เนื้อเพลง One and One Make Five คำอ่านไทย Pet Shop Boys

Have you heard the news?
(แฮ็ฝ ยู เฮิด เดอะ นิว)
Everybody’s asking who
(เอวี่บอดี้ อาคกิ้ง ฮู)
Is that man you’ve been seen with
(อีส แดท แมน ยู๊ฟ บีน ซีน วิธ)
And why I’m never out with you
(แอนด์ วาย แอม เน๊เฝ่อร์ เอ๊าท วิธ ยู)

Please, tell me that you love me
(พลีซ , เทลล มี แดท ยู ลัฝ มี)
Sort out this confusion
(ซ๊อร์ท เอ๊าท ดิส ค็อนฟยูฉัน)
Say our love is still alive
(เซย์ เอ๊า ลัฝ อีส สทิลล อะไล๊ฝ)
For people must be jumping
(ฟอร์ พี๊เพิ่ล มัสท์ บี จัมปิง)
To the wrong conclusion
(ทู เดอะ รอง ค็อนคลูฉัน)
That one and one make five
(แดท วัน แอนด์ วัน เม้ค ไฟฝ)

What I need right now
(ว๊อท ไอ นี๊ด ไร๊ท นาว)
Is to hear you say they got it wrong
(อีส ทู เฮียร ยู เซย์ เด ก็อท ดิธ รอง)
That he’s just a new friend
(แดท อีส จั๊สท ดา นิว เฟรน)
A perfectly innocent one
(อะ เพอเฟ็คทลิ อิ๊นโนเซ้นท วัน)

So, tell me that you love me
(โซ , เทลล มี แดท ยู ลัฝ มี)
Sort out this confusion
(ซ๊อร์ท เอ๊าท ดิส ค็อนฟยูฉัน)
Say our love is still alive
(เซย์ เอ๊า ลัฝ อีส สทิลล อะไล๊ฝ)
For people must be jumping
(ฟอร์ พี๊เพิ่ล มัสท์ บี จัมปิง)
To the wrong conclusion
(ทู เดอะ รอง ค็อนคลูฉัน)
That one and one make five
(แดท วัน แอนด์ วัน เม้ค ไฟฝ)
People are assuming
(พี๊เพิ่ล อาร์ แอ็ซยูมอิง)
‘Cause it’s so confusing
(ค๊อส อิทซ โซ ค็อนฟยูสอิง)
That one and one make five
(แดท วัน แอนด์ วัน เม้ค ไฟฝ)

If one and one make two [make two]
(อิ๊ฟ วัน แอนด์ วัน เม้ค ทู [ เม้ค ทู ])
[Here we go Here we go Here we go Here we go
([ เฮียร วี โก เฮียร วี โก เฮียร วี โก เฮียร วี โก)
Here we go Here we go Here we go Here we go]
(เฮียร วี โก เฮียร วี โก เฮียร วี โก เฮียร วี โก ])
Don’t need to worry about you
(ด้อนท์ นี๊ด ทู ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท ยู)
[Here we go Here we go Here we go Here we go
([ เฮียร วี โก เฮียร วี โก เฮียร วี โก เฮียร วี โก)
Here we go Here we go Here we go Here we go]
(เฮียร วี โก เฮียร วี โก เฮียร วี โก เฮียร วี โก ])
But here, where gossip and rumor thrive
(บั๊ท เฮียร , แวร์ ก๊อสสิพ แอนด์ รู๊เม่อร์ ธไรฝ)
[Here we go Here we go Here we go Here we go
([ เฮียร วี โก เฮียร วี โก เฮียร วี โก เฮียร วี โก)
Here we go Here we go Here we go Here we go]
(เฮียร วี โก เฮียร วี โก เฮียร วี โก เฮียร วี โก ])
One and one add up to three, four or five
(วัน แอนด์ วัน แอ๊ด อั๊พ ทู ทรี , โฟ ออ ไฟฝ)
[Here we go Here we go Here we go Here we go
([ เฮียร วี โก เฮียร วี โก เฮียร วี โก เฮียร วี โก)
Here we go Here we go Here we go Here we go]
(เฮียร วี โก เฮียร วี โก เฮียร วี โก เฮียร วี โก ])

One and one and one and one and one make five
(วัน แอนด์ วัน แอนด์ วัน แอนด์ วัน แอนด์ วัน เม้ค ไฟฝ)
[One and one make five]
([ วัน แอนด์ วัน เม้ค ไฟฝ ])

Let’s stay in tonight
(เล็ท สเทย์ อิน ทูไน๊ท)
Maybe disconnect the phone
(เมบี ดิซค็อนเนคท เดอะ โฟน)
The correct arithmetic
(เดอะ คอรเร็คทํ อะริ๊ทเมติค)
Just two of us at home
(จั๊สท ทู อ็อฝ อัซ แอ็ท โฮม)

