เนื้อเพลง Being Drunk’s a Lot Like Loving You คำอ่านไทย Kenny Chesney

I drank till I Stumbled
(ไอ ดแร็งค ทิลล์ ไอ แสตมเบิล)
I drank till i fell
(ไอ ดแร็งค ทิลล์ ไอ เฟ็ล)
When The drunk part was over it hurt me like hell now i know about drinkin so i know one
(เว็น เดอะ ดรั๊งค พาร์ท วอส โอ๊เฝ่อร อิท เฮิร์ท มี ไล๊ค เฮ็ลล นาว ไอ โนว์ อะเบ๊าท ดริงคิน โซ ไอ โนว์ วัน)
things true bein drunk’s a lot like lovin you
(ทริง ทรู บีนโพล ดรั๊งค ซา ล็อท ไล๊ค ลัฝวิน ยู)

Cause I loved till i stumbled
(ค๊อส ไอ ลัฝ ทิลล์ ไอ แสตมเบิล)
I loved till I fell
(ไอ ลัฝ ทิลล์ ไอ เฟ็ล)
When the When the lovin was over it hurt me like hell I know what a taste of the wrong love
(เว็น เดอะ เว็น เดอะ ลัฝวิน วอส โอ๊เฝ่อร อิท เฮิร์ท มี ไล๊ค เฮ็ลล ไอ โนว์ ว๊อท ดา เท๊ซท อ็อฝ เดอะ รอง ลัฝ)
can do being drunk’s a lot like lovin you
(แคน ดู บีอิง ดรั๊งค ซา ล็อท ไล๊ค ลัฝวิน ยู)

And I’ve woke up some mornings a sworn off the drink at that ive done reasonably well I think
(แอนด์ แอฝ โวค อั๊พ ซัม ม๊อร์นิ่ง ซา ซโวน ออฟฟ เดอะ ดริ๊งค แกท แดท แอฝ ดัน รีสนับลิ เวลล ไอ ทริ๊งค)
but i havent done well swearin off you and me and that ive failed miserably
(บั๊ท ไอ แฮฟเวน ดัน เวลล swearin ออฟฟ ยู แอนด์ มี แอนด์ แดท แอฝ เฟล มีสรับลิ)

Well ive felt the hangover of lovin all night ive sat at the bar all alone in a fight I’ve
(เวลล แอฝ เฟ็ลท เดอะ แฮงโอเว่อร์ อ็อฝ ลัฝวิน ออล ไน๊ท แอฝ แซ็ท แอ็ท เดอะ บาร์ ออล อะโลน อิน อะ ไฟ้ท แอฝ)
bottled up feelings and poured ’em out to
(บ๊อทเทิ่ล อั๊พ ฟีลอิง แซน พาว เอ็ม เอ๊าท ทู)
Being drunk’s a lot like lovin you
(บีอิง ดรั๊งค ซา ล็อท ไล๊ค ลัฝวิน ยู)

And I’ve woke up some mornings a sworn off the drink at that ive done reasonably well I think
(แอนด์ แอฝ โวค อั๊พ ซัม ม๊อร์นิ่ง ซา ซโวน ออฟฟ เดอะ ดริ๊งค แกท แดท แอฝ ดัน รีสนับลิ เวลล ไอ ทริ๊งค)
but i havent done well swearin off you and me and that ive failed miserably
(บั๊ท ไอ แฮฟเวน ดัน เวลล swearin ออฟฟ ยู แอนด์ มี แอนด์ แดท แอฝ เฟล มีสรับลิ)

I’ve drank till i stumbled
(แอฝ ดแร็งค ทิลล์ ไอ แสตมเบิล)
I love till i fell
(ไอ ลัฝ ทิลล์ ไอ เฟ็ล)
When the drunk part was over love hurt me like hell now i know about drinkin so i know one
(เว็น เดอะ ดรั๊งค พาร์ท วอส โอ๊เฝ่อร ลัฝ เฮิร์ท มี ไล๊ค เฮ็ลล นาว ไอ โนว์ อะเบ๊าท ดริงคิน โซ ไอ โนว์ วัน)
things true being drunk’s a lot like lovin you
(ทริง ทรู บีอิง ดรั๊งค ซา ล็อท ไล๊ค ลัฝวิน ยู)

Well i know what a taste of the wrong love can do sometimes i still get drunk lovin you
(เวลล ไอ โนว์ ว๊อท ดา เท๊ซท อ็อฝ เดอะ รอง ลัฝ แคน ดู ซัมไทม์ ซาย สทิลล เก็ท ดรั๊งค ลัฝวิน ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Being Drunk’s a Lot Like Loving You คำอ่านไทย Kenny Chesney

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น