เนื้อเพลง I’m Losin It คำอ่านไทย 2Pac feat Big Syke, Spice 1

Straight out the motherf*cking bay
(สเทร๊ท เอ๊าท เดอะ motherf*คิง เบย์)
Here we go
(เฮียร วี โก)

[2Pac]
([ 2Pac ])
Lord help me, save me, Mama keep praying
(หลอร์ด เฮ้ลพ มี , เซฝ มี , มามะ คี๊พ เพลยอิง)
For a young motherf*cker trying to duck an early grave
(ฟอร์ รา ยัง motherf*cker ทไรอิง ทู ดั๊ค แอน เอ๊อรํลี่ เกรฝ)
In the city where ya can’t tell the snakes from the fakes
(อิน เดอะ ซิ๊ที่ แวร์ ยา แค็นท เทลล เดอะ สเน๊ค ฟรอม เดอะ เฟ้ค)
Fakes from the phonies, enemies of homies
(เฟ้ค ฟรอม เดอะ phonies , อียีมีสฺ อ็อฝ โฮมี)
Around the corner there’s another n*gga waiting to jack
(อะราวนฺดฺ เดอะ ค๊อร์เน่อร์ แดร์ อะน๊าเทร่อร์ เอ็น *gga เวททิง ทู แจ็ค)
He don’t know I got a glock ’til his ass get shot
(ฮี ด้อนท์ โนว์ ไอ ก็อท ดา คล็อก ทิล ฮิส อาซ เก็ท ฌ็อท)
Like a motherf*cking thug disease
(ไล๊ค เก motherf*คิง ธัก ดีซี๊ส)
Craving beats like they motherf*cking drugs to me, hey
(เครวิง บีท ไล๊ค เด motherf*คิง ดรัก ทู มี , เฮ)
What’s up with b*tches trying to screw me? Do me cause I did a movie
(ว๊อท อั๊พ วิธ บี *tches ทไรอิง ทู สครูว์ มี ดู มี ค๊อส ไอ ดิด อะ มูวี่)
Throw the p*ssy to me but before they never knew me
(โธรว์ เดอะ พี *ssy ทู มี บั๊ท บีฟอร์ เด เน๊เฝ่อร์ นยู มี)
Rather die then let ya play me for a, buster
(ร๊าเธ่อร์ ดาย เด็น เล็ท ยา เพลย์ มี ฟอร์ รา , บัสเตอร์)
And with my glock I’m a plotting ass rotten motherf*cker, huh
(แอนด์ วิธ มาย คล็อก แอม มา plottings อาซ รอตอึน motherf*cker , ฮู)
Don’t let the movie fool ya, let me school ya
(ด้อนท์ เล็ท เดอะ มูวี่ ฟูล ยา , เล็ท มี สคูล ยา)
Screaming Thug Life n*gga when I do ya
(ซครีมอิง ธัก ไล๊ฟ เอ็น *gga เว็น นาย ดู ยา)
I’m going crazy, getting dizzy
(แอม โกอิ้ง คเรสิ , เกดดดิ้ง ดีสสิ)
And then I suffacate a motherf*cking breather bring me back
(แอนด์ เด็น นาย suffacate อะ motherf*คิง บรีฑเออะ บริง มี แบ็ค)
I’m telling ya I’m losing it
(แอม เทลลิง ยา แอม โรซิง อิท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Said I’m losing my mind
(เซ็ด แอม โรซิง มาย ไมนด์)
Losing my mind
(โรซิง มาย ไมนด์)
[ X4 ]
([ X4 ])

