เนื้อเพลง Points of Authority คำอ่านไทย Linkin Park

Forfeit the game
(ฟอฟิท เดอะ เกม)
Before somebody else
(บิโฟ ซัมบอดี้ เอ็ลซ)
Takes you out of the frame
(เทค ยู เอาท อ็อฝ เดอะ ฟเรม)
And puts your name to shame
(แอ็นด พัท ยุร เนม ทู เฌม)
Cover up your face
(คัฝเออะ อัพ ยุร เฟซ)
You can’t run the race
(ยู แค็นท รัน เดอะ เรซ)
The pace is too fast
(เดอะ เพซ อีส ทู ฟัซท)
You just won’t last
(ยู จัซท ว็อนท ลาซท)

You love the way I look at you
(ยู ลัฝ เดอะ เว ไอ ลุค แกท ยู)
While taking pleasure in the awful things you put me through
(ฮไวล เทคอิง พเลฉเออะ อิน ดิ ออฟุล ธิง ยู พัท มี ธรู)
You take away if I give in
(ยู เทค อะเว อิฟ ฟาย กิฝ อิน)
My life
(ไม ไลฟ)
My pride is broken
(ไม พไรด อีส บโรเค็น)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
You like to think you’re never wrong
(ยู ไลค ทู ธิงค ยัวร์ เนฝเออะ ร็อง)
[You live what you’ve learned]
([ ยู ไลฝ ฮว็อท ยู๊ฟ เลิน ])
You have to act like you’re someone
(ยู แฮ็ฝ ทู แอ็คท ไลค ยัวร์ ซัมวัน)
[You live what you’ve learned]
([ ยู ไลฝ ฮว็อท ยู๊ฟ เลิน ])
You want someone to hurt like you
(ยู ว็อนท ซัมวัน ทู เฮิท ไลค ยู)
[You live what you’ve learned]
([ ยู ไลฝ ฮว็อท ยู๊ฟ เลิน ])
You want to share what you have been through
(ยู ว็อนท ทู แฌ ฮว็อท ยู แฮ็ฝ บีน ธรู)
[You live what you’ve learned]
([ ยู ไลฝ ฮว็อท ยู๊ฟ เลิน ])

You love the things I say I’ll do
(ยู ลัฝ เดอะ ธิง ซาย เซ อิล ดู)
[adsense]
The way I hurt myself again just to get back at you
(เดอะ เว ไอ เฮิท ไมเซลฟ อะเกน จัซท ทู เก็ท แบ็ค แกท ยู)
You take away when I give in
(ยู เทค อะเว ฮเว็น นาย กิฝ อิน)
My life
(ไม ไลฟ)
My pride is broken
(ไม พไรด อีส บโรเค็น)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Forfeit the game
(ฟอฟิท เดอะ เกม)
Before somebody else
(บิโฟ ซัมบอดี้ เอ็ลซ)
Takes you out of the frame
(เทค ยู เอาท อ็อฝ เดอะ ฟเรม)
And puts your name to shame
(แอ็นด พัท ยุร เนม ทู เฌม)
Cover up your face
(คัฝเออะ อัพ ยุร เฟซ)
You can’t run the race
(ยู แค็นท รัน เดอะ เรซ)
The pace is too fast
(เดอะ เพซ อีส ทู ฟัซท)
You just won’t last
(ยู จัซท ว็อนท ลาซท)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
You like to think you’re never wrong – Forfeit the game
(ยู ไลค ทู ธิงค ยัวร์ เนฝเออะ ร็อง – ฟอฟิท เดอะ เกม)
[You live what you’ve learned]
([ ยู ไลฝ ฮว็อท ยู๊ฟ เลิน ])
You have to act like you’re someone – Forfeit the game
(ยู แฮ็ฝ ทู แอ็คท ไลค ยัวร์ ซัมวัน – ฟอฟิท เดอะ เกม)
[You live what you’ve learned]
([ ยู ไลฝ ฮว็อท ยู๊ฟ เลิน ])
You want someone to hurt like you – Forfeit the game
(ยู ว็อนท ซัมวัน ทู เฮิท ไลค ยู – ฟอฟิท เดอะ เกม)
[You live what you’ve learned]
([ ยู ไลฝ ฮว็อท ยู๊ฟ เลิน ])
You want to share what you have been through
(ยู ว็อนท ทู แฌ ฮว็อท ยู แฮ็ฝ บีน ธรู)
[You live what you’ve learned]
([ ยู ไลฝ ฮว็อท ยู๊ฟ เลิน ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Points of Authority คำอ่านไทย Linkin Park

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น