เนื้อเพลง Confessions Part II คำอ่านไทย Usher

Watch this…
(ว็อช ที)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
These are my confessions
(ฑิส อาร์ ไม ค็อนเฟฌอัน)
Just when I thought I said all I could say
(จัซท ฮเว็น นาย ธอท ไอ เซ็ด ออล ไอ คูด เซ)
My chick on the side said she got one on the way
(ไม ชิค ออน เดอะ ไซด เซ็ด ชี ก็อท วัน ออน เดอะ เว)
These are my confessions
(ฑิส อาร์ ไม ค็อนเฟฌอัน)
Man I’m thrown and I dont know what to do
(แม็น แอม ธโรน แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน ฮว็อท ทู ดู)
I guess I gotta give part 2 of my confessions
(ไอ เก็ซ ซาย กอททะ กิฝ พาท 2 อ็อฝ ไม ค็อนเฟฌอัน)
If I’m gonna tell it then I gotta tell it all
(อิฟ แอม กอนนะ เท็ล อิท เฑ็น นาย กอททะ เท็ล อิท ดอร์)
Damn near cried when I got that phone call
(แด็ม เนีย คไร ฮเว็น นาย ก็อท แดท โฟน คอล)
I’m so throwed and I don’t know what to do
(แอม โซ ธโร แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน ฮว็อท ทู ดู)
But to give you part 2 of my confessions
(บัท ทู กิฝ ยู พาท 2 อ็อฝ ไม ค็อนเฟฌอัน)

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
Now this gon’ be the hardest thing I think I ever had to do
(เนา ที ก็อน บี เดอะ ฮาร์เดท ธิง ไอ ธิงค ไอ เอฝเออะ แฮ็ด ทู ดู)
Got me talkin’ to myself askin’ how I’m gon’ tell you
(ก็อท มี ทอคกิ่น ทู ไมเซลฟ แอสกิน เฮา แอม ก็อน เท็ล ยู)
’bout that chick on part 1 I told ya’ll I was creepin’ with, creepin’ with
(เบาท แดท ชิค ออน พาท 1 ไอ โทลด ยอล ไอ วอส คลีพปิน วิฑ , คลีพปิน วิฑ)
Said she’s 3 months pregnant and she’s keepin’ it
(เซ็ด ชี 3 มันธ พเรกแน็นท แอ็นด ชี คริพปิน หนิด)
The first thing that came to mind was you
(เดอะ เฟิซท ธิง แดท เคม ทู ไมนด วอส ยู)
Second thing was how do I know if it’s mine and is it true
(เซคอันด ธิง วอส เฮา ดู ไอ โน อิฟ อิทซ ไมน แอ็นด อีส ซิท ทรู)
Third thing was me wishin’ that I never did what I did
(เธิด ธิง วอส มี วิซชิน แดท ไอ เนฝเออะ ดิด ฮว็อท ไอ ดิด)
How I ain’t ready for no kid and bye bye to our relationship
(เฮา ไอ เอน เรดอิ ฟอ โน คิด แอ็นด ไบ ไบ ทู เอ๊า ริเลฌันฌิพ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[adsense]

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
Sittin here stuck on stupid, tryna figure out
(ซิทดิน เฮียร ซทัค ออน ซทยูทิด , ทายนา ฟีกยุร เอาท)
When, what, and how I’mma let this come out of my mouth
(ฮเว็น , ฮว็อท , แอ็นด เฮา แอมมา เล็ท ที คัม เอาท อ็อฝ ไม เมาธ)
Said it ain’t gon’ be easy
(เซ็ด ดิท เอน ก็อน บี อีสอิ)
But I need to stop thinkin’, contemplatin’
(บัท ไอ เน ทู ซท็อพ ติ้งกิน , คอนเทมเพลดิน)
Be a man and get it over with [over with]
(บี อะ แม็น แอ็นด เก็ท ดิธ โอเฝอะ วิฑ [ โอเฝอะ วิฑ ])
I’m ridin’ in my whip
(แอม ริดอิน อิน ไม ฮวิพ)
Racin’ to her place
(เรซิน ทู เฮอ พเลซ)
Talkin’ to myself
(ทอคกิ่น ทู ไมเซลฟ)
Preparin’ to tell her to her face
(พรีเพอริน ทู เท็ล เฮอ ทู เฮอ เฟซ)
She open up the door and didn’t want to come near me
(ชี โอเพ็น อัพ เดอะ โด แอ็นด ดิ๊นอิน ว็อนท ทู คัม เนีย มี)
I said “one second baby please hear me”
(ไอ เซ็ด วัน เซคอันด เบบิ พลีส เฮีย มี)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Breakdown]
([ เบรคดาว ])
This by far is the hardest thing I think I’ve ever had to do
(ที ไบ ฟา อีส เดอะ ฮาร์เดท ธิง ไอ ธิงค อิฝ เอฝเออะ แฮ็ด ทู ดู)
To tell you, the woman I love
(ทู เท็ล ยู , เดอะ วูมเอิน นาย ลัฝ)
That I’m having a baby by a woman that I barely even know
(แดท แอม แฮฝวิ่ง อะ เบบิ ไบ อะ วูมเอิน แดท ไอ แบลิ อีเฝ็น โน)
I hope you can accept the fact that I’m man enough to tell you this
(ไอ โฮพ ยู แค็น แอ็คเซพท เดอะ แฟ็คท แดท แอม แม็น อินัฟ ทู เท็ล ยู ที)
And hopefully you’ll give me another chance
(แอ็นด โฮพฟุลิ โยว กิฝ มี แอะนัธเออะ ชานซ)
This ain’t about my career
(ที เอน อะเบาท ไม คะเรีย)
This ain’t about my life
(ที เอน อะเบาท ไม ไลฟ)
It’s about us
(อิทซ อะเบาท อัซ)
Please
(พลีส)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Confessions Part II คำอ่านไทย Usher

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น