เนื้อเพลง Baby Don’t You Do It คำอ่านไทย Stevie Wonder

Don’t you do it, don’t break my heart,
(ด้อนท์ ยู ดู อิท , ด้อนท์ เบร๊ค มาย ฮาร์ท ,)
Oh Babe, don’t you do it, don’t
(โอ เบ้บ , ด้อนท์ ยู ดู อิท , ด้อนท์)
Don’t break my heart
(ด้อนท์ เบร๊ค มาย ฮาร์ท)
Don’t do it babe
(ด้อนท์ ดู อิท เบ้บ)
Don’t you break my heart
(ด้อนท์ ยู เบร๊ค มาย ฮาร์ท)

‘Cause I sacrifice to make you happy
(ค๊อส ไอ แซ๊คริไฟซ์ ทู เม้ค ยู แฮ๊พพี่)
Get nothin’ for myself
(เก็ท นอทติน ฟอร์ ไมเซลฟ)
Now you wanna leave me
(นาว ยู วอนนา ลี๊ฝ มี)
For the love of someone else
(ฟอร์ เดอะ ลัฝ อ็อฝ ซัมวัน เอ๊ลส)
My pride is all gone, whether right or wrong
(มาย ไพรด์ อีส ซอร์ กอน , ฮเวทเออะ ไร๊ท ออ รอง)
I believe, baby, you’d better keep on keepin’ on
(ไอ บีลี๊ฝ , เบ๊บี้ , ยูต เบ๊ทเท่อร์ คี๊พ ออน คริพปิน ออน)
Girl, I try to do my best
(เกิร์ล , ไอ ธราย ทู ดู มาย เบ๊สท์)
Girl, I try to do my best, don’t do it babe
(เกิร์ล , ไอ ธราย ทู ดู มาย เบ๊สท์ , ด้อนท์ ดู อิท เบ้บ)
Don’t break my heart, oh don’t do it baby
(ด้อนท์ เบร๊ค มาย ฮาร์ท , โอ ด้อนท์ ดู อิท เบ๊บี้)
Don’t break my heart
(ด้อนท์ เบร๊ค มาย ฮาร์ท)

My biggest mistake was lovin’ you too much
(มาย บิ๊กเกส มิสเท้ค วอส ลัฝวิน ยู ทู มัช)
And lettin’ you know
(แอนด์ เลทดิน ยู โนว์)
‘Cause now you’ve got me where you want me
(ค๊อส นาว ยู๊ฟ ก็อท มี แวร์ ยู ว้อนท มี)
And you’re gonna let me go
(แอนด์ ยัวร์ กอนนะ เล็ท มี โก)
My heart was made glad when you strolled, you see
(มาย ฮาร์ท วอส เมด แกล๊ด เว็น ยู ซทโรล , ยู ซี)
Heartaches and misery you’ve been causin’ me
(ฮาทเทค แซน มีสริ ยู๊ฟ บีน คอซิน มี)
Girl, I try to do my best
(เกิร์ล , ไอ ธราย ทู ดู มาย เบ๊สท์)
Girl, I try to do my best
(เกิร์ล , ไอ ธราย ทู ดู มาย เบ๊สท์)
Don’t you do it, don’t break my heart
(ด้อนท์ ยู ดู อิท , ด้อนท์ เบร๊ค มาย ฮาร์ท)
Go down to the river and there I’ll be
(โก เดาน ทู เดอะ ริ๊เฝ่อร์ แอนด์ แดร์ แอล บี)
I’m gonna jump in, baby, if you don’t see by me
(แอม กอนนะ จั๊มพ อิน , เบ๊บี้ , อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ซี บาย มี)
Open up your eyes; can’t you see I love you?
(โอ๊เพ่น อั๊พ ยุร อาย ; แค็นท ยู ซี ไอ ลัฝ ยู)
Open up your heart; can’t you see I need you?
(โอ๊เพ่น อั๊พ ยุร ฮาร์ท ; แค็นท ยู ซี ไอ นี๊ด ยู)
I’m no good without you, can’t go on without you
(แอม โน กู๊ด วิธเอ๊าท ยู , แค็นท โก ออน วิธเอ๊าท ยู)
Life’s no good without you, what’m I gonna do without you?
(ไล๊ฟ โน กู๊ด วิธเอ๊าท ยู , whatm ไอ กอนนะ ดู วิธเอ๊าท ยู)
Baby don’t do it, don’t you break my heart
(เบ๊บี้ ด้อนท์ ดู อิท , ด้อนท์ ยู เบร๊ค มาย ฮาร์ท)
Don’t you do it, baby, don’t you break my heart
(ด้อนท์ ยู ดู อิท , เบ๊บี้ , ด้อนท์ ยู เบร๊ค มาย ฮาร์ท)
What’m I gonna do without you?
(Whatm ไอ กอนนะ ดู วิธเอ๊าท ยู)
Got to go on, baby
(ก็อท ทู โก ออน , เบ๊บี้)
Baby don’t you do it
(เบ๊บี้ ด้อนท์ ยู ดู อิท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Baby Don’t You Do It คำอ่านไทย Stevie Wonder

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น