เนื้อเพลง This is Why I’m Hot (Remix) คำอ่านไทย MIMS feat Baby Cham & Junior Reid

[Chorus: Mims]
([ ค๊อรัส : Mims ])
This is why I’m hot [Hot] This is why I’m hot [Hot]
(ดิส ซิส วาย แอม ฮอท [ ฮอท ] ดิส ซิส วาย แอม ฮอท [ ฮอท ])
This is why, this is why, this is why I’m hot [Hot]
(ดิส ซิส วาย , ดิส ซิส วาย , ดิส ซิส วาย แอม ฮอท [ ฮอท ])

[Verse 1: Junior Reid]
([ เฝิซ 1 : จู๊เหนี่ย ลีต ])
This is why we hot, this is why we hot
(ดิส ซิส วาย วี ฮอท , ดิส ซิส วาย วี ฮอท)
This is why we hot, this is why we hot, whoa oy wuy!!!
(ดิส ซิส วาย วี ฮอท , ดิส ซิส วาย วี ฮอท , โว้ว oy wuy ! ! !)
Di girls dem love we so we know seh we hot
(ได เกิร์ล เดม ลัฝ วี โซ วี โนว์ seh วี ฮอท)
Hot inna di charts, this is why we hot
(ฮอท อินนา ได ชาร์ท , ดิส ซิส วาย วี ฮอท)
Step inna di club a champagne we a pop
(สเท็พ อินนา ได คลับ อะ แฌ็มเพน วี อะ พ็อพ)
Serious mi serious and a chat we a chat
(ซี๊เรี๊ยส มี ซี๊เรี๊ยส แซน อะ แชท วี อะ แชท)
Di girls dem love we cau we top certain spots
(ได เกิร์ล เดม ลัฝ วี คอว วี ท๊อพ เซ๊อร์เท่น สพอท)
This is why, this is why, this is why we hot
(ดิส ซิส วาย , ดิส ซิส วาย , ดิส ซิส วาย วี ฮอท)
Di whole a Jamaica yes dem know seh we hot
(ได โฮล อะ เจไมกา เย็ซ เดม โนว์ seh วี ฮอท)
Di whole America yes dem know seh we hot
(ได โฮล อะเมริคะ เย็ซ เดม โนว์ seh วี ฮอท)
Mr. Junior Reid come a bless this a chat
(มีซเทอะ จู๊เหนี่ย ลีต คัม อะ เบล๊ส ดิส ซา แชท)
Blackout Movement so One Blood family ever hot
(แบล็คเอาท มูฝเม็นท โซ วัน บลัด แฟ๊มิลี่ เอ๊เฝ่อร์ ฮอท)
Number one record pon di billboard spot
(นั๊มเบ้อร์ วัน เร๊คขอร์ด pon ได billboard สพอท)
This is why, this is why, this is why we hot
(ดิส ซิส วาย , ดิส ซิส วาย , ดิส ซิส วาย วี ฮอท)

[Chorus: Mims]
([ ค๊อรัส : Mims ])
This is why I’m hot [Hot] This is why I’m hot [Hot]
(ดิส ซิส วาย แอม ฮอท [ ฮอท ] ดิส ซิส วาย แอม ฮอท [ ฮอท ])
This is why, this is why, this is why I’m hot [Hot]
(ดิส ซิส วาย , ดิส ซิส วาย , ดิส ซิส วาย แอม ฮอท [ ฮอท ])
This is why I’m hot [Hot] This is why I’m hot [Hot]
(ดิส ซิส วาย แอม ฮอท [ ฮอท ] ดิส ซิส วาย แอม ฮอท [ ฮอท ])
This is why, this is why, this is why I’m hot [Hot]
(ดิส ซิส วาย , ดิส ซิส วาย , ดิส ซิส วาย แอม ฮอท [ ฮอท ])
I’m hot cause I’m fly, you ain’t cause you not [Not]
(แอม ฮอท ค๊อส แอม ฟลาย , ยู เอน ค๊อส ยู น็อท [ น็อท ])
This is why, this is why, this is why I’m hot [Hot]
(ดิส ซิส วาย , ดิส ซิส วาย , ดิส ซิส วาย แอม ฮอท [ ฮอท ])
I’m hot cause I’m fly, you ain’t cause you not [Mims!!!!]
(แอม ฮอท ค๊อส แอม ฟลาย , ยู เอน ค๊อส ยู น็อท [ Mims ! ! ! ! ])
This is why, this is why, this is why I’m hot
(ดิส ซิส วาย , ดิส ซิส วาย , ดิส ซิส วาย แอม ฮอท)

[Verse 2: Baby Cham]
([ เฝิซ 2 : เบ๊บี้ Cham ])
Wow wow!!! I got my clip to di rear of mi, punks live in fear of mi
(เวา เวา ! ! ! ไอ ก็อท มาย คลิพ ทู ได เรียร์ อ็อฝ มี , พรัค ไล้ฝ อิน เฟียร์ อ็อฝ มี)
Dudes on di block wid dem glocks runnin scared of mi
(ดยูด ออน ได บล๊อค หวีด เดม คล็อก รูนนิน ซคา อ็อฝ มี)
I keep my tool near to mi, so don’t just appear to mi
(ไอ คี๊พ มาย ทูล เนียร์ ทู มี , โซ ด้อนท์ จั๊สท แอพเพียร์ ทู มี)
Neva touch my money, noooo my money’s dear to mi
(นีฝวา ทั๊ช มาย มั๊นนี่ , นู มาย มั๊นนี่ เดียร์ ทู มี)
I’m in di club ballin in di V.I.P. booth
(แอม อิน ได คลับ บอลลิน อิน ได วี ไอ พี บูธ)
Shorty starrin at mi cause di kid’s so cute
(ชอร์ทดิง สตาร์ริน แอ็ท มี ค๊อส ได คิด โซ คยูท)
This is why I’m hot you know it is di truth
(ดิส ซิส วาย แอม ฮอท ยู โนว์ อิท อีส ได ทรู๊ธ)
She waan to get some lovin from a h*rdcore yute
(ชี วานนฺ ทู เก็ท ซัม ลัฝวิน ฟรอม มา เฮส *rdcore yute)
So she made it very clear to mi whisper in my ear to mi
(โซ ชี เมด อิท เฝ๊รี่ เคลียร์ ทู มี วิสเพ่อร์ อิน มาย เอียร ทู มี)
In har soft voice she seh hi millionare to mi
(อิน ฮาอา ซ๊อฟท ว๊อยซ์ ชี seh ไฮ มิลยันแน ทู มี)
Chicks who neva dear to mi, bringin over beer to mi
(ชิค ฮู นีฝวา เดียร์ ทู มี , บริงอิน โอ๊เฝ่อร เบีย ทู มี)
Girls throwin there underwear over here to mi
(เกิร์ล โตวอิน แดร์ อั๊นเด้อร์แวร์ โอ๊เฝ่อร เฮียร ทู มี)

[Chorus: Mims]
([ ค๊อรัส : Mims ])
This is why I’m hot [Hot] This is why I’m hot [Hot]
(ดิส ซิส วาย แอม ฮอท [ ฮอท ] ดิส ซิส วาย แอม ฮอท [ ฮอท ])
This is why, this is why, this is why I’m hot [Hot]
(ดิส ซิส วาย , ดิส ซิส วาย , ดิส ซิส วาย แอม ฮอท [ ฮอท ])

[Bridge: Mims]
([ บริดจ : Mims ])
Aiyyo Blackout!!! Yo you know we got to kill this beat once and for all
(เออายเอว แบล็คเอาท ! ! ! โย ยู โนว์ วี ก็อท ทู คิลล์ ดิส บีท วั๊นซ แอนด์ ฟอร์ ออล)
Matter of fact this is how we ‘gon do it
(แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ แฟคท ดิส ซิส ฮาว วี ก็อน ดู อิท)
Light the fuse for me though, they got one minute to go
(ไล๊ท เดอะ ฟยูส ฟอร์ มี โธ , เด ก็อท วัน มิ๊หนิท ทู โก)
Mims!!!!
(Mims ! ! ! !)

[Verse 3: Mims]
([ เฝิซ 3 : Mims ])
Now if you take the sun and multiply it’s heat
(นาว อิ๊ฟ ยู เท้ค เดอะ ซัน แอนด์ มั๊ลทิพลาย อิทซ ฮีท)
Ten times over then what you find it’s me
(เท็น ไทม์ โอ๊เฝ่อร เด็น ว๊อท ยู ไฟนด์ อิทซ มี)
I ain’t the reason why crack turn from c*caine
(ไอ เอน เดอะ รี๊ซั่น วาย แคร๊ค เทิร์น ฟรอม ซี *เคน)
I light it up then burn slow on that propane
(ไอ ไล๊ท ดิธ อั๊พ เด็น เบิร์น สโลว์ ออน แดท พโรเพน)
Yes I’m a don but not the Juan from Soul Train
(เย็ซ แอม มา ด็อน บั๊ท น็อท เดอะ วอน ฟรอม โซล เทรน)
Teflon don I’m a boss in my own frame
(เทฟรอน ด็อน แอม มา บอส ซิน มาย โอว์น เฟรม)
I could flip it if you need it I got it for real
(ไอ เคิด ฟลิพ อิท อิ๊ฟ ยู นี๊ด ดิท ไอ ก็อท ดิธ ฟอร์ เรียล)
If you don’t see it then they probably ain’t got it for sale
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ซี อิท เด็น เด พรอบอับลิ เอน ก็อท ดิธ ฟอร์ เซล)
I got the East Coast bumpin me hard
(ไอ ก็อท ดิ อี๊สท โค้สท บั้มปิน มี ฮาร์ด)
I got the West Coast bumpin me hard
(ไอ ก็อท เดอะ เว๊สท โค้สท บั้มปิน มี ฮาร์ด)
The Dirty South show me love I get aired out the trunk of they car
(เดอะ เดอทิ เซ๊าธ โชว์ มี ลัฝ ไอ เก็ท แอร์ เอ๊าท เดอะ ทรังค อ็อฝ เด คารํ)
The Midwest like homey you large
(เดอะ มิดเวส ไล๊ค โฮมี ยู ลาร์จ)
So when I pull up in the car, with the invincible roof on the coupe
(โซ เว็น นาย พูลล อั๊พ อิน เดอะ คารํ , วิธ ดิ อินฝิ๊นซิเบิ้ล รู๊ฟ ออน เดอะ คูเพ)
And them doors swing up homey all you hear is swoosh
(แอนด์ เด็ม ดอร์ สวิง อั๊พ โฮมี ออล ยู เฮียร อีส สวูช)
That’s a swish, I don’t miss when I’m aimin for the shot
(แด้ท ซา ซวิฌ , ไอ ด้อนท์ มิซ เว็น แอม เอมิน ฟอร์ เดอะ ฌ็อท)
This is why, this is why, this is why, this is why I’m hot
(ดิส ซิส วาย , ดิส ซิส วาย , ดิส ซิส วาย , ดิส ซิส วาย แอม ฮอท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง This is Why I’m Hot (Remix) คำอ่านไทย MIMS feat Baby Cham & Junior Reid

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น