Oh, tell me that you love me
(โอ , เทลล มี แดท ยู ลัฝ มี)
Sort out this confusion
(ซ๊อร์ท เอ๊าท ดิส ค็อนฟยูฉัน)
Say our love is still alive
(เซย์ เอ๊า ลัฝ อีส สทิลล อะไล๊ฝ)
[One and one make five]
([ วัน แอนด์ วัน เม้ค ไฟฝ ])
For people must be jumping
(ฟอร์ พี๊เพิ่ล มัสท์ บี จัมปิง)
To the wrong conclusion
(ทู เดอะ รอง ค็อนคลูฉัน)
That one and one make five
(แดท วัน แอนด์ วัน เม้ค ไฟฝ)
[One and one make five]
([ วัน แอนด์ วัน เม้ค ไฟฝ ])

Tell me that you love me
(เทลล มี แดท ยู ลัฝ มี)
Sort out this confusion
(ซ๊อร์ท เอ๊าท ดิส ค็อนฟยูฉัน)
Say our love is still alive
(เซย์ เอ๊า ลัฝ อีส สทิลล อะไล๊ฝ)
[One and one make five]
([ วัน แอนด์ วัน เม้ค ไฟฝ ])
For people must be jumping
(ฟอร์ พี๊เพิ่ล มัสท์ บี จัมปิง)
To the wrong conclusion
(ทู เดอะ รอง ค็อนคลูฉัน)
That one and one make five
(แดท วัน แอนด์ วัน เม้ค ไฟฝ)
[One and one make five]
([ วัน แอนด์ วัน เม้ค ไฟฝ ])

One and one make two [make two, make two]
(วัน แอนด์ วัน เม้ค ทู [ เม้ค ทู , เม้ค ทู ])
[Here we go Here we go Here we go Here we go
([ เฮียร วี โก เฮียร วี โก เฮียร วี โก เฮียร วี โก)
Here we go Here we go Here we go Here we go]
(เฮียร วี โก เฮียร วี โก เฮียร วี โก เฮียร วี โก ])
Don’t need to worry about you
(ด้อนท์ นี๊ด ทู ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท ยู)
[Here we go Here we go Here we go Here we go
([ เฮียร วี โก เฮียร วี โก เฮียร วี โก เฮียร วี โก)
Here we go Here we go Here we go Here we go]
(เฮียร วี โก เฮียร วี โก เฮียร วี โก เฮียร วี โก ])
[Here we go Here we go Here we go Here we go
([ เฮียร วี โก เฮียร วี โก เฮียร วี โก เฮียร วี โก)
Here we go Here we go Here we go Here we go]
(เฮียร วี โก เฮียร วี โก เฮียร วี โก เฮียร วี โก ])
I don’t need to worry about you
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด ทู ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท ยู)
[Here we go Here we go Here we go Here we go
([ เฮียร วี โก เฮียร วี โก เฮียร วี โก เฮียร วี โก)
Here we go Here we go Here we go Here we go]
(เฮียร วี โก เฮียร วี โก เฮียร วี โก เฮียร วี โก ])
[Here we go Here we go Here we go Here we go
([ เฮียร วี โก เฮียร วี โก เฮียร วี โก เฮียร วี โก)
Here we go Here we go Here we go Here we go]
(เฮียร วี โก เฮียร วี โก เฮียร วี โก เฮียร วี โก ])
Don’t need to worry about you
(ด้อนท์ นี๊ด ทู ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท ยู)
[Here we go Here we go Here we go Here we go
([ เฮียร วี โก เฮียร วี โก เฮียร วี โก เฮียร วี โก)
Here we go Here we go Here we go Here we go]
(เฮียร วี โก เฮียร วี โก เฮียร วี โก เฮียร วี โก ])
One and one make two [make two]
(วัน แอนด์ วัน เม้ค ทู [ เม้ค ทู ])
[Here we go Here we go Here we go Here we go
([ เฮียร วี โก เฮียร วี โก เฮียร วี โก เฮียร วี โก)
Here we go Here we go Here we go Here we go]
(เฮียร วี โก เฮียร วี โก เฮียร วี โก เฮียร วี โก ])
[Here we go Here we go Here we go Here we go
([ เฮียร วี โก เฮียร วี โก เฮียร วี โก เฮียร วี โก)
Here we go Here we go Here we go Here we go]
(เฮียร วี โก เฮียร วี โก เฮียร วี โก เฮียร วี โก ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One and One Make Five คำอ่านไทย Pet Shop Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น