[Big Syke]
([ บิ๊ก Syke ])
I’m going crazy, n*ggas can’t fade me
(แอม โกอิ้ง คเรสิ , เอ็น *ggas แค็นท เฟด มี)
On the real I kill when I step to ya f*cking grill
(ออน เดอะ เรียล ไอ คิลล์ เว็น นาย สเท็พ ทู ยา เอฟ *คิง กริลล์)
So let me kick it let me flip it let me get wicked
(โซ เล็ท มี คิ๊ค อิท เล็ท มี ฟลิพ อิท เล็ท มี เก็ท วิค)
I’m not a buster from the hood selling whooped tickets
(แอม น็อท ดา บัสเตอร์ ฟรอม เดอะ ฮุด เซลลิง ฮูพ ทิ๊คเค๊ท)
I hang with G’s flipping keys and smoking weed
(ไอ แฮง วิธ จีส ฟริพพิง คีย์ แซน สโมคกิ้ง วี)
I get the cash and dash and never learn to read
(ไอ เก็ท เดอะ แค๊ช แอนด์ แด็ฌ แอนด์ เน๊เฝ่อร์ เลิร์น ทู รี๊ด)
So f*ck a b*tch f*ck a hoe and I let ya know
(โซ เอฟ *ck กา บี *tch เอฟ *ck กา โฮ แอนด์ ดาย เล็ท ยา โนว์)
Because they come and go like the wind blows
(บิคอส เด คัม แอนด์ โก ไล๊ค เดอะ วินด โบลว์)
What am I giving how I’m living what I’m giving up
(ว๊อท แอ็ม ไอ กีฝวิง ฮาว แอม ลีฝอิง ว๊อท แอม กีฝวิง อั๊พ)
You can take my life and I don’t give a f*ck
(ยู แคน เท้ค มาย ไล๊ฟ แอนด์ ดาย ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck)
Cause I’m the trouble most coming from the west coast
(ค๊อส แอม เดอะ ทรั๊บเบิ้ล โมซท คัมอิง ฟรอม เดอะ เว๊สท โค้สท)
Where the n*ggas is banging ’til the overdose
(แวร์ เดอะ เอ็น *ggas ซิส แบงกิง ทิล ดิ โอ๊เฝ่อร์โด่ส)
Killers and murderers, psychos and lunatics
(คีลเลอะ แซน เมอเดอะเรอะ , ไซโคะ แซน ลยูนะทิค)
Nobody knows what makes my mind click
(โนบอดี้ โนว์ ว๊อท เม้ค มาย ไมนด์ คลิ๊ก)
Is it the demons, screaming inside of me?
(อีส ซิท เดอะ ดีมัน , ซครีมอิง อิ๊นไซด์ อ็อฝ มี)
Hell no it’s just the Thug Life mentallity
(เฮ็ลล โน อิทซ จั๊สท เดอะ ธัก ไล๊ฟ mentallity)
I’m going crazy sh*t don’t phase me
(แอม โกอิ้ง คเรสิ ฌะ *ที ด้อนท์ เฟส มี)
I’m living like a thug ’til six n*ggas carry me
(แอม ลีฝอิง ไล๊ค เก ธัก ทิล ซิกซ์ เอ็น *ggas แค๊รรี่ มี)
Death is on the trigga so pull it
(เด้ท อีส ออน เดอะ trigga โซ พูลล อิท)
I can’t take it no more, n*gga, I’m losing it
(ไอ แค็นท เท้ค อิท โน โม , เอ็น *gga , แอม โรซิง อิท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Spice 1]
([ สไพ๊ซ 1 ])
Sh*t was talking to me, my gat screamed fire
(ฌะ *ที วอส ทอคอิง ทู มี , มาย แกท สครีม ไฟเออะร)
The bullet told me shoot that motherf*cker he’s a lier
(เดอะ บัลเล่ โทลด มี ชู๊ท แดท motherf*cker อีส ซา lier)
I talked to me 3-80 like a b*tch on a stroll
(ไอ ท๊อล์ค ทู มี 3 80 ไล๊ค เก บี *tch ออน อะ ซทโรล)
When my n*ggas try to ????
(เว็น มาย เอ็น *ggas ธราย ทู)
N*gga, I can’t get f*cked in this game I’m a psychopath
(เอ็น *gga , ไอ แค็นท เก็ท เอฟ *cked อิน ดิส เกม แอม มา psychopath)
My AK told me to shove him up some n*ggas ass
(มาย AK โทลด มี ทู ฌัฝ ฮิม อั๊พ ซัม เอ็น *ggas อาซ)
I’m having long conversations with Mr. Millometer
(แอม แฮฝวิ่ง ลอง คอนเฝอะเซฌัน วิธ มีซเทอะ Millometer)
He’s one of my best friends b*tch ass n*gga eater
(อีส วัน อ็อฝ มาย เบ๊สท์ เฟรน บี *tch อาซ เอ็น *gga eater)
And Miss Mossburg love it in the back trunk
(แอนด์ มิซ Mossburg ลัฝ อิท อิน เดอะ แบ็ค ทรังค)
You know that old school b*tch she like to get it funked
(ยู โนว์ แดท โอลด์ สคูล บี *tch ชี ไล๊ค ทู เก็ท ดิธ ฟังค)
And spitting motherf*ckers by the seems
(แอนด์ สปิ๊ดดิง motherf*ckers บาย เดอะ ซีม)
My grand daddy Mr. AR-15
(มาย แกรนด์ แดดดิ มีซเทอะ เออะ 15)
By the evil motherf*cker
(บาย ดิ อี๊ฝิ่ล motherf*cker)
Talked me into taking over a dope turf and shooting cluckers
(ท๊อล์ค มี อิ๊นทู เทคอิง โอ๊เฝ่อร รา โดพ เทิฟ แอนด์ ชูดดิง cluckers)
Said he was my only family
(เซ็ด ฮี วอส มาย โอ๊นลี่ แฟ๊มิลี่)
Shoot straight, and please don’t jam me
(ชู๊ท สเทร๊ท , แอนด์ พลีซ ด้อนท์ แจม มี)
Got in a fight at the club my gat started talking
(ก็อท อิน อะ ไฟ้ท แอ็ท เดอะ คลับ มาย แกท สท๊าร์ท ทอคอิง)
Told me to shut the f*ck up and let him do the talking
(โทลด มี ทู ชั๊ท เดอะ เอฟ *ck อั๊พ แอนด์ เล็ท ฮิม ดู เดอะ ทอคอิง)
I woke up and it was sick to see the guts hang
(ไอ โวค อั๊พ แอนด์ ดิท วอส ซิ๊ค ทู ซี เดอะ กัท แฮง)
I’m going nuts man
(แอม โกอิ้ง นัท แมน)
Sh*t was talking to me
(ฌะ *ที วอส ทอคอิง ทู มี)

[Chorus to fade]
([ ค๊อรัส ทู เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m Losin It คำอ่านไทย 2Pac feat Big Syke, Spice 1

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น