After what I just saw, I’m ridin’ with the lord
(แอ๊ฟเท่อร ว๊อท ไอ จั๊สท ซอว์ , แอม ริดอิน วิธ เดอะ หลอร์ด)
Cause I really can’t afford to lose my head by the sword
(ค๊อส ไอ ริแอ็ลลิ แค็นท แอฟฟอร์ด ทู ลู้ส มาย เฮด บาย เดอะ ซ๊อร์ด)
And now that I’ve seen, what I need to see
(แอนด์ นาว แดท แอฝ ซีน , ว๊อท ไอ นี๊ด ทู ซี)
Please take me, where I need to be
(พลีซ เท้ค มี , แวร์ ไอ นี๊ด ทู บี)
[What have you learned?]
([ ว๊อท แฮ็ฝ ยู เลิร์น ])
It’s better to tell the truth than to lie
(อิทซ เบ๊ทเท่อร์ ทู เทลล เดอะ ทรู๊ธ แฑ็น ทู ไล)
[What have you learned?]
([ ว๊อท แฮ็ฝ ยู เลิร์น ])
To love my life until I die
(ทู ลัฝ มาย ไล๊ฟ อันทิล ไอ ดาย)
[What have you learned?]
([ ว๊อท แฮ็ฝ ยู เลิร์น ])
Violence isn’t always the key
(ไฝโอะเล็นซ อีสซึ่น ออลเว เดอะ คีย์)
[What have you learned?]
([ ว๊อท แฮ็ฝ ยู เลิร์น ])
You can’t always believe what you see
(ยู แค็นท ออลเว บีลี๊ฝ ว๊อท ยู ซี)
[What have you learned?]
([ ว๊อท แฮ็ฝ ยู เลิร์น ])
It’s better to forgive and forget
(อิทซ เบ๊ทเท่อร์ ทู ฟอร์กี๊ฝ แอนด์ ฟอร์เก๊ท)
[What have you learned?]
([ ว๊อท แฮ็ฝ ยู เลิร์น ])
Give as you expect to get
(กี๊ฝ แอส ยู เอ็กซเพ็คท ทู เก็ท)
[What have you learned?]
([ ว๊อท แฮ็ฝ ยู เลิร์น ])
That I can’t go on without you
(แดท ไอ แค็นท โก ออน วิธเอ๊าท ยู)
[What have you learned?]
([ ว๊อท แฮ็ฝ ยู เลิร์น ])
I musta been a fool to ever doubt you
(ไอ มาซดา บีน อะ ฟูล ทู เอ๊เฝ่อร์ เดาท ยู)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

I’m ready to meet him
(แอม เร๊ดี้ ทู มี๊ท ฮิม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ready To Meet Him คำอ่านไทย DMX

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น