เนื้อเพลง The Test คำอ่านไทย The Chemical Brothers

Ohhhhhhh
(โอ้~)
Can you hear me now?
(แคน ยู เฮียร มี นาว)
Can you hear me now?
(แคน ยู เฮียร มี นาว)
Can you hear me now?
(แคน ยู เฮียร มี นาว)
Can you hear me now?
(แคน ยู เฮียร มี นาว)
Yeeeeeah
(Yeeeeeah)
Am I coming through?
(แอ็ม ไอ คัมอิง ทรู)
Am I coming through?
(แอ็ม ไอ คัมอิง ทรู)
Is it sweet and pure and true?
(อีส ซิท สวี้ท แอนด์ เพียวร์ แอนด์ ทรู)

The Devil came by this morning
(เดอะ เด๊ฝิ้ล เคม บาย ดิส ม๊อร์นิ่ง)
Said he had something to show me
(เซ็ด ฮี แฮ็ด ซัมติง ทู โชว์ มี)
I was looking like I’d never seen a face before
(ไอ วอส ลุคอิง ไล๊ค อาย เน๊เฝ่อร์ ซีน อะ เฟซ บีฟอร์)
Here we go now let’s slide in through the open door
(เฮียร วี โก นาว เล็ท สไล๊ด อิน ทรู ดิ โอ๊เพ่น ดอร์)

Pictures and things that I done before
(พิ๊คเจ้อร์ แซน ทริง แดท ไอ ดัน บีฟอร์)
Circling around me out here on the floor
(เซอคิง อะราวนฺดฺ มี เอ๊าท เฮียร ออน เดอะ ฟลอร์)
I’m dreamin’ this and I’m dreamin’ that
(แอม ดรีมมิน ดิส แซน แอม ดรีมมิน แดท)
Regretting nothin’ think about that
(รีเกรสทิง นอทติน ทริ๊งค อะเบ๊าท แดท)

I’m seeing waves breaking forms on my horizons
(แอม ซีอิง เว๊ฝ บเรคคิง ฟอร์ม ออน มาย ฮอไร๊ซั่น)
Yeah I’m shining
(เย่ แอม ชายนิง)
I’m seeing waves breaking forms on my horizons
(แอม ซีอิง เว๊ฝ บเรคคิง ฟอร์ม ออน มาย ฮอไร๊ซั่น)
Lord I’m shining
(หลอร์ด แอม ชายนิง)
Oh are you hearing me like I’m hearing you
(โอ อาร์ ยู เฮียริง มี ไล๊ค แอม เฮียริง ยู)
Oh are you hearing me like I’m hearing you
(โอ อาร์ ยู เฮียริง มี ไล๊ค แอม เฮียริง ยู)

You know I almost lost my mind
(ยู โนว์ ไอ อ๊อลโมสท ล็อซท มาย ไมนด์)
I can’t explain where I’ve been
(ไอ แค็นท เอ็กซเพลน แวร์ แอฝ บีน)
You know I almost lost my mind
(ยู โนว์ ไอ อ๊อลโมสท ล็อซท มาย ไมนด์)
I can’t explain where I’ve been
(ไอ แค็นท เอ็กซเพลน แวร์ แอฝ บีน)
You know I almost lost my mind
(ยู โนว์ ไอ อ๊อลโมสท ล็อซท มาย ไมนด์)
I couldn’t explain what I’ve seen
(ไอ คูดซึ่น เอ็กซเพลน ว๊อท แอฝ ซีน)
Im happy now to have seen it
(แอม แฮ๊พพี่ นาว ทู แฮ็ฝ ซีน หนิด)
To find that the images are fading away
(ทู ไฟนด์ แดท ดิ อิ๊มเมจ แซร์ เฟดิง อะเวย์)

I’m seeing waves breaking forms on my horizons
(แอม ซีอิง เว๊ฝ บเรคคิง ฟอร์ม ออน มาย ฮอไร๊ซั่น)
Yeah I’m shining
(เย่ แอม ชายนิง)
I’m seeing waves breaking forms on my horizons
(แอม ซีอิง เว๊ฝ บเรคคิง ฟอร์ม ออน มาย ฮอไร๊ซั่น)
Lord I’m shining
(หลอร์ด แอม ชายนิง)
Oh are you hearing me like I’m hearing you
(โอ อาร์ ยู เฮียริง มี ไล๊ค แอม เฮียริง ยู)
Oh are you hearing me like I’m hearing you
(โอ อาร์ ยู เฮียริง มี ไล๊ค แอม เฮียริง ยู)

You know I almost lost my mind
(ยู โนว์ ไอ อ๊อลโมสท ล็อซท มาย ไมนด์)
I can’t explain where I’ve been
(ไอ แค็นท เอ็กซเพลน แวร์ แอฝ บีน)
You know I almost lost my mind
(ยู โนว์ ไอ อ๊อลโมสท ล็อซท มาย ไมนด์)
I couldn’t explain the things I’d seen
(ไอ คูดซึ่น เอ็กซเพลน เดอะ ทริง อาย ซีน)
But now I think I see the light
(บั๊ท นาว ไอ ทริ๊งค ไอ ซี เดอะ ไล๊ท)
Now I think I see the light
(นาว ไอ ทริ๊งค ไอ ซี เดอะ ไล๊ท)
Lend me your hand
(เล็นด มี ยุร แฮนด์)
Lend me your hand
(เล็นด มี ยุร แฮนด์)
Lend me your hand
(เล็นด มี ยุร แฮนด์)
Lend me your hand
(เล็นด มี ยุร แฮนด์)
Lend me your hand
(เล็นด มี ยุร แฮนด์)

Seeing waves breaking forms on my horizons
(ซีอิง เว๊ฝ บเรคคิง ฟอร์ม ออน มาย ฮอไร๊ซั่น)
Yeah I’m shining
(เย่ แอม ชายนิง)
Seeing waves breaking forms on my horizons
(ซีอิง เว๊ฝ บเรคคิง ฟอร์ม ออน มาย ฮอไร๊ซั่น)
Lord I’m shining
(หลอร์ด แอม ชายนิง)
Oh are you hearing me like I’m hearing you
(โอ อาร์ ยู เฮียริง มี ไล๊ค แอม เฮียริง ยู)
Oh are you hearing me like I’m hearing you
(โอ อาร์ ยู เฮียริง มี ไล๊ค แอม เฮียริง ยู)

You know I almost lost my mind
(ยู โนว์ ไอ อ๊อลโมสท ล็อซท มาย ไมนด์)
But now I’m home and I’m free
(บั๊ท นาว แอม โฮม แอนด์ แอม ฟรี)
Did I pass the acid test?
(ดิด ดาย เพซ ดิ เอ๊สิด เทสท์)
Did I pass the acid test?
(ดิด ดาย เพซ ดิ เอ๊สิด เทสท์)
Did I pass the acid test?
(ดิด ดาย เพซ ดิ เอ๊สิด เทสท์)
Did I pass the acid test?
(ดิด ดาย เพซ ดิ เอ๊สิด เทสท์)
Did I pass the acid test?
(ดิด ดาย เพซ ดิ เอ๊สิด เทสท์)
Did I pass the acid test?
(ดิด ดาย เพซ ดิ เอ๊สิด เทสท์)

Oh my my my my my my mind
(โอ มาย มาย มาย มาย มาย มาย ไมนด์)
You better go defend now
(ยู เบ๊ทเท่อร์ โก ดีเฟ็นด์ นาว)
You better go defend now
(ยู เบ๊ทเท่อร์ โก ดีเฟ็นด์ นาว)
You better go defend now
(ยู เบ๊ทเท่อร์ โก ดีเฟ็นด์ นาว)
You better go defend now
(ยู เบ๊ทเท่อร์ โก ดีเฟ็นด์ นาว)
You better go defend now
(ยู เบ๊ทเท่อร์ โก ดีเฟ็นด์ นาว)
You better go defend now
(ยู เบ๊ทเท่อร์ โก ดีเฟ็นด์ นาว)
You better go defend now
(ยู เบ๊ทเท่อร์ โก ดีเฟ็นด์ นาว)
You better go defend now
(ยู เบ๊ทเท่อร์ โก ดีเฟ็นด์ นาว)
You better go defend now
(ยู เบ๊ทเท่อร์ โก ดีเฟ็นด์ นาว)
You better go defend now
(ยู เบ๊ทเท่อร์ โก ดีเฟ็นด์ นาว)
You better go defend now
(ยู เบ๊ทเท่อร์ โก ดีเฟ็นด์ นาว)
You better go defend now
(ยู เบ๊ทเท่อร์ โก ดีเฟ็นด์ นาว)

My heart and my soul they are free
(มาย ฮาร์ท แอนด์ มาย โซล เด อาร์ ฟรี)
My heart and my soul they are free
(มาย ฮาร์ท แอนด์ มาย โซล เด อาร์ ฟรี)

You know I almost lost my mind
(ยู โนว์ ไอ อ๊อลโมสท ล็อซท มาย ไมนด์)
But now I’m home and I’m free
(บั๊ท นาว แอม โฮม แอนด์ แอม ฟรี)
Did I pass the acid test?
(ดิด ดาย เพซ ดิ เอ๊สิด เทสท์)
Did I pass the acid test?
(ดิด ดาย เพซ ดิ เอ๊สิด เทสท์)
Did I pass the acid test?
(ดิด ดาย เพซ ดิ เอ๊สิด เทสท์)
Did I pass the acid test?
(ดิด ดาย เพซ ดิ เอ๊สิด เทสท์)
Did I pass the acid test?
(ดิด ดาย เพซ ดิ เอ๊สิด เทสท์)
Did I pass the acid test?
(ดิด ดาย เพซ ดิ เอ๊สิด เทสท์)
Did I pass the acid test?
(ดิด ดาย เพซ ดิ เอ๊สิด เทสท์)
Did I pass the acid test?
(ดิด ดาย เพซ ดิ เอ๊สิด เทสท์)
Did I pass the acid test?
(ดิด ดาย เพซ ดิ เอ๊สิด เทสท์)
Did I pass the acid test?
(ดิด ดาย เพซ ดิ เอ๊สิด เทสท์)
Oh my my my my my my mind
(โอ มาย มาย มาย มาย มาย มาย ไมนด์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Test คำอ่านไทย The Chemical Brothers